Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Nieuws

Brochure Landschapspark Folsgeare

Woensdag 7 april is de brochure Landschapspark Folsgeare officieel overhandigd aan wethouder Faber. In deze brochure staat omschreven hoe Folsgeare graag het gebied tussen het dorp en het nieuw aan te leggen bedrijventerrein Hemmen III zou willen inrichten. Lees hier de brochure Vragen en / of opmerkingen?Mail ze naar dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Digitale jaarvergadering dorpsbelang Folsgeare

Agenda (digitale) jaarvergadering Vereniging van Dorpsbelangen te Folsgare Vrijdag 23 april 2021, Aanvang 20.00 uur 1          Opening.      2          Vaststellen agenda 3          Notulen jaarvergadering van 8 maart 2019 4          Jaarverslag 2019 en 2020 secretaris dorpsbelang 5          Jaarverslag  2019 en 2020 penningmeester 5a        Verslag kascommissie: (Alida Breeuwsma (2e keer) en Annie Walsma) door penningmeester Benoemen nieuwe …

Zienswijze dorpsbelang Folsgeare op bestemmingsplan Hemmen III

Dorpsbelang Folsgeare heeft een reactie geschreven op het bestemmingsplan Hemmen III die we graag met u willen delen. Aan de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân Postbus 10.000 8600HA Sneek                                                                                                                datum:  22 maart 2021 Betreft;  zienswijze en inspraakreactie op ontwerp bestemmingsplan de Hemmen III en bijbehorend beeldkwaliteitsplan NL.IMRO.1900.2018oostBPHemmen3-ontw Geachte leden van de gemeenteraad, Hiermee reageren wij als Dorpsbelangen …