Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Nieuws

Tsjaerddyk 42

Nieuw op dorpscanon.nl: een venster over Tsjaerddyk 42. Tevens wil ik u er attent op maken dat de dorpscanon website geheel is gewijzigd. De inhoud van de vensters is nu te lezen via een PDF, naar keuze in het Nederlands of het Frysk. Ga naar https://www.dorpscanon.nl/, kies voor dorpscanons, kies voor Folsgare en dan komt …

De jas kan uit…..

We hebben er lang op moeten wachten, maar deze week is het dan eindelijk mooi lente- / zomerweer. De temperatuur gaat omhoog, de jas kan uit. Wout Zijlstra vond dat zijn schapen er ook aan toe waren om een jas uit te trekken. Johannes Dijkstra heeft afgelopen woensdagmiddag (2 juli) dat klusje vakkundig geklaard.