Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Nieuws

Opknapbeurt dorpshuis

Nadat tijdens de afgelopen maanden het dorpshuis van binnen een grote opknapbeurt heeft gehad, is nu het buitenkant aan de beurt. Marc Toren van schildersbedrijf Schakel zet het dorpshuis buitenom weer helemaal netjes in de verf. Hij doet dit als vrijwilliger. Wat zal het gebouw, als alles klaar is, er weer prachtig bij staan!!