Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Nieuws

Glasvezel in Folsgeare

Er zijn voldoende aanmeldingen voor glasvezel in Folsgeare. Dit betekent dat het glasvezelnet in het dorp zal worden uitgerold. Zodra er inhoudelijk meer bekend is, zal dat op de website worden vermeld.

Gratis webinar

Gratis webinar voor bewoners: Geef inbrekers geen kans! Na weken binnen zitten, mogen we nu de deur weer uit. Niet iedereen gaat op vakantie, maar met het mooie weer gaan we een avondje naar het terras, een dagje naar het strand of een weekendje weg. Ook inbrekers gaan er graag weer op uit. Speciaal voor …

Vegen

Volgende week donderdag, 9 juli, zal er weer worden geveegd. Wilt u er zo veel mogelijk voor de zorgen dat de auto niet langs de weg / stoep staat? Op deze manier kunnen de mannen van de gemeente hun werk doen en helpen we met z’n allen mee de straten in Folsgeare zoveel mogelijk onkruidvrij …