Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Nieuws

Fruitbomen

Altijd al fruitbomen willen hebben in de tuin of heeft u andere ideeën voor het planten van een aantal fruitdragende bomen? Klik dan eens op onderstaande link en wie weet is dit de aanleiding tot een mooi plan. https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwKjBJBbgrLWZJdnJRVhTkPDDWW

Jaarvergadering dorpsbelang

Beste dorpsbewoners, Afgelopen maart moest Dorpsbelang Folsgeare een streep zetten door de jaarvergadering  vanwege de corona crisis. Het was de bedoeling om deze bijeenkomst in het najaar alsnog te organiseren. Er was al een nieuwe datum gepland, maar gezien de actuele grote toename van het aantal besmettingen heeft Dorpsbelang  besloten dat het beter is deze …

Wout Zijlstra

Op www.dorpscanon.nl staat onder Folsgare sinds deze week een venster over onze dorpsgenoot Wout Zijlstra.