Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Nieuws

Zomertennis

Tennis ook iets voor jou? Omdat we denken dat iedereen het eens zou moeten proberen  willen we je als Tennisvereniging ’t Tramhuisje in Nijland een unieke mogelijkheid bieden om tegen een klein bedrag te ervaren of tennis ook iets voor jou is. Daarom kun je éénmalig een zomerproeflidmaatschap aangaan voor de periode 1 mei tot …

Bijeenkomst voor nieuwe Folsgeasters

Vrijdag 15 febr. 2019, 20.00 in dorpshuis ‘Yn’e Lijte’ Voorzitter Bonne v.d. Valk kan namens Dorpsbelang Folsgeare 7 nieuwe bewoners welkom heten. Het is de eerste keer dat een dergelijke avond wordt georganiseerd. De bedoeling van deze avond is de nieuwe Folsgeasters uitgebreid informatie te geven over hun huidige woonplaats. Vervolgens wordt er een powerpoint …