Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Nieuws

75 jaar vrijheid

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland en ook Friesland werden bevrijd. Dorpsbelang Folsgeare zou daarom graag de dodenherdenking extra bijzonder willen maken. We zijn daarvoor op zoek naar fotomateriaal uit de oorlogsperiode 1940-1945. Heeft u foto’s uit de oorlogstijd en / of de bevrijding die we zouden mogen gebruiken? We zouden u …