Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.

Nieuws

Bootcamp

We hebben inmiddels een groepje bij elkaar, daar ik eerst nog met vakantie ga, starten we 18 oktober om 19.00 uur. Verzamelen in het plantsoen van de Ekers-ein. Ik werk met een 10 rittenkaart (daar mensen ook onregelmatige diensten hebben), dus heb je nog zin om mee te doen meld je aan.  Groet Esther estherlandman@home.nl …