Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Nieuws

Gezellige kennismakingsavond

Dorpsbelang kijkt terug op een gezellige, ongedwongen kennismakingsavond op vrijdag 7 februari. Zes nieuwe inwoners van Folsgeare kwamen naar het dorpshuis om deze avond iets meer te weten te komen omtrent de mogelijkheden die ons dorp biedt. Bijna alle verenigingen waren vertegenwoordigd om iets over hun club te vertellen.  Gerke vertelde iets over de toneelvereniging …