Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Nieuws

VANDALISME IN FOLSGEARE

In de nacht van vrijdag op zaterdag, omstreeks 02.30 uur is het glas van het Garanijs vernield met een leeg bierflesje. Getuigen hebben gezien dat drie jonge heren van omstreeks 16- 18 jaar dat op hun geweten hebben. Per fiets snelden ze richting Oosthem/Abbega. Het bestuur van Dorpsbelang Folsgeare vraagt de daders zich te melden …

Groot onderhoud/verduurzaming dorpshuis Folsgare

Het bestuur van Stichting Dorpshuis Folsgare heeft het afgelopen jaar plannen gemaakt om het dorpshuis een grote onderhoudsbeurt te geven en tegelijk daar waar reële kansen worden gezien, ook direct een verduurzamingsslag te doen. Het dorpshuis is ruim 30 jaar geleden gebouwd en bepaalde onderdelen zijn aan vervanging of een opfrisbeurt toe. Op de nominatie …