Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Nieuws

Bijeenkomst over mogelijke woningbouw in Folsgare

Op 12 mei jl. spraken op initiatief van Dorpsbelang verschillende bewoners samen met 2 ambtenaren over de eventuele woningbouw in Folsgare. Woningbouw is wellicht mogelijk, maar uitgangspunt is wel dat het woningen op initiatief van de inwoners en voor de inwoners van Folsgare worden. Aan tafel werd gesproken over woningen voor jongeren en ouderen. Ook …

Geen Sneeker Nieuwsblad

Helaas komt er vandaag geen Sneeker Nieuwsblad door de brievenbus. De kranten zijn niet bij de familie Boonstra afgeleverd. U kunt uiteraard de krant wel digitaal lezen: https://krant.sneekernieuwsblad.nl/