Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Nieuws

Feike van de Velde 90 jaar

Donderdag 28 mei vierde Feike van der Velde zijn 90ste verjaardag. Met deze respectabele leeftijd mag hij zich de oudste bewoner van Folsgeare noemen. Langs deze weg van harte gefeliciteerd en natuurlijk hopen alle Folsgeasters dat u nog lang in ons midden mag blijven.

Oud papier

Komende vrijdagavond 15 mei, wordt het oud papier weer opgehaald vanaf 18.00 uur. Zet u het papier goed samengebonden of in stevige dozen verpakt tijdig aan de weg?