Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Nieuws

Dodenherdenking

Net als vorig jaar, was ook deze 4 mei sprake van een sobere Dodenherdenking. Publiek was niet welkom bij de plechtigheid bij de Hoanne. Na het spelen van The Last Post en twee minuten stilte, werd er door het 4 mei comité een krans gelegd namens de gemeente Súdwest Fryslân. Aansluitend werd door dorpsbelang Folsgeare …

Stoepen en goten schoonmaken

Volgende week dinsdag 11 mei worden in Folsgare de stoepen geborsteld en de straatgoten geveegd. Een vriendelijk verzoek om op deze dag, indien van toepassing, uw auto elders te plaatsen opdat de mannen hun werk kunnen doen.

Koninklijke onderscheiding

In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn maandag 26 april elf Koninklijke onderscheidingen uitgereikt tijden de jaarlijkse lintjesregen. Burgemeester Jannewietske de Vries ging op pad om de betrokken inwoners uit naam van de koning een lintje op te spelden. Eén van de lintjes was bestemd voor onze dorpsgenoot Johan Pieter Koopmans. Dhr. Koopmans is bij Koninklijk besluit …