Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Nieuws

Informatie avond nieuwe inwoners van Folsgeare

Op 12 februari 2020 organiseert Dorpsbelang  in dorpshuis ‘Yn’e Lijte” een avond voor de nieuwe inwoners van het dorp. Aanvang 20.00 uur. De meeste  verenigingen van Folsgeare zullen zich tijdens deze avond presenteren en u informeren over hun activiteiten. Onze nieuwe dorpsbewoners ontvangen in januari een uitnodiging voor deze avond. Mocht  u al langer in …

Dorpscanon

De afgelopen weken zijn er weer drie nieuwe vensters geplaatst op www.dorpscanon.nl. Het is zeer de moeite waard om ( opnieuw) eens een kijkje te nemen op deze site. Klik op ‘dorpscanons’ en kies voor Folsgare. De teksten zijn ook in het Fries beschikbaar