Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Nieuws

Kunstroute

https://www.sneek.nl/nl/routes/kunstroute-fietsen-route1/160856 Bovenstaande link is van een kunstfietsroute rondom Sneek die ook door Folsgeare komt. De Drie Monniken en de Hoanne zijn onderwerpen van aandacht op de route.

Oud papier

Komende zaterdag, 6 maart, wordt het oud papier weer opgehaald tussen 9.00-12.00 uur. Wilt u het papier tijdig en goed verpakt in dozen en/ of samengebonden klaarzetten aan de weg ?