Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Nieuws

Wijziging dorpscanon

De afgelopen tijd zijn er weer een aantal nieuwe vensters toegevoegd aan de dorpscanon. Dus alle reden om ( weer) eens een kijkje te nemen op www.dorpscanon.nl Om het zoeken in de inmiddels grote hoeveelheid vensters gemakkelijker te maken, staat er nu vooraan in de canon een lijst met een overzicht van de vensters die …

Dorpscanon

Onderstaand een link naar een nieuw venster op de dorpscanon van Folsgeare. https://www.dorpscanon.nl/lemma/jouke-boschma-in-folsgeaster-in-amerika-50030

Dorpscanon: De Tempel van Folsgeare

Een tempel in Folsgeare??? Zo werd het gebouw genoemd dat heeft gestaan op de plaats waar nu Anne en Eelkje van Dalfsen wonen. Op de website www.dorpscanon.nl de historie van dit bijzondere gebouw. Direct naar het venster? https://www.dorpscanon.nl/lemma/de-tempel-van-folsgare-49754