Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Nieuws

Stremming Tsjaerddyk

De Tsjaerddyk was maandag 20 en dinsdag 21 september afgesloten voor doorgaand verkeer. Oorzaak: een breuk in de persleiding van het riool. Om de reparatie te kunnen verrichten moest de weg uitgegraven worden. De problemen begonnen al een week eerder, maar werden zaterdagavond 18 september echt serieus. Het rioolwater borrelde ter hoogte van Tsjaerddyk 38 …

Dorpscanon

Er staat een nieuw venster op de dorpscanon site…….. Veel leesplezier…… Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom en kunnen via het contactformulier kenbaar gemaakt worden.