Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Nieuws

Geslaagde kennismaking

Vrijdag 8 oktober vond in ons dorpshuis een kennismakingsavond plaats met nieuwe bewoners van Folsgeare.  Rond de 20 personen hadden gehoor gegeven aan de persoonlijke uitnodiging van dorpsbelang om aanwezig te zijn. Onder genot van een kop koffie / thee of limonade gaven, in willekeurige volgorde, stichting dorpshuis, de biljartclub, de jeu de boules club, …

Bericht van Hartslag Nu

Aansluitend op de aankondiging van de AED training op 9 november, een link naar onderstaand bericht van Hartslag Nu https://mailchi.mp/828adb61772c/reanimatierichtlijnen-weer-terug-naar-normaal-resultaten-uit-2020-en-meer-over-slimme-aed-kasten?e=b228ae1c40