Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.

Nieuws

Crowdfundactie nieuwe vlag

Recentelijk hebben we een prachtige nieuwe vlaggenmast gekregen. De oude vlaggenmast was helemaal aangetast en het was niet meer verantwoord om deze nog langer te gebruiken. Maar we hebben een nieuwe en deze is met een fantastische hijsactie in de kerktoren geplaatst. Maar nu blijkt dat ook onze Nederlandse vlag helemaal “op” is. Hij is …

Voetpad bushalte

Na meerdere klachten vanuit het dorp en aanhoudende meldingen vanuit dorpsbelang komt er nu eindelijk actie: het voetpad naar de bushalte langs het viaduct wordt aangepakt. Inmiddels is het voetpad helemaal klaar.