Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.

Nieuws

Kennismakingsavond 11 april

Het is een goede gewoonte  dat Dorpsbelang  eens per jaar een bijeenkomst organiseert voor de nieuwe inwoners, met de bedoeling informatie te bieden over wat het dorp te bieden heeft. Welke verenigingen zijn er, wat speelt er in het dorp, waar houdt Dorpsbelang zich mee bezig, zomaar een paar onderwerpen waar tijdens deze bijeenkomst aandacht …

Dorpsarchief

Onderstaand bericht over het maken van een dorpsarchief verscheen afgelopen week in de media. Tijdens onze ALV in 2022 heeft Bauke Folkertsma hierover uitleg gegeven. In Woudsend zijn ze druk aan de slag gegaan. Mocht u het belangrijk vinden ook voor Folsgeare een dorpsarchief te maken, dan is het wellicht een goed idee genoemde uitzending …