Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.

close

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.

Nieuws

Werkzaamheden Mieddyk

Wandelpad Mieddyk twee weken afgesloten door werk aan waterkering Vanaf maandag 29 augustus 2022 gaat Wetterskip Fryslân aan de slag met de waterkering langs de Folsgearster Opfeart in Folsgare. Met het verbeteren van de kering over een lengte van ongeveer 150 meter voldoet deze weer aan de eisen en wordt de wateroverlast beperkt. Tijdens de …

Vooraankondiging

Voor de agenda: Het duurt nog even, maar op 23 september zal er een extra ledenvergadering van Dorpsbelang worden georganiseerd. Het belangrijkste agendapunt is dan de wijziging van de statuten. Op de onlangs gehouden ALV waren niet genoeg leden aanwezig om te stemmen over de aangepaste statuten. Daarom is deze extra avond vereist.