Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.

Nieuws

Avond4Daagse

Maandagavond 24 juni, is onder ideale weersomstandigheden de Avond4Daagse, georganiseerd door de Stichting Avond4Daagse Ysbrechtum e.o., van start gegaan. De dorpen die aan dit sportieve evenement meedoen zijn Folsgeare, Nijland, …