Crowdfundactie nieuwe vlag

Recentelijk hebben we een prachtige nieuwe vlaggenmast gekregen. De oude vlaggenmast was helemaal aangetast en het was niet meer verantwoord om deze nog langer te gebruiken. Maar we hebben een nieuwe en deze is met een fantastische hijsactie in de kerktoren geplaatst.

Maar nu blijkt dat ook onze Nederlandse vlag helemaal “op” is. Hij is compleet gaar en versleten.

Toch wil Dorpsbelang graag blijven vlaggen op de feestdagen. Daarom richten wij ons tot u, onze dorpsgenoten. Graag zou Dorpsbelang via deze crowdfundactie, samen met u, een nieuwe vlag aanschaffen. En vanuit de gedachte van “vele kleine bijdrages maken een prachtige nieuwe vlag voor ons dorp” , zouden wij u dan ook willen vragen om gezamenlijk, via vele (kleine) bijdrages een nieuwe vlag te kunnen realiseren.

Als u zich in deze gedachte kunt vinden, dan zouden wij u willen vragen om uw bijdrage voor het aanschaffen van de nieuwe vlag over te maken op rekeningnummer NL11RABO 0359521142 ten name van Dorpsbelang Folsgare o.v.v. Nieuwe Vlag.

Dank alvast voor uw bijdrage, hoe groot en hoe klein dan ook, deze wordt zeer gewaardeerd.

Namens Dorpsbelang Folsgeare.

De nieuwe vlaggenmast met de vlag van het dorpshuis op 5 mei.

Berichten van dorpsbelang Folsgeare

Woningbouw Wallemadyk:
Op 18 en 20 april j.l. waren er twee goedbezochte avonden over de uitbreiding op de Wallemadyk. De eerste avond was primair bedoeld voor de direct omwonende van de Wallemadyk. De tweede avond was bestemd voor het gehele dorp. De afdeling wonen van de gemeente presenteerde vier mogelijke schetsen van de uitbreiding. In kleinere groepen werd hierover van gedachte gewisseld. Met de ingebrachte ideeën en opmerkingen gaat de gemeente aan de slag en na verloop van tijd volgt er weer een terugkoppeling.

Vlaggenmast kerktoren:
De nieuwe vlaggenmast is met een giga-grote hijskraan op zijn plek gehesen in de kerktoren. Het waaide knap die middag (windkracht 6), maar dat was geen beletsel. Op folsgeare.nl staat een foto impressie van deze gebeurtenis. We kijken uit naar Koningsdag als de nieuwe  vlaggenmast voor de eerste maal de driekleur zal laten wapperen. Veel dank hierbij aan enkele handige dorpsgenoten die deze klus hebben helpen klaren.

Kennismakingsavond nieuwe dorpsbewoners:
Op 11 april waren er nieuwe dorpsgenoten aanwezig in het dorpshuis om te horen wat er zoal te beleven valt in het dorp aan verenigingen en activiteiten. Van de meeste activiteiten en verenigingen was er iemand aanwezig en kon zijn of haar verhaal doen.  Met ‘de Skets van Folsgeare’ en de felbegeerde dorpsvlag van Folsgeare togen de nieuwe dorpsbewoners weer huiswaarts.

Informatie van Súdwest Fryslân:
Van tijd tot tijd stuurt de gemeente SWF informatie voor de inwoners naar de steden en dorpen. In ons dorp belandt dit meestal in het dorpshuis. Daar ligt nu de kansbrief 2023. Hierin staan regelingen voor inwoners met een laag inkomen om hen in deze moeilijke tijden verder te helpen.

Herdenking 4 mei:
Als u dit leest ligt de herdenking bij “de Hoanne” waarschijnlijk alweer achter ons. Ter voorbereiding hiervan is een flyer rondgebracht in de dorpen die deze herdenking organiseren.

Verkeerssituatie viaduct Nijland:
Al voor een langere tijd vraagt dorpsbelang aandacht voor de verkeerssituatie bij het viaduct in Nijland. Dit met het oog op onze schoolkinderen die hier langs moeten van en naar school. Voor hen is de situatie onoverzichtelijk en daardoor risicovol. Ondanks toezeggingen van de gemeente dat er snel verbeteringen aangebracht zouden worden, is dit nog steeds niet gebeurd. Hier balen we van, maar als dorpsbelang blijven we de gemeente hierop aanspreken en voeren we de druk verder op.

Vragen aan Dorpsbelang en opmerkingen betreffende zaken die het dorp aan gaan, kunt u sturen aan: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Heeft u zich al aangemeld voor onze nieuwsbrief? Kijk op folsgeare.nl 

Avondvierdaagse Ysbrechtum en omstreken:
Van 26 t/m 30 juni organiseert men vanuit Ysbrechtum dit jaar een avondvierdaagse. Op folsgeare.nl en in het Gara-nijs vindt u verdere informatie. Van harte aanbevolen!

Voetpad bushalte

Na meerdere klachten vanuit het dorp en aanhoudende meldingen vanuit dorpsbelang komt er nu eindelijk actie: het voetpad naar de bushalte langs het viaduct wordt aangepakt.

Inmiddels is het voetpad helemaal klaar.

Dodenherdenking bij De Hoanne in beeld

De afgelopen dagen was er veel aandacht voor wat er gebeurde in de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Deze oorlog ging ook niet ongemerkt aan Folsgeare voorbij. Op onze dorpscanon is te lezen wat zich in het dorp en nabije omgeving heeft afgespeeld. Vast niet een compleet verhaal. Mocht u aanvullingen of nieuwe informatie hebben die u wilt delen, neemt u dan contact op via dorpsbelangfolsgeare@gmail.com Het venster over de oorlog in Folsgeare kan daarmee nog completer worden gemaakt.

https://www.dorpscanon.nl/lemma/folsgare-1940-1945-54

Klik op bovenstaande link en daarna op Folsgare 1940-1945. Indien het niet lukt met bovenstaande link de website te openen, dan kunt u deze ook kopiëren en plakken.

FOLSGARE- Woensdagmiddag 19 april is er een nieuwe vlaggenmast in de kerktoren van Folsgeare geplaatst. De oude mast mocht niet meer gebruikt worden vanwege aantasting door houtworm. Er is nu een nieuwe aluminium mast voor in de plaats gekomen.

Er kwam een telescoopkraan aan te pas om de mast door het torenluikje op het dak naar binnen te krijgen. Vooraf hebben Mario Grims, Jacob Heeringa en Gerke Andela de nodige voorbereidende werkzaamheden verricht.

Er kan weer veilig worden gevlagd tijdens de komende Koningsdag, dodenherdenking en bevrijdingsdag.

foto’s Wytske Heida


Nieuws van tennisvereniging ’t Tramhuisje in Nijland

Eind maart 2023 zijn de twee gravelbanen in Nijland speelklaar gemaakt voor het nieuwe seizoen. Sindsdien wordt er weer volop getennist.

Inwoners van Folsgeare zijn ook van harte welkom bij ’t Tramhuisje.

Wie weet is onderstaand aanbod iets voor u / jou.

Maak kennis met Tennis in Nijland!

Dit houdt in: Een jaar lang onbeperkt tennis voor €25 inclusief 2 gratis tennislessen van een uur! 

Wat moet u /  jij doen? Neem contact op via tramhuisjenijland@hotmail.com en dan zorgen wij dat u / jij snel de baan op kunt!

Tennissen in Nijland is voor alle leeftijden en alle niveaus, dus laten wij elkaar ontmoeten op de baan.

Tot snel, tot Tennis!

Met sportieve groet,
Bestuur TV ‘t Tramhuisje

Kennismakingsavond 11 april

Het is een goede gewoonte  dat Dorpsbelang  eens per jaar een bijeenkomst organiseert voor de nieuwe inwoners, met de bedoeling informatie te bieden over wat het dorp te bieden heeft. Welke verenigingen zijn er, wat speelt er in het dorp, waar houdt Dorpsbelang zich mee bezig, zomaar een paar onderwerpen waar tijdens deze bijeenkomst aandacht voor is.

Diegene  die nog maar kort in het dorp wonen, hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Echter, ook als u al lang(er) in het dorp woont en belangstelling heeft voor de activiteiten, bent u natuurlijk van harte welkom.

De avond zal worden gehouden op dinsdag 11 april in het dorpshuis, aanvang 20.00 uur.

Dorpsbelang Folsgeare nodigt de verenigingen van het dorp uit, om iets te vertellen over hun activiteiten. Uiteraard is er die avond ook ruim gelegenheid om vragen te stellen over zaken die u  opvallen  in het dorp.

Om enig idee te hebben op hoeveel mensen we kunnen rekenen, zouden we graag willen dat u zich digitaal aanmeldt via het mailadres van Dorpsbelang Folsgeare:  dorpsbelangfolsgeare@gmail.com.  Graag met vermelding van naam, adres  en het aantal personen waarmee  u denkt de avond bij te zullen wonen.

Dorpsarchief

Onderstaand bericht over het maken van een dorpsarchief verscheen afgelopen week in de media. Tijdens onze ALV in 2022 heeft Bauke Folkertsma hierover uitleg gegeven. In Woudsend zijn ze druk aan de slag gegaan.

Mocht u het belangrijk vinden ook voor Folsgeare een dorpsarchief te maken, dan is het wellicht een goed idee genoemde uitzending te bekijken. Mocht u na het zien van dit programma concrete plannen hebben / krijgen om met een archief voor Folsgeare aan de slag te willen, dan verneemt dorpsbelang dit graag van u op: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Atse Bruin en Wytske Heida zijn al een groot aantal jaren bezig met het maken van vensters op de dorpscanon van Folsgeare, een dorpsarchief zou een zeer welkome aanvulling zijn.

WOUDSEND – Op 23 januari jl. zijn in Woudsend bij de lokale Historische Kring televisieopnames gemaakt voor het RTL4 programma “Dit is Holland”. De opnames zijn gemaakt om bekendheid te geven aan het dorpsarchieven initiatief.

De boodschap is dat het belangrijk is dat lokale historische informatie bewaard blijft en breed beschikbaar komt via een online dorpsarchief. 

Vrijwilligers van de De Historische kring Woudsend hebben uitleg gegeven over de de manier waarop het dorpsarchief wordt gebouwd en ontsloten met het ErfgoedCMS™ van DeeEnAa.

Ook zijn opnames gemaakt in het dorp waarbij is gedemonstreerd hoe het dorpsarchief gebruikt kan worden bij het uitzetten van dorpswandelingen op basis van QR-code bordjes.

De uitzending van ‘Dit is Holland’ is aanstaande zondag 26 maart om 14.00 uur op RTL4. De herhaling is zaterdag 1april om 11.00 uur.

Bron: deeenaa.nl