Stremming Tsjaerddyk

De Tsjaerddyk was maandag 20 en dinsdag 21 september afgesloten voor doorgaand verkeer. Oorzaak: een breuk in de persleiding van het riool. Om de reparatie te kunnen verrichten moest de weg uitgegraven worden.

De problemen begonnen al een week eerder, maar werden zaterdagavond 18 september echt serieus. Het rioolwater borrelde ter hoogte van Tsjaerddyk 38 in de stoep omhoog. De pompen zijn vervolgens uitgezet en het stinkende water is weggespoten.

Woensdag was er in de loop van de ochtend weer verkeer mogelijk.

Het stukje buis dat de problemen veroorzaakte. Een schoonmaakdoekje is in de loop van de jaren door de wand van de buis heen geperst waardoor een opening is ontstaan.

Dorpscanon

Er staat een nieuw venster op de dorpscanon site……..

Veel leesplezier……

Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom en kunnen via het contactformulier kenbaar gemaakt worden.

Bericht van Dorpsbelang Folsgeare

Kijkend naar het afgelopen seizoen hebben we allemaal te maken gehad met beperkende omstandigheden en maatregelen in verband met Covid-19. Als bestuur vergaderden we aanvankelijk digitaal met elkaar. Toen er meer mocht, was de picknickbank op het Ekersein een prettige en veilige oplossing. Het is ons ook gelukt een ledenvergadering te houden. Ook dit ging via de digitale kanalen. Daarbij namen we afscheid van Bonne van der Valk als voorzitter van het bestuur. Vele jaren heeft hij de hamer vastgehouden en daar zijn we hem als dorp dankbaar voor. Verheugend is het dat Yke Schouwstra, woonachtig aan het Ekersein, ons bestuur komt versterken. Welkom Yke, we kunnen jouw kennis en vaardigheden goed gebruiken in het bestuur.

Er bereiken ons als bestuur signalen uit het dorp die minder leuk zijn. Zo horen we over nachtelijke overlast, vooral tijdens de weekenden. Begrijpelijk dat vooral de jongere inwoners van ons dorp elkaar willen ontmoeten en het gezellig willen hebben. Maar zo laat nog luid schreeuwen en onrust veroorzaken, is niet voor iedereen even prettig. Tijdens nachtelijke uren zijn deze zomer opzettelijke vernielingen aangericht aan de plantenbakken van Dorpsbelang midden in het dorp. Dat is erg spijtig, temeer ook dat na een oproep niemand daarvoor verantwoordelijkheid wilde nemen om de ontstane schade te vergoeden. Dorpsbelang heeft hierom aangifte gedaan bij de politie. Onze groencommissie heeft de bakken inmiddels weer fleurig aangevuld. Wat ook minder leuk is, dat nog jongere jeugd door de struiken van de plantsoenen struint en daar takken en besjes afrukt. Vervolgens worden passerende auto’s bekogeld. Omwonenden spreken ze daarop aan, maar dat helpt amper.
Dorpsbelang staat op het standpunt dat wanneer men overlast ervaart in het dorp, men dit zelf moet melden bij de politie of handhaving. Maar spreek zo mogelijk  in eerste instantie zelf de overlastgevers aan. Neemt niet weg dat ouders best wat actiever in gesprek kunnen gaan met de jeugd. Wat deden jullie? Met wie waren jullie? Was de sfeer OK? Hebben jullie overlast veroorzaakt? En misschien dat de ouders bij toerbeurt poolshoogte kunnen nemen, of beter nog, de jeugd ’s avonds laat uitnodigen bij hen thuis, zodat overlast tot een minimum beperkt blijft.

Vooruitkijkend naar de komende tijd, zal de ontwikkeling van het Landschapspark Folsgeare veel aandacht krijgen. Nadat we binnenkort de ontwikkelingen met de buffergroep gaan bespreken, zal er op 9 september gesproken worden met verschillende groeperingen die belang hebben bij de ontwikkeling van zowel het bedrijventerrein als het Landschapspark. Onze brochure is door verschillende partijen met enthousiasme ontvangen. We worden gezien, we worden gehoord!!
Op voordracht van Dorpsbelang en op kosten van de gemeente gaat Creabitat, een organisatie, die ervaring heeft in gebiedsontwikkelingen, als motor fungeren om alle belanghebbenden achter het plan te krijgen.

Het bestuur is benieuwd naar de uitkomsten van de enquête verkeersveiligheid in het dorp. Welke conclusies kunnen worden getrokken? Welke initiatieven en adviezen kunnen hieruit voortkomen? Nic Westrik en Frank Gorter, initiatiefnemers en onze verkeersdeskundigen, zullen hier op terugkomen bij het bestuur.

Tenslotte hoopt het bestuur dat de komende tijd de omstandigheden zullen verbeteren. Dat vaccinaties en testen zullen leiden tot een normaler leven. Dat verenigingen weer hun gang kunnen gaan, dat de AC ons leuke activiteiten gaat aanbieden. En dat misschien een dorpsfeest wel weer tot de mogelijkheden zal gaan behoren. Dat zou toch heel mooi zijn!
Kijk op Folsgeare.nl voor de laatste ontwikkelingen en abonneer je op onze nieuwsbrief.
Reacties zijn welkom op: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Bestuur Dorpsbelang Folsgeare

Nieuw

Een nieuw venster op www.dorpscanon.nl. Deze keer worden de huizen op Tsjaerddyk 24 en 22 onder de loep genomen.

foto archief gemeente Wymbritseradiel

Reminder: de verkeersenquête

Op maandag 28 juni heeft u een papieren enquête door de brievenbus gekregen van de commissie verkeer van dorpsbelang Folsgeare. Tegelijkertijd was er ook de mogelijkheid om de enquête online in te vullen via een link op deze website.

Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld, maar was u dat wel van plan….. het kan nog steeds. Ga er even een paar minuten voor zitten. Hoe meer mensen meedoen, des te sterker is de vuist die we richting gemeente kunnen maken.

https://forms.office.com/r/P2Jik00ZA6

Dorpscanon

foto: uitgeverij van der Meulen bv Sneek

Bovenstaande foto is van Tsjaerddyk 34, gemaakt rond 1930.

Meer weten? Kijk dan op de site van de dorpscanon bij de canon van Folsgeare.

Naar een rookvrije generatie

Naar een rookvrije generatie, zo staat te lezen op twee bordjes bij de speeltuin achter het dorpshuis. In onze gemeente zijn deze borden op meerdere speeltuinen te vinden. Dorpsbelang gaat er vanuit dat niemand het in zijn hoofd haalt om in het bijzijn van spelende kinderen te gaan roken, maar vond het toch goed om twee borden in het zicht te plaatsen bij de speeltuin, als een positief signaal. Met dank aan Mario Grims en Jacob Heeringa voor het degelijk en “hufterproof” ophangen van de bordjes.

Oplettende dorpsgenoten zullen misschien gezien hebben dat het oude rookhokje bij het dorpshuis is afgebroken. Het hokje was al in slechte staat. Er lag veel rommel in. Hierdoor was het beslist geen visitekaartje voor het dorpshuis en het dorp. Speelt ook mee dat per 1 juli wettelijk geen rokersruimten meer toegestaan zijn.

Foutje enquête

In de online versie van de enquête verkeer was een leeftijdscategorie verdwenen. Dit is inmiddels hersteld. De leeftijdscategorie 55-57 kan worden aangevinkt