Nijs¬brief Súdwest-Fryslân

Bijna tien jaar lang hebben wij onze stads-, dorps- en wijkbelangen met de nieuwsbrief ‘Mei de doar yn hûs’ voorzien van gemeentelijke informatie. Daar komt nu een einde aan. Of nee, anders gezegd;  daar vindt nu een verbetering in plaats, in de vorm van de ‘Nijsbrief Súdwest-Fryslân’. Deze nieuwsbrief bekijk je op het beeldscherm van je computer, laptop, smartphone of tablet.

Met deze nieuwe versie van de nieuwsbrief willen we nog meer mensen bereiken. Daarbij willen we alle gemeentelijke informatie zoveel mogelijk  op één plek bundelen.

De ‘Nijsbrief’ vind je als abonnee maandelijks in jouw mailbox. Zie het als een extra service, want natuurlijk blijven wij ook onze andere nieuwskanalen gebruiken, zoals de website, FacebookTwitterInstagram en LinkedIn.

Nog geen abonnee van de nieuwsbrief en wil je deze wel ontvangen? Ga naar de website van de gemeente Súdwest-Fryslân gaan en in het zoekscherm Nijsbrief Súdwest-Fryslân intoetsen dan komt men direct bij de knop Aanmelden Nijsbrief.

 Heb je vragen of verbeterpunten voor de nieuwsbrief? Mail dan gerust naar redactie@sudwestfryslan.nl.

Op de foto: Erik Faber, Wethouder Bedrijfsvoering en Dienstverlening.

Oud papier

Komende zaterdag, 9 januari, wordt het oud papier weer opgehaald tussen 9.00-12.00 uur.

Wilt u het papier tijdig en goed verpakt in dozen en/ of samengebonden klaarzetten aan de weg ?

Gelezen in GrootSneek

SNEEK- Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Súdwest-Fryslân wil 250.000 euro uittrekken voor betere fietspaden bij Terzool en Nijland. In totaal hebben inwoners van de gemeente wensen voor dik vijftig fietsverbindingen. De gemeente heeft ze op een rijtje gezet en werkt er nu twee van uit.

Eerder heeft de gemeente toegezegd om geld beschikbaar te stellen voor onderhoud. Toen stond er 750.000 voor, maar na bezuinigingen is er nu 250.000 van over. Daardoor kan een vrij liggend fietspad tussen Sijbrandaburen en Spears voorlopig niet doorgaan, want dat kost een half miljoen euro.

Wat het college betreft gaat er 90.000 euro naar rode stroken en maatregelen die de snelheden moeten verminderen langs de route tussen Sijbrandaburen en Terzool. Daarnaast moet er 160.000 euro naar fietsvoorzieningen bij het viaduct onder de A7 bij Nijland.

Sinterklaas in Folsgeare

Afgelopen zaterdag bracht Sinterklaas een bezoek aan Folsgeare. In deze vervelende coronatijd gaan vele activiteiten niet door. Om de kinderen van Folsgeare toch nog een beetje te laten genieten van het Sinterklaasfeest, besloot Sinterklaas dat hij met twee Pieten een rondje door het dorp wilde rijden.

Ophaalschema oud papier 2021

Zoals u misschien al in de media heeft vernomen zijn er nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het inzamelen van het oud papier. De gemeente heeft een half jaar uitstel gegeven om de inzameling te beëindigen. Het papier wordt nog 4 keer opgehaald in 2021.  

De opbrengst van het oud papier gaat naar de 3 verenigingen die de inzameling verzorgen.

De inzameling gebeurt in de wintertijd op zaterdagochtend en in de in de zomertijd op vrijdagavond. Graag het papier tijdig en goed samengebonden of in stevige dozen verpakt aan de weg zetten.

Zaterdagochtend van 9.00-12.00

Vrijdagavond van 18.30-21.00

Het rooster is als volgt:

Za 9 januariKaatsvereniging
Za 6 maartToneelvereniging
Vr 23 aprilActiviteiten commissie
Vr 25 juniToneelvereniging

Het oud papier wordt opgehaald in de volgende straten:

Garastrjitte

Easthimmerwei t/m H. Boschma

Folsgearsterleane

Ekers Ein

Tsjaerddyk t/m Cnossen

Skeender en It Werp

Tjalhuizum compleet rondje inclusief S. Kooistra

Namens dorpsbelang Folsgeare: Martje Grafhorst 06-16048222

Dorpscanon

De website van de Dorpscanon is momenteel slechts beperkt te bekijken en te lezen. Er wordt een geheel nieuw programma geïntroduceerd om vensters te plaatsen. De vensters die reeds op de website stonden, zullen gefaseerd worden herplaatst.

Het fijne van dit nieuwe programma is, dat de foto’s veel beter kunnen worden toegevoegd en dat er in beperkte mate opmaak van de teksten mogelijk zal worden.

Binnenkort verschijnt het eerste venster in de nieuwe stijl, de historie van Tsjaerddyk 48.

Jaarvergadering dorpsbelang

Beste dorpsbewoners,

Afgelopen maart moest Dorpsbelang Folsgeare een streep zetten door de jaarvergadering  vanwege de corona crisis.

Het was de bedoeling om deze bijeenkomst in het najaar alsnog te organiseren. Er was al een nieuwe datum gepland, maar gezien de actuele grote toename van het aantal besmettingen heeft Dorpsbelang  besloten dat het beter is deze avond voor onbepaalde tijd uit te stellen. Als vanzelfsprekend worden alle (financiële) verantwoordingen en andere relevante agendapunten, zoals bestuursverkiezing doorgeschoven. 

Heeft u vragen, dan kunt u die mailen naar dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Dorpsbelang Folsgeare,

Bonne van der Valk

Wim Nijman

Martje Grafhorst

Hans Nieuwenhuijsen

Wytske Heida

Wout Zijlstra

Foto Johan Volgelzang

Op www.dorpscanon.nl staat onder Folsgare sinds deze week een venster over onze dorpsgenoot Wout Zijlstra.

Dorpscanon

Het venster over de Tweede Wereldoorlog in Folsgeare van de dorpscanon is aangevuld met een tekst over gebeurtenissen die zich in deze periode hebben afgespeeld bij boer Bouwe Speerstra in Tsjalhuzum. Hiermee is de tekst op dit moment volledig.

Mocht er nieuwe informatie beschikbaar komen, dan wordt die uiteraard toegevoegd. Aanvullingen mogen via de mail worden gestuurd naar dorpsbelangfolsgeare@gmail.com