Kennismakingsavond 11 april

Het is een goede gewoonte  dat Dorpsbelang  eens per jaar een bijeenkomst organiseert voor de nieuwe inwoners, met de bedoeling informatie te bieden over wat het dorp te bieden heeft. Welke verenigingen zijn er, wat speelt er in het dorp, waar houdt Dorpsbelang zich mee bezig, zomaar een paar onderwerpen waar tijdens deze bijeenkomst aandacht voor is.

Diegene  die nog maar kort in het dorp wonen, hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Echter, ook als u al lang(er) in het dorp woont en belangstelling heeft voor de activiteiten, bent u natuurlijk van harte welkom.

De avond zal worden gehouden op dinsdag 11 april in het dorpshuis, aanvang 20.00 uur.

Dorpsbelang Folsgeare nodigt de verenigingen van het dorp uit, om iets te vertellen over hun activiteiten. Uiteraard is er die avond ook ruim gelegenheid om vragen te stellen over zaken die u  opvallen  in het dorp.

Om enig idee te hebben op hoeveel mensen we kunnen rekenen, zouden we graag willen dat u zich digitaal aanmeldt via het mailadres van Dorpsbelang Folsgeare:  dorpsbelangfolsgeare@gmail.com.  Graag met vermelding van naam, adres  en het aantal personen waarmee  u denkt de avond bij te zullen wonen.

Dorpsarchief

Onderstaand bericht over het maken van een dorpsarchief verscheen afgelopen week in de media. Tijdens onze ALV in 2022 heeft Bauke Folkertsma hierover uitleg gegeven. In Woudsend zijn ze druk aan de slag gegaan.

Mocht u het belangrijk vinden ook voor Folsgeare een dorpsarchief te maken, dan is het wellicht een goed idee genoemde uitzending te bekijken. Mocht u na het zien van dit programma concrete plannen hebben / krijgen om met een archief voor Folsgeare aan de slag te willen, dan verneemt dorpsbelang dit graag van u op: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Atse Bruin en Wytske Heida zijn al een groot aantal jaren bezig met het maken van vensters op de dorpscanon van Folsgeare, een dorpsarchief zou een zeer welkome aanvulling zijn.

WOUDSEND – Op 23 januari jl. zijn in Woudsend bij de lokale Historische Kring televisieopnames gemaakt voor het RTL4 programma “Dit is Holland”. De opnames zijn gemaakt om bekendheid te geven aan het dorpsarchieven initiatief.

De boodschap is dat het belangrijk is dat lokale historische informatie bewaard blijft en breed beschikbaar komt via een online dorpsarchief. 

Vrijwilligers van de De Historische kring Woudsend hebben uitleg gegeven over de de manier waarop het dorpsarchief wordt gebouwd en ontsloten met het ErfgoedCMS™ van DeeEnAa.

Ook zijn opnames gemaakt in het dorp waarbij is gedemonstreerd hoe het dorpsarchief gebruikt kan worden bij het uitzetten van dorpswandelingen op basis van QR-code bordjes.

De uitzending van ‘Dit is Holland’ is aanstaande zondag 26 maart om 14.00 uur op RTL4. De herhaling is zaterdag 1april om 11.00 uur.

Bron: deeenaa.nl

Himmeldei en klusjesdag NL doet 2023

Vrijdag 17 maart hebben we samen met jeugd uit het dorp het zwerfvuil opgeruimd. De kinderen waren fanatiek en wilden natuurlijk de grootste zak met vuil ophalen.  Ze lagen bijna onderste boven in de struiken om al het zwerfvuil op te rapen. De opbrengst was, ondanks dat de gemeente ons  ‘s ochtends al had geholpen met het vegen van de straten, toch nog erg groot.

Na afloop kregen ze wat lekkers te eten en te drinken en een mooi potlood van de gemeente. Hiermee kan niet alleen een mooie tekening worden gecreëerd, maar later kan dit potlood ook nog een mooi bloemetje worden.  Heel erg bedankt jongelui uit Folsgeare.  Samen hebben we het dorp mooi opgeruimd.

Zaterdag 18 maart

Zaterdag mochten de volwassen en een kind de handen uit mouwen steken. Er was een mooie opkomst van 18 vrijwilligers. We zijn gestart met een kopje koffie of thee. Na de taakverdeling is iedereen als een speer aan de slag gegaan. Tussendoor nog een koffie en thee moment en weer door.

Het dorpshuis is van binnen en buiten goed onder handen genomen. Er is een kleedkamer geschilderd, de vloer is gerepareerd. De verkeersborden in het dorp zijn schoongemaakt. Met het mooie weer van zaterdag was het bijna nodig om een zonnebril te dragen omdat alles weer zo mooi blinkt. De bankjes zijn ook gepoetst dus we kunnen buiten weer genieten van het voorjaarszonnetje. Er is een begin gemaakt met de pluktuin op het kerkhof en er zijn pinnen bij de zonnepanelen op het dak van het dorpshuis geplaatst.

Tussen de middag hebben we lekker op het terras genoten van een kopje soep met een broodje. Wat hadden we een geluk met het weer. Er zijn alweer ideeën geopperd voor volgend jaar. Al met al een geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar.

Vrijwilligers, heel erg bedankt.

Himmeldei jeugd

Vrijdagmiddag 17 maart kwamen rond 15.00 uur een aantal kinderen bij elkaar bij het dorpshuis met de bedoeling het dorp weer helemaal rommelvrij te maken. In twee- of drietallen en een begeleider gingen de kinderen op stap. Na een dik uur verzamelden ze zich weer bij het dorpshuis, allemaal met een grote zak vol afval.

Folsgeare ziet er weer spic en span uit!! Dank jullie wel!!

De kinderen kregen na afloop nog een lekkere traktatie voordat ze weer naar huis gingen. De gemeente Súdwest-Fryslân zorgde voor een leuke attentie in de vorm van een potlood met bloemzaadjes.

AED training

Dinsdag 14 maart vond de eerste van drie AED trainingen plaats in het dorpshuis van Folsgeare. Er hadden zich 9 deelnemers aangemeld, die onder vakkundige leiding van Harry Lautenbach aan het oefenen zijn geweest met reanimeren en het werken met een AED. Ook het reanimeren van kinderen en baby’s werd onder de aandacht gebracht.

Het is dit jaar voor het eerst dat ook inwoners van Easthim en Abbegea mee kunnen doen aan de trainingen van Harry. De volgende avond is op 21 maart in Yn’e Lijte in Folsgeare, de derde en laatste avond is in het Himsterhûs in Easthim. Alle avonden beginnen om 19.30 uur, inloop om 19.15 uur.

Mocht u nog mee willen doen aan deze reanimatie trainingen dan kunt u zich voor één van beide avonden aanmelden op dorpsbelangfolsgeare@gmail.com, dorpsbelangoosthemnijesijl@gmail.com of secretariaat@abbegea.frl.

Berichten van Dorpsbelang Folsgeare

Herhaalde oproep!!
Gezocht: nieuwe bestuursleden Dorpsbelang!!

Martje Grafhorst en Wim Nijman zijn bezig aan hun laatste seizoen als bestuurslid van Dorpsbelang Folsgeare. Het bestuur is hard op zoek naar vervangers voor Wim en Martje.  
Wellicht heeft u er weleens bij stil gestaan wat u kunt betekenen voor ons mooie dorp. Bestuurslid worden zou hiervoor een zinvolle bijdrage kunnen zijn. Er zijn diverse onderwerpen en kwesties waar we ons als dorp sterk voor maken. Dit alles om de leefbaarheid van Folsgeare te verbeteren. 
Het is belangrijk voor Folsgeare dat ons bestuur op volle sterkte kan blijven functioneren!  Informeer eens bij een van de bestuursleden wat je mag verwachten als bestuurslid van Dorpsbelang. Of stuur een mail naar ons mailadres.

Woningbouw Wallemadyk en Landschapspark:
Over deze beide zaken zijn we in afwachting van een antwoord van de gemeente. Op 21-02 is er in het college van B&W overleg geweest over het landschapspark.

Bushaltes A7:

De nieuwe bushokjes zijn geplaatst. Het zijn moderne bushokjes geworden, compleet met verlichting, gevoed door een zonnepaneel op het dakje. Mooi dat busreizigers nu weer beschutting hebben bij het wachten op de bus. We zijn Maria Del Grosso, journalist bij de Leeuwarder Courant, dankbaar dat ze veel aandacht heeft besteed in de krant over deze bushaltes. Nu nog meer aandacht voor de toegankelijkheid, want dat laat ook wel te wensen over.

Himmeldei 2023/ NL-Doet:
Het lijkt ons leuk om er dit jaar een productieve maar ook gezellige dag van te maken: gezamenlijk klussen doen en gezamenlijk koffie drinken maar ook een gezamenlijke lunch met soep en broodjes.
Als Dorpsbelang hebben we al wat ideeën. Voor het dorp kan dit een hele mooie dag worden waarbij we ons met z’n allen in kunnen zetten. Graag ideeën en aanmelding via ons mailadres. We organiseren deze dag op 18 maart a.s. Zegt het voort, en meld je aan via het mailadres hieronder!!

Vlaggenmast kerktoren:
Onlangs is er een inspectie geweest van de vlaggenmast door Monumentenstichting SWF, eigenaar van de kerktoren. Daarbij is geconstateerd dat de vlaggenmast eigenlijk niet meer voldoet aan de eisen die er aan gesteld moeten worden. Met name de aantasting door houtworm maakt de mast ondeugdelijk en kan er voor zorgen de mast afknapt tijdens het vlaggen. We wachten af wat de Monumentenstichting gaat besluiten over vervanging. Het is nog ongewis of er met de komende feest- en gedenkdagen gevlagd kan worden vanaf de kerktoren.

AED-training:
Elders in deze uitgave van Kontakt is informatie te vinden over de komende AED-trainingen. Wederom is onze dorpsgenoot Harry Lautenbach bereid gevonden deze training op zich te nemen. Dit keer ook voor deelnemers uit Oosthem en Abbega. Veel dank Harry!

Algemene ledenvergadering
Op 24 maart organiseren wij een algemene ledenvergadering.  Na de gebruikelijke agendapunten presenteert  de Energie Coöperatie Folsgare een boeiend plan: “Hoe kunnen we realiseren dat Folsgeare energieneutraal wordt?”. De kansen en mogelijkheden hierop worden aan het dorp voorgelegd.

Vragen aan Dorpsbelang en opmerkingen betreffende zaken die het dorp aan gaan, kunt u sturen aan: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Heeft u zich al aangemeld voor onze nieuwsbrief? Kijk op folsgeare.nl 

Kennismakingsavond nieuwe dorpsbewoners:
Op 11 april organiseert dorpsbelang een avond voor nieuwe inwoners van Folsgeare. Daarbij kunnen verenigingen en organisaties in het dorp zich presenteren aan de nieuwe inwoners. Maar als u al wat langer in ons dorp woont en toch wat meer wilt weten over wat voor activiteiten er zijn in het dorp, dan bent u ook van harte welkom.

BERJOCHT FAN DOARPSBELANG EASTHIM/NIJESYL – FOLSGEARE – ABBEGEA

REANIMATIECURSUS VOOR DORPSGENOTEN

Elke dag krijgen gemiddeld 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. De overlevingskans en kans op leven met minimale schade is het grootst als iemand binnen deze 6 minuten wordt gereanimeerd en dat er een AED wordt aangesloten.

Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang. (bron: Hartslagnu)

Een ambulance kan er niet altijd binnen 6 minuten zijn.

Als burgerhulpverlener kun jij dat wel!

Hoe werkt het oproepsysteem?

Als via 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer op. Zij krijgen een oproep op hun telefoon met de vraag om direct naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren of eerst een AED op te halen. Zij reanimeren net zo lang totdat de professionele hulpverlening het overneemt.

Wie kan burgerhulpverlener worden?

Ben jij 18 jaar of ouder en heb jij in de afgelopen jaar een erkende reanimatietraining gevolgd?

Dan kun jij je als burgerhulpverlener aanmelden op www.hartslagnu.nl

Ben je professioneel hulpverlener? Ook dan is aanmelding van harte welkom!

Heb je het certificaat voor reanimatie nog niet? Dan kun je een training volgen. Een vooropleiding is niet nodig.

Het is van belang om je geoefend te houden en je certificaat steeds weer te verlengen.

Jaarlijks houden we in het dorpshuis trainingen, zowel basis als herhalingstrainingen waar je aan mee kunt doen.

Niemand hoopt natuurlijk dat het werkelijkheid wordt, maar als het zover is, dan is het een groot goed om voor je plaatsgenoot wat te betekenen.

Cursusdata voor Easthim, Folsgeare en Abbegea

Er zijn drie mogelijkheden om de jaarlijkse reanimatieles te volgen.

Ook beginners zijn welkom. Dus zowel basis- als herhalingstraining.

Op dinsdagavond 14 maart in het dorpshuis van Folsgeare

Op dinsdagavond 21 maart in het dorpshuis van Folsgeare

Op woensdagavond 22 maart in het dorpshuis van Easthim

De cursus wordt gegeven door Harry Lautenbach. Er zijn zes oefenpoppen, dus er kan intensief worden geoefend.

Vanaf 19.15 ben je welkom in het dorpshuis en om 19.30 starten we dan.

Geef je op bij je eigen dorpsbelang met vermelding van naam en datum cursus.

Dorpsbelang Folsgeare – dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Dorpsbelang Easthim – dorpsbelangoosthemnijesijl@gmail.com

Dorpsbelang Abbegea – secretariaat@abbegea.frl

Klokken luiden

Uit solidariteit met de slachtoffers in Turkije en Syrië luiden in onze dorpen Oosthem, Abbega en Folsgare as. woensdag de kerkklokken van 19:00-19:15u. Niet dat u denkt ‘waar is de brand’, we weten waar de brand is! Als kerk en dorp willen we laten zien dat het ons iets doet. De kerk in alle drie de dorpen is open van 19:00-19:30u. Als ruimte waar je even stil kan worden, ruimte om samen te delen. Waar je ook nog je bijdrage kan geven als je dat wil. Uit solidariteit met mensen ver weg, onze medemensen. Iedereen is van harte uitgenodigd om binnen te lopen!

Hartelijke groet, kerken Oosthem, Abbega en Folsgare.

Berichten van Dorpsbelang Folsgeare:

Gezocht: nieuwe bestuursleden Dorpsbelang!!
Martje Grafhorst en Wim Nijman zijn bezig aan hun laatste seizoen als bestuurslid van Dorpsbelang Folsgeare. Het bestuur is hard op zoek naar vervangers voor Wim en Martje.  
Wellicht heeft u er weleens bij stil gestaan wat u kunt betekenen voor ons mooie dorp. Bestuurslid worden zou hiervoor een zinvolle bijdrage kunnen zijn. Er zijn diverse onderwerpen en kwesties waar we ons sterk voor maken. Dit alles om de leefbaarheid van Folsgeare te verbeteren. 
Het is belangrijk voor Folsgeare dat ons bestuur op volle sterkte kan blijven functioneren!  Informeer eens bij een van de bestuursleden wat je mag verwachten als bestuurslid van Dorpsbelang. Of stuur een mail naar ons mailadres.

Woningbouw Wallemadyk:
Dinsdag 20 december 2022 was er een vervolgbijeenkomst in het dorpshuis over mogelijke woningbouw aan de Wallemadyk. Eerder  was al in mei  de aftrap genomen door de gemeente en inwoners van ons dorp. Daar is toen afgesproken dat de gemeente met inwoners van ons dorp in gesprek zou gaan om de woonwensen in ons dorp in beeld te krijgen. Kijk voor het volledige verslag op onze website onder het kopje nieuws.

Bushaltes A7:

De publicaties in de Leeuwarder Courant hebben effect gehad bij Provincie en Rijkswaterstaat. Er komen nieuwe bushokjes wat een hele verbetering zal worden. Nu nog aandacht voor de toegankelijkheid van de bushaltes. Dat laat nog te wensen over.

Himmeldei 2023/ NL-Doet:
Het lijkt ons leuk om er dit jaar een productieve maar ook gezellige dag van te maken: gezamenlijk klussen doen en gezamenlijk koffie drinken en misschien zelfs een gezamenlijke lunch met soep en broodjes.
We hebben dan wel veel vrijwilligers nodig voor de klusjes maar ook voor de koffie en lunch. Daarom willen we dit graag met het gehele dorp organiseren. Ons idee is dat iedereen vanuit zijn of haar eigen vereniging of club vrijwilligers regelt en nadenkt over de klusjes. We moeten namelijk bij opgaaf wel doorgeven wat het plan is. Als Dorpsbelang hebben we al wat ideeën. Voor het dorp kan dit een hele mooie dag worden waarbij we ons met z’n allen in kunnen zetten. Graag ideeën en aanmelding via ons mailadres. We organiseren deze dag op 18 maart a.s. Zegt het voort!!

Nieuwe statuten:
Vorige maand zijn door de voorzitter en de secretaris van Dorpsbelang de nieuwe statuten ondertekend. Binnenkort zijn ze op de website terug te vinden.

Dorpscanon Folsgeare:
De afgelopen weken zijn er een groot tal nieuwe vensters op de dorpscanon van Folsgeare gepubliceerd.
De uitbreiding betreft vensters over:
– Het gemaal aan de Tsjaerddyk,
– Minne Minnema,
– Tsjaerddyk 31,
– Tsjaerddyk 21,
– It Werp,
– Skeender 2,
– Dyckhuistera state en Scheender state,  
– Easthimmerwei 1 -Easthimmerwei 21 -Easthimmerwei 23 – – -Easthimmerwei 25 – Walma state
Een goede reden om weer eens een kijkje te nemen op www.dorpscanon.nl


Landschapspark:
In de gemeenteraadsvergadering van november was nu voor de tweede maal een motie ingediend om de gemeente te bewegen een startkapitaal voor het landschapspark toe te zeggen. De motie haalde het niet (er was alleen steun van drie  oppositiepartijen: GBTL, GroenLinks en Nieuw Sociaal), echter het college van B&W zegde wel toe om uiterlijk in januari 2023 naar het dorp te komen met hun aanbod wat er mogelijk is. Daarop zijn we nu in afwachting. Het dossier landschapspark valt nu onder wethouder de Boer.

Vragen aan Dorpsbelang en opmerkingen betreffende zaken die het dorp aan gaan, kunt u sturen aan: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Heeft u zich al aangemeld voor onze nieuwsbrief? Kijk op folsgeare.nl 

Yn ‘e kunde komme mei (kennis maken met) wethouder Michel Rietman, contactwethouder. Het is alweer even geleden dat Michel Rietman heeft kennisgemaakt met Folsgeare. Dat was op 26 oktober 2022. Tijdens het overleg met Rietman kwamen verschillende onderwerpen aan de orde, waaronder:
De plannen rondom de beoogde dorpstuin (Het plan van Bertus Walsma e.a.); De beoogde grote zonneweide naast het landschapspark; Groenvoorziening in het dorp; De Hemmen 3 / Landschapspark; Woningbouw; Verkeersoverlast.
Het is de bedoeling dat het volledige verslag van de kennismaking nog op onze website komt te staan.

Vooraankondiging Jaarvergadering Dorpsbelang Folsgeare

Het duurt nog even, maar noteer alvast de datum voor de jaarvergadering op de kalender of in de agenda.  Deze avond zal plaats vinden  op  24 maart 2023 in ons dorpshuis  “Yn’e Lijte”.

De agenda komt  een paar weken voor de bijeenkomst door de brievenbus en op de website.

Dorpsbelang hoopt op een groot aantal belangstellenden.