Oud Papier

Zaterdag 7 maart wordt het oud papier weer opgehaald. Zet u het papier tijdig ( voor 9.00uur) en goed verpakt bij de weg?

Vriendelijk bedankt namens de inzamelaars.

Jaarvergadering dorpsbelang Folsgeare

Het duurt nog even, maar noteer alvast de datum voor de jaarvergadering op de kalender of in de agenda.  Deze avond zal plaats vinden  op  20 maart in ons dorpshuis  “Yn’e Lijte”.

De agenda komt  een paar weken voor de bijeenkomst door de brievenbus.

Dorpsbelang hoopt op een groot aantal belangstellenden.

Himmeldei

Op 13 maart 2020 wordt in Folsgeare door Dorpsbelang de jaarlijkse Himmeldei georganiseerd.

Dorpsbewoners, jong en oud,  worden van harte uitgenodigd om met elkaar de rommel in en rond het dorp  op te ruimen. Voor materiaal ( handschoenen, afvalzakken) wordt gezorgd, voor de kinderen is er na afloop een attentie.

We beginnen om 16.00 uur en verzamelen bij het dorpshuis ‘Yn’e Lijte”

Dorpsbelang hoopt op een grote opkomst, immers, vele handen maken licht werk!

Uitnodiging bijeenkomst toekomst energie in Súdwest-Fryslân

Zaterdag 7 maart organiseren wij samen met het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) en TU Delft een bijeenkomst over de toekomst van energie in onze gemeente.
De bijeenkomst is bedoeld voor onze inwoners, zowel jong (vanaf 14 jaar) en oud, die er plezier in hebben om creatief over de toekomst na te denken.
We zoeken ongeveer 50 inwoners en een aantal professionals die ons hierbij willen helpen én 7 maart beschikbaar zijn van 10.00 uur tot ongeveer 15.00 uur.
Aan u de vraag of u als bestuur belang hebt om hieraan mee te doen óf dat u wellicht mensen kent in uw omgeving die hier een bijdrage aan willen leveren.

Tijdens de bijeenkomst worden in meerdere groepen verschillende toekomstbeelden uitgewerkt. De uitkomsten gebruiken we om een onderzoek onder onze inwoners uit te zetten.  
Zo krijgt iedere inwoner de kans om mee te denken. De ingebrachte ideeën van 7 maart zijn belangrijk voor ons.
Het stelt ons in staat om een onderzoek te doen onder inwoners, waarin we vragen naar hun mening over de bijdrage die de gemeente levert aan de energietransitie in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES).

Aan u de vraag om deze uitnodiging actief te verspreiden onder de  inwoners.

Inwoners en/of professionals die het leuk vinden om mee te denken over wat de energietransitie voor onze gemeente betekent kunnen zich voor 25 februari 2020 aanmelden via RES@sudwestfryslan.nl
Graag de volgende gegevens bij aanmelding vermelden: naam, adres, postcode, woonplaats, leeftijd (let op: vanaf 14 jaar) en de motivatie/reden van deelname.

Na aanmelding ontvangen de deelnemers meer informatie over de locatie van de bijeenkomst en het programma.

We streven naar een gelijke verdeling van de deelnemers over de gemeente. Bij meer aanmeldingen dan gevraagd (ongeveer 50 inwoners) doen we een selectie, om een zo breed mogelijk beeld te krijgen.

Vragen?
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar RES@sudwestfryslan.nl

Gezellige kennismakingsavond

Dorpsbelang kijkt terug op een gezellige, ongedwongen kennismakingsavond op vrijdag 7 februari. Zes nieuwe inwoners van Folsgeare kwamen naar het dorpshuis om deze avond iets meer te weten te komen omtrent de mogelijkheden die ons dorp biedt. Bijna alle verenigingen waren vertegenwoordigd om iets over hun club te vertellen.  Gerke vertelde iets over de toneelvereniging en het Jeu de Boules, Simon nam het woord voor de Vogelwacht, Roelie vertelde wat de AC zoal organiseert, Henk gaf toelichting op het reilen en zeilen van het dorpshuis, Tjeerd was er voor de biljartclub, Hans gaf informatie over de energiecoöperatie Folsgeare, Bonne vertelde kort waar het dorpsbelang zich zoal mee bezig houdt en Wytske bracht de website en de dorpscanon site onder de aandacht. Aansluitend werd er nog gezellig een bakje koffie /  thee gedronken of iets sterkers.

Ophaalschema oud papier 2020

Geachte dorpsgenoten,

Het oud papier wordt 6 keer per jaar opgehaald door verschillende verenigingen uit het dorp.  De opbrengst van het oud papier gaat ook naar deze verenigingen. Dit gebeurt in de wintertijd op zaterdagochtend en in de in de zomertijd op vrijdagavond. Graag het papier goed samengebonden of in stevige dozen verpakt tijdig aan de weg zetten,.

Zaterdagochtend van 9.00-12.00

Vrijdagavond van 18.30-21.00

Het rooster is als volgt:

Za 11 januari Kaatsvereniging    
Za 7 maart Toneelvereniging    
Vr 15 mei Activiteiten commissie    
Vr 26 juni Toneelvereniging    
Vr 4 september Activiteitencommissie    
Za 7 november Kaatsvereniging    
Za 9 januari 2021 Kaatsvereniging    
 

Het oud papier wordt opgehaald in de volgende straten:

  • Garastrjitte
  • Easthimmerwei t/m H. Boschma
  • Folsgearsterleane
  • Ekers Ein
  • Tsjaerddyk t/m Cnossen
  • Skeender en It Werp
  • Tjalhuizum compleet rondje inclusief S. Kooistra

Namens dorpsbelangen Folsgare: Martje Grafhorst 06-16048222

Gelukkig Nieuwjaar

Traditiegetrouw is op oudjaarsdag het jaar ten einde geschoten. Dorpsbelang Folsgeare wenst iedereen een heel goed 2020. Laten we door en voor elkaar er een prachtig jaar van maken.

Dorpscanon.nl

Nieuw toegevoegd aan de dorpscanon van Folsgeare de vensters over Tsjaerddyk 32 en Tsjaerddyk 36.

Nieuwsgierig? Ga naar dorpscanon.nl en kies bij dorpscanons voor Folsgare

interieur Tsjaerddyk 32