Corona Protocol Dorpshuis Folsgare

Van: Stichting Dorpshuis Folsgare
Voor: Gebruikers dorpshuis
Datum: september 2020

Uitleg:
Onderstaand protocol geldt m.i.v. september 2020, en is opgesteld i.v.m. de corona voorwaarden die door de overheid/RIVM zijn opgesteld. Mocht er n.a.v. nieuwe voorwaarden aanleiding toe zijn kunnen onderstaande voorwaarden worden aangepast.
Dit protocol dient door de vertegenwoordigers in het Stichtingsbestuur te worden gedeeld met de vereniging/club/commissie die zij vertegenwoordigen en door hen getekend te worden voor gezien en akkoord. De betreffende vereniging/club/commissie is mede verantwoordelijk voor de veiligheid in ons dorpshuis.
Ook zal het protocol op de website van het dorpshuis, https://folsgeare.nl/ worden geplaatst.
Mochten er vragen zijn over de richtlijnen of over hoe die te handhaven: deze kunnen gesteld aan Marijke Reen, zij is aangesteld als corona coördinator.
1
Algemene RIVM-richtlijn
Veiligheidsrisico’s

 Tussen personeel en bezoekers moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
 Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen 1,5 meter afstand te houden
 Tussen volwassenen onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 Het bestuur van Stichting Dorpshuis Folsgare meldt zich bij de GGD indien ze 1 of meer ziektegevallen (corona) hebben.
2
Fysiek contact
 Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed, tenminste 20 sec.
 Er worden geen handen geschud.
 Hoesten/niezen in de elleboog.
3
Hygiëne-maatregelen
Stichting Dorpshuis Folsgare draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.
De hygiëne maatregelen, afgebeeld op een poster, hangen in de hal.
Stichting Dorpshuis Folsgare zorgt ervoor dat bij de ingang en in de grote zaal aanwezig is:
 Desinfecterende hand-gel
Diegene die bardienst heeft wordt verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van de hygiënemaatregelen.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
 In geval van een calamiteit is er beschermde kleding en attributen aanwezig: mondkapje, bril handschoenen en jas.
 Koffie/thee koppen, drinkglazen worden zorgvuldig schoon gehouden door deze voor en na gebruik met heet water af te wassen.
 Suiker en melk worden beschikbaar gesteld in individuele verpakking.
 De deuren van hal naar grote zaal en de klapdeuren bij de ingang staan, zolang de weersomstandigheden het toelaten, open.
4
Hygiëneregeling gebruiksmiddelen
Gebruiksmaterialen dienen bij gebruik door meerdere mensen met regelmaat ontsmet te worden. Dat gebeurt door de betreffende gebruikers.
Hiertoe wordt oppervlaktespray beschikbaar gesteld.
Ook dienen ze regelmatig hun handen te wassen.
5
Schoonmaak
 Contactpunten worden ieder uur schoon gemaakt door de barvrijwilliger: denk hierbij aan de pin terminal, deurknoppen en andere contactoppervlakten.
 De gebruikte ruimtes worden regelmatig schoongemaakt door de dorpshuis schoonmaakster.
6
Logboek activiteiten
 Bij elke activiteit in het dorpshuis wordt in een logboek vermeld wie die avond aanwezig zijn, met telefoonnr. en/of email adres. De barvrijwilliger ziet er op toe dat de lijst wordt ingevuld.
 Deze lijst wordt 14 dagen bewaard, daarna vernietigd.
7
Toiletruimtes
 In het dames en heren toilet is er voor elke ruimte plek voor één persoon.
 Er is afplaktape aangebracht t.b.v. 1,5 m afstand.
8
Aantal bezoekers en barbediening
 Het maximaal aantal aanwezigen bedraagt 24 personen voor de grote zaal.
o Als het maximaal aantal is bereikt mogen niet meer mensen worden toegelaten.
o Om teleurstelling te voorkomen wordt geadviseerd aan de organisator van de activiteit de leden/genodigden zich te laten aanmelden.
 In de bestuurskamer is plek voor 5 personen.
 In de hal mogen maximaal 3 personen aanwezig zijn
 Achter de bar en in de keuken is plek voor 1 persoon. De barbediening zal dus door één persoon worden verricht, tenzij het personen betreft uit dezelfde huishouding.
9
Buitenruimtes
Voor de ingang en rondom het dorpshuis houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn.
10
Looproutes
Aangezien de hoeveelheid aanwezige personen beperkt zal zijn per activiteit verwachten we dat er weinig risico is op elkaar treffen van ingaande en uitgaande bezoekers. Daarom zijn er geen looproutes gemaakt.
Vanwege de 1.5 m afstand is er een streep voor de bar geplakt waarachter de mensen kunnen bestellen. Als de barvrijwilliger het bestelde op de bar heeft geplaatst en zich heeft teruggetrokken kunnen de drankjes van de bar worden gehaald.
11
Indeling zaal
 Door het bestuur van Stichting Dorpshuis zullen tafels en stoelen worden klaar gezet waarbij 4 personen per tafel kunnen plaats nemen met inachtneming van de 1.5 m afstand.
 Het is niet toegestaan de stoelen/tafels te verplaatsen.
12
Betaling
 Betalingen worden zoveel als mogelijk met pin gedaan.
 Ter plaatse van het pinapparaat zal een scherm worden geplaatst.
 Bij contante betalingen wordt gevraagd zoveel mogelijk gepast te betalen.
13
Wegstuurbeleid
Wanneer iemand gedurende de activiteit in het dorpshuis corona gerelateerde klachten ontwikkelt, maakt deze persoon dat terstond kenbaar. Vervolgens wordt die persoon verzocht onmiddellijk naar huis te gaan.
14
Thuisblijfregels
Stichting Dorpshuis Folsgare past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je thuisblijft bij de volgende klachten:
 Verkoudheid.
 Niezen.
 Hoesten.
 Keelpijn.
 Moeilijk ademen.
 Koorts.
Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.
Specifiek is er de volgende maatregel van kracht:
 Personeel en andere mensen met corona-gerelateerde klachten komen niet in het dorpshuis.
15
Kapstokken en jassen
 Jassen worden opgehangen aan de stoel van gebruiker.
 De kapstokken mogen niet worden gebruikt.


Vegen en Borstelen

Dinsdagmorgen komt de borstel- en veegmachine van de gemeente weer naar Folsgeare om de stoepen te borstelen en de goten te vegen. Wilt u zoveel mogelijk de stoepen vrij maken en de auto elders parkeren? De machine heeft dan vrij baan, waardoor het dorp er weer netjes uit ziet.

Oud papier

Komende vrijdagavond 4 sept., wordt het oud papier weer opgehaald.vanaf 18.00 uur.

Zet u het papier goed samengebonden of in stevige dozen verpakt tijdig bij de weg?

Aanleg bedrijven terrein Hemmen III uitgesteld

Súdwest-Fryslân wil miljoenen bezuinigen

SNEEKSúdwest-Fryslân wil 5 miljoen euro per jaar bezuinigen. Geplande investeringen zoals het nieuwe bedrijventerrein Hemmen III worden op de lange baan geschoven.

De gemeente noteerde vorig jaar al een tekort van 9,1 miljoen euro en verbetering is nauwelijks in zicht, geeft het college van burgemeester en wethouders aan in een informatiedocument. Het college verwacht voor de begroting van volgend jaar dat ze 7,5 miljoen euro tekort komt.

De financiële problemen komen deels door de coronacrisis, schrijft het college. Hoewel er ook compensatie vanuit het Rijk is, denkt de gemeente er door de coronacrisis voor 3 miljoen euro bij in te schieten. Ook blijven de zorgkosten, zoals jeugdzorg en WMO, voor miljoenentekorten zorgen. De gemeente hoopt zowel voor corona als de zorgkosten op extra compensatie van het rijk, maar rekent daar nu niet op. Daarom moet er worden bezuinigd, waarschuwt het college. Het gemeentelijk spaarpotje dreigt door de minimumgrens van 8,9 miljoen euro te zakken.

Het voorstel om 5 miljoen euro te bezuinigingen komt bovenop de 10 miljoen euro aan bezuinigingen die al gepland staan. Het college ziet meerdere mogelijkheden om te snoeien. Zo schrijven ze dat de ontwikkeling van bedrijventerrein de Hemmen III, dat al kampte met stikstofvertraging, definitief op de lange baan wordt geschoven. De ontwikkeling van dit terrein van 25 hectare zuidelijk van de A7 zou eigenlijk volgend jaar beginnen, maar start nu in 2024.

Een ander project dat doorgeschoven wordt naar 2024 is het plan om middelbare scholen in de eigen gemeente verantwoordelijk te maken voor het onderhoud aan de gebouwen. Daar is nu de gemeente verantwoordelijk voor, maar deze decentralisatie gaat de gemeente de eerste jaren geld kosten, en dat geld is er nu niet. Ook stelt het college voor om te snoeien in de ontwikkelagenda, waar miljoenen mee gemoeid zijn. Uit de ontwikkelagenda worden vaak grote bouwprojecten, zoals de verbouwing van het stadhuis in Bolsward, gefinancierd. Ook wil Súdwest voor een half miljoen euro snijden in de eigen organisatie.

Maandag bespreekt de gemeenteraad de voorstellen in een informatiebijeenkomst. De definitieve beslissing maakt de raad bij de begroting in november.

Nieuw zand in de zandbak

Woensdagmiddag is de zandbak in de speeltuin voorzien van nieuw zand. Met een helder idee en speciale hulp van Tjeerd Dijkstra was het klusje vlot geklaard. Corine,Tine Martje en de jeugd: bedankt!

optillen…
vervoeren…
op de juiste plaats…
helemaal goed….
een scherp mes…
zand in de bak….
egaliseren…..
klaar!!!!

Glasvezel in Folsgeare

Er zijn voldoende aanmeldingen voor glasvezel in Folsgeare. Dit betekent dat het glasvezelnet in het dorp zal worden uitgerold. Zodra er inhoudelijk meer bekend is, zal dat op de website worden vermeld.

Gratis webinar

Gratis webinar voor bewoners: Geef inbrekers geen kans!

Na weken binnen zitten, mogen we nu de deur weer uit. Niet iedereen gaat op vakantie, maar met het mooie weer gaan we een avondje naar het terras, een dagje naar het strand of een weekendje weg. Ook inbrekers gaan er graag weer op uit. Speciaal voor bewoners organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) daarom op woensdagavond 15 juli van 19.30 – 20.30 uur een gratis webinar ‘Geef inbrekers geen kans’. Doe ook mee, zodat je straks met een veilig gevoel de deur uit kunt gaan.

Geef je direct op:

www.hetccv.nl/geefinbrekersgeenkans

In 45 minuten laten we je op een interactieve manier zien wat de meest voorkomende inbraakmethoden zijn en krijg je praktische tips om de kans op een woninginbraak zoveel mogelijk te verkleinen. Natuurlijk kun je na afloop ook vragen stellen aan de deskundigen van het CCV en de politie.

Waarom meedoen?

  • Waardevolle tips van de deskundigen van het CCV en de politie.
  • Vanaf je luie (tuin)stoel te bekijken en te beluisteren.
  • Kosteloos.
  • Met je deelname maak je kans op een digitale deurbel.

Wat heb je altijd al willen weten? Stel nu al je vraag. Je krijgt antwoord in het webinar. Ook aan het einde van het webinar kun je nog vragen stellen.