ter info: PERSBERICHT

DELTA FIBER NEEMT VOLLEDIG BELANG IN JOINT VENTURE MET DE FRYSKE MIENSKIP OP GLAS
De behoefte aan een snel en stabiel glasvezelnetwerk in Friesland blijft onverminderd groot en daarom neemt DELTA Fiber het belang in de joint venture met De Fryske Mienskip op Glas volledig over. In goed overleg heeft de coöperatie De Fryske Mienskip op Glas besloten haar eigendom in het gezamenlijke bedrijf DFMopGlas b.v., over te dragen aan DELTA Fiber. Het telecombedrijf wordt daarmee de enige eigenaar van de glasvezelnetwerken die ze aanleggen in de provincie Friesland.

De Fryske Mienskip op Glas als burgerinitiatief blijft betrokken en zal dan ook in de organisatie blijven meedenken, om de regio zo efficiënt en zo snel als maar mogelijk aan te sluiten op het netwerk van DELTA Fiber Netwerk. Door de huidige wijzigingen binnen de joint venture komt de eigen bijdrage van €250,- aan de coöperatie te vervallen. De betrokken inwoners en klanten krijgen volgende maand een persoonlijke brief met daarin de voor hen geldende specifieke informatie met betrekking tot de nieuwe situatie.

Aan de kwaliteit en de dienstverlening van de service providers op het aan te leggen glasvezelnetwerk zal niets veranderen. Volgend jaar zal voor inwoners, klanten, gemeenten en lokale partijen zichtbaar worden dat er dankzij deze nieuwe situatie meer snelheid in besluitvorming en uitvoering zal zijn.

Beste dorpsbewoners

Aangezien het door de huidige corona maatregelen niet mogelijk is een informatiebijeenkomst te beleggen over de Hemmen 3, wil dorpsbelang u via deze flyer een update geven over de stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van het nieuwe industrieterrein.

Vorig jaar verscheen in de media het bericht dat de aanleg van Hemmen 3 vanwege bezuinigingen waarschijnlijk zou worden doorgeschoven naar 2024.

Inmiddels heeft de raad anders besloten, er is geen sprake meer van uitstel.

Afgelopen week heeft het bestuur van dorpsbelang een online overleg gehad met ambtenaren van Súdwest-Fryslân over het ontwerp bestemmingsplan Hemmen 3. De meeste punten vanuit het dorp zijn en worden gehonoreerd in de plannen. Voor een aantal zaken zal opnieuw via de inspraak op de betreffende DSO bijeenkomst aandacht worden gevraagd.

Daarnaast wordt er onder regie van dorpsbelang met een aantal mensen hard gewerkt aan een plan voor de invulling van het gebied tussen het dorp en het nieuw aan te leggen industrieterrein Hemmen 3. Wij hebben het plan de naam  “Landschapspark Folsgeare” gegeven. Alle ideeën die zijn aangeleverd tijdens de vele voorgaande bijeenkomsten o.a. met het dorp, worden verzameld in een brochure, waar deze weken de laatste hand aan wordt gelegd. Uiteraard komt deze brochure voor alle Folsgearsters ter inzage via de website van het dorp ( www.folsgeare.nl)

Deze brochure zouden we daarnaast graag via de mail bij alle bewoners willen bezorgen. Bovendien….

Het zal dit jaar opnieuw lastig worden een algemene ledenvergadering te beleggen. We willen u toch op de hoogte houden en de diverse verslagen mailen.

Dorpsbelang moet daarvoor kunnen beschikken over de mailadressen van de leden / inwoners. We vragen u om uw mailadres aan ons door te geven, alleen te gebruiken voor informatie van dorpsbelang.

Dit kunt u doen door een mail te sturen naar dorpsbelangfolsgeare@gmail.com met vermelding van naam en adres en of u wel of niet lid bent van dorpsbelang.

Nijs¬brief Súdwest-Fryslân

Bijna tien jaar lang hebben wij onze stads-, dorps- en wijkbelangen met de nieuwsbrief ‘Mei de doar yn hûs’ voorzien van gemeentelijke informatie. Daar komt nu een einde aan. Of nee, anders gezegd;  daar vindt nu een verbetering in plaats, in de vorm van de ‘Nijsbrief Súdwest-Fryslân’. Deze nieuwsbrief bekijk je op het beeldscherm van je computer, laptop, smartphone of tablet.

Met deze nieuwe versie van de nieuwsbrief willen we nog meer mensen bereiken. Daarbij willen we alle gemeentelijke informatie zoveel mogelijk  op één plek bundelen.

De ‘Nijsbrief’ vind je als abonnee maandelijks in jouw mailbox. Zie het als een extra service, want natuurlijk blijven wij ook onze andere nieuwskanalen gebruiken, zoals de website, FacebookTwitterInstagram en LinkedIn.

Nog geen abonnee van de nieuwsbrief en wil je deze wel ontvangen? Ga naar de website van de gemeente Súdwest-Fryslân gaan en in het zoekscherm Nijsbrief Súdwest-Fryslân intoetsen dan komt men direct bij de knop Aanmelden Nijsbrief.

 Heb je vragen of verbeterpunten voor de nieuwsbrief? Mail dan gerust naar redactie@sudwestfryslan.nl.

Op de foto: Erik Faber, Wethouder Bedrijfsvoering en Dienstverlening.

Oud papier

Komende zaterdag, 9 januari, wordt het oud papier weer opgehaald tussen 9.00-12.00 uur.

Wilt u het papier tijdig en goed verpakt in dozen en/ of samengebonden klaarzetten aan de weg ?

Gelezen in GrootSneek

SNEEK- Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Súdwest-Fryslân wil 250.000 euro uittrekken voor betere fietspaden bij Terzool en Nijland. In totaal hebben inwoners van de gemeente wensen voor dik vijftig fietsverbindingen. De gemeente heeft ze op een rijtje gezet en werkt er nu twee van uit.

Eerder heeft de gemeente toegezegd om geld beschikbaar te stellen voor onderhoud. Toen stond er 750.000 voor, maar na bezuinigingen is er nu 250.000 van over. Daardoor kan een vrij liggend fietspad tussen Sijbrandaburen en Spears voorlopig niet doorgaan, want dat kost een half miljoen euro.

Wat het college betreft gaat er 90.000 euro naar rode stroken en maatregelen die de snelheden moeten verminderen langs de route tussen Sijbrandaburen en Terzool. Daarnaast moet er 160.000 euro naar fietsvoorzieningen bij het viaduct onder de A7 bij Nijland.

Sinterklaas in Folsgeare

Afgelopen zaterdag bracht Sinterklaas een bezoek aan Folsgeare. In deze vervelende coronatijd gaan vele activiteiten niet door. Om de kinderen van Folsgeare toch nog een beetje te laten genieten van het Sinterklaasfeest, besloot Sinterklaas dat hij met twee Pieten een rondje door het dorp wilde rijden.

Ophaalschema oud papier 2021

Zoals u misschien al in de media heeft vernomen zijn er nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het inzamelen van het oud papier. De gemeente heeft een half jaar uitstel gegeven om de inzameling te beëindigen. Het papier wordt nog 4 keer opgehaald in 2021.  

De opbrengst van het oud papier gaat naar de 3 verenigingen die de inzameling verzorgen.

De inzameling gebeurt in de wintertijd op zaterdagochtend en in de in de zomertijd op vrijdagavond. Graag het papier tijdig en goed samengebonden of in stevige dozen verpakt aan de weg zetten.

Zaterdagochtend van 9.00-12.00

Vrijdagavond van 18.30-21.00

Het rooster is als volgt:

Za 9 januariKaatsvereniging
Za 6 maartToneelvereniging
Vr 23 aprilActiviteiten commissie
Vr 25 juniToneelvereniging

Het oud papier wordt opgehaald in de volgende straten:

Garastrjitte

Easthimmerwei t/m H. Boschma

Folsgearsterleane

Ekers Ein

Tsjaerddyk t/m Cnossen

Skeender en It Werp

Tjalhuizum compleet rondje inclusief S. Kooistra

Namens dorpsbelang Folsgeare: Martje Grafhorst 06-16048222

Dorpscanon

De website van de Dorpscanon is momenteel slechts beperkt te bekijken en te lezen. Er wordt een geheel nieuw programma geïntroduceerd om vensters te plaatsen. De vensters die reeds op de website stonden, zullen gefaseerd worden herplaatst.

Het fijne van dit nieuwe programma is, dat de foto’s veel beter kunnen worden toegevoegd en dat er in beperkte mate opmaak van de teksten mogelijk zal worden.

Binnenkort verschijnt het eerste venster in de nieuwe stijl, de historie van Tsjaerddyk 48.