Geslaagde kennismaking

Vrijdag 8 oktober vond in ons dorpshuis een kennismakingsavond plaats met nieuwe bewoners van Folsgeare.  Rond de 20 personen hadden gehoor gegeven aan de persoonlijke uitnodiging van dorpsbelang om aanwezig te zijn.

Onder genot van een kop koffie / thee of limonade gaven, in willekeurige volgorde, stichting dorpshuis, de biljartclub, de jeu de boules club, de toneelvereniging, het shanty koor, de kerk, de kaatsvereniging, de vogelwacht, de A.C.  en uiteraard dorpsbelang zelf informatie over datgene waar ze mee bezig zijn.

Vanuit dorpsbelang werd gewezen op de website van het dorp:  https://folsgeare.nl/ , op de dorpscanon van Folsgeare waar met regelmaat nieuwe vensters over het dorp op verschijnen: https://www.dorpscanon.nl/  en werd aandacht gevraagd voor de AED training die op dinsdag 9 november zal worden gehouden. Fijn dat na afloop van het officiële gedeelte er twee spontane aanmeldingen kwamen voor  deze training.

Omstreeks 22.00 uur kon de voorzitter van dorpsbelang Hans Nieuwenhuijsen de avond afronden. We kijken terug op een positieve avond die informeel nog wel eventjes gezellig door ging.

AED training

Beste dorpsgenoten,

Binnenkort gaan we in het dorpshuis weer van start met de cursus reanimatie.

Deze cursus is voor iedereen  toegankelijk. 

Je bent van harte welkom op dinsdag 26 oktober, aanvang 19.30 uur.

Ook mensen die nog nooit de les gevolgd hebben, zijn van harte welkom.  Iedereen kan het leren.
Normaal gesproken herhalen we ieder jaar deze avond. Door de pandemie waarin we beland zijn, moesten we pas op de plaats maken.

Gelukkig kan het weer. De Europese reanimatieraad en de Nederlandse reanimatieraad hebben daarvoor weer groen licht gegeven.

Reanimatierichtlijnen weer terug naar normaal:  uitspraak reanimatieraad

Per 25 september is het advies om te reanimeren volgens normaal protocol, inclusief beademen.  De reanimatierichtlijnen van voor de coronapandemie gelden weer.

Hulp is nodig:

Het is nog steeds hard nodig dat burgers elkaar helpen in tijden van nood.

Elke dag krijgen 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. 

De overlevingskans is het grootst als iemand zo snel mogelijk ter plaatse komt en reanimeert, en een AED aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang. 

Belangrijkste is dat er zo snel mogelijk wordt gestart met de reanimatie.

Hoe werkt dit:

Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. 

Zij krijgen de opdracht om te gaan reanimeren of om een AED te halen. 

Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp terwijl de ambulance onderweg is.

Daarom: Meld je aan! 

Ook in onze gemeenschap kan het van belang zijn dat we als plaatsgenoten starten met de reanimatie voordat de ambulance er is.

Binnengekomen, 27 september

Een oplettende dorpsgenoot mailde onderstaand bericht:

Gisteravond reden 2 VW transportbusjes, een zwarte en een bruine, door het dorp(rondjes).
Schenen met zaklampen in auto’s en huizen, hoorde dit via mijn dochter, dat dit gedrag is gezien op de Wallemadyk.

Vanmorgen heb ik deze busjes ook meerdere keren door de Folsgeasterleane zien rijden, heen en weer….keren, wist toen nog niet van gisteravond, maar vind het wel een beetje vreemd, heb geen helaas geen kentekens genoteerd. Misschien iets om wel in de gaten te houden….vandaar dit berichtje

Verkeersveiligheid Folsgeare


In oktober zijn de resultaten van de gehouden enquête over verkeersveiligheid in het dorp bekend. We hebben dan een beeld hoe onze dorpsgenoten denken over de verkeersveiligheid en komen met de belangrijkste resultaten bij u terug. Ook gaan we met de wethouder een gesprek voeren over de uitkomsten.
Helaas zijn onlangs de extra 30 km bordjes aan de Tsjaerddyk vervreemd. Een jongeman is gezien met de bordjes aan zijn fiets maar hij kon niet meer worden aangesproken op zijn domme actie. Het neemt niet weg dat de maximale snelheid in het dorp nog altijd 30 km. is.

Verkeerscommissie Folsgeare

Beste dorpsgenoten

Het is een goede gewoonte  dat Dorpsbelang  eens per jaar een bijeenkomst organiseert voor de nieuwe inwoners, met de bedoeling informatie te bieden over wat het dorp te bieden heeft. Welke verenigingen zijn er, wat speelt er in het dorp, waar houdt Dorpsbelang zich mee bezig, zomaar een paar onderwerpen waar tijdens deze bijeenkomst aandacht voor is.

U zult begrijpen dat deze avond vanwege corona vorig jaar niet gehouden is.

Hoewel we nog steeds te maken hebben met corona, willen we toch een avond voor onze nieuwe dorpsbewoners organiseren. Diegene  die nog maar kort in het dorp wonen, hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Echter, ook als u al lang(er) in het dorp woont en belangstelling heeft voor de activiteiten, bent u natuurlijk van harte welkom.

De avond zal worden gehouden op  8 oktober in het dorpshuis, aanvang 20.00 uur.

Dorpsbelang Folsgeare  nodigt de verenigingen van het dorp uit, om iets te vertellen over hun activiteiten. Uiteraard is er die avond ook ruim gelegenheid om vragen te stellen over zaken die u  opvallen  in het dorp.

Om enig idee te hebben op hoeveel mensen we kunnen rekenen, zouden we graag willen dat u zich digitaal aanmeldt via het mailadres van Dorpsbelang Folsgeare:  dorpsbelangfolsgeare@gmail.com.  Graag met vermelding van naam, adres  en het aantal personen waarmee  u denkt de avond bij te zullen wonen.

Dorpsbelang Folsgeare

Stremming Tsjaerddyk

De Tsjaerddyk was maandag 20 en dinsdag 21 september afgesloten voor doorgaand verkeer. Oorzaak: een breuk in de persleiding van het riool. Om de reparatie te kunnen verrichten moest de weg uitgegraven worden.

De problemen begonnen al een week eerder, maar werden zaterdagavond 18 september echt serieus. Het rioolwater borrelde ter hoogte van Tsjaerddyk 38 in de stoep omhoog. De pompen zijn vervolgens uitgezet en het stinkende water is weggespoten.

Woensdag was er in de loop van de ochtend weer verkeer mogelijk.

Het stukje buis dat de problemen veroorzaakte. Een schoonmaakdoekje is in de loop van de jaren door de wand van de buis heen geperst waardoor een opening is ontstaan.

Dorpscanon

Er staat een nieuw venster op de dorpscanon site……..

Veel leesplezier……

Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom en kunnen via het contactformulier kenbaar gemaakt worden.

Bericht van Dorpsbelang Folsgeare

Kijkend naar het afgelopen seizoen hebben we allemaal te maken gehad met beperkende omstandigheden en maatregelen in verband met Covid-19. Als bestuur vergaderden we aanvankelijk digitaal met elkaar. Toen er meer mocht, was de picknickbank op het Ekersein een prettige en veilige oplossing. Het is ons ook gelukt een ledenvergadering te houden. Ook dit ging via de digitale kanalen. Daarbij namen we afscheid van Bonne van der Valk als voorzitter van het bestuur. Vele jaren heeft hij de hamer vastgehouden en daar zijn we hem als dorp dankbaar voor. Verheugend is het dat Yke Schouwstra, woonachtig aan het Ekersein, ons bestuur komt versterken. Welkom Yke, we kunnen jouw kennis en vaardigheden goed gebruiken in het bestuur.

Er bereiken ons als bestuur signalen uit het dorp die minder leuk zijn. Zo horen we over nachtelijke overlast, vooral tijdens de weekenden. Begrijpelijk dat vooral de jongere inwoners van ons dorp elkaar willen ontmoeten en het gezellig willen hebben. Maar zo laat nog luid schreeuwen en onrust veroorzaken, is niet voor iedereen even prettig. Tijdens nachtelijke uren zijn deze zomer opzettelijke vernielingen aangericht aan de plantenbakken van Dorpsbelang midden in het dorp. Dat is erg spijtig, temeer ook dat na een oproep niemand daarvoor verantwoordelijkheid wilde nemen om de ontstane schade te vergoeden. Dorpsbelang heeft hierom aangifte gedaan bij de politie. Onze groencommissie heeft de bakken inmiddels weer fleurig aangevuld. Wat ook minder leuk is, dat nog jongere jeugd door de struiken van de plantsoenen struint en daar takken en besjes afrukt. Vervolgens worden passerende auto’s bekogeld. Omwonenden spreken ze daarop aan, maar dat helpt amper.
Dorpsbelang staat op het standpunt dat wanneer men overlast ervaart in het dorp, men dit zelf moet melden bij de politie of handhaving. Maar spreek zo mogelijk  in eerste instantie zelf de overlastgevers aan. Neemt niet weg dat ouders best wat actiever in gesprek kunnen gaan met de jeugd. Wat deden jullie? Met wie waren jullie? Was de sfeer OK? Hebben jullie overlast veroorzaakt? En misschien dat de ouders bij toerbeurt poolshoogte kunnen nemen, of beter nog, de jeugd ’s avonds laat uitnodigen bij hen thuis, zodat overlast tot een minimum beperkt blijft.

Vooruitkijkend naar de komende tijd, zal de ontwikkeling van het Landschapspark Folsgeare veel aandacht krijgen. Nadat we binnenkort de ontwikkelingen met de buffergroep gaan bespreken, zal er op 9 september gesproken worden met verschillende groeperingen die belang hebben bij de ontwikkeling van zowel het bedrijventerrein als het Landschapspark. Onze brochure is door verschillende partijen met enthousiasme ontvangen. We worden gezien, we worden gehoord!!
Op voordracht van Dorpsbelang en op kosten van de gemeente gaat Creabitat, een organisatie, die ervaring heeft in gebiedsontwikkelingen, als motor fungeren om alle belanghebbenden achter het plan te krijgen.

Het bestuur is benieuwd naar de uitkomsten van de enquête verkeersveiligheid in het dorp. Welke conclusies kunnen worden getrokken? Welke initiatieven en adviezen kunnen hieruit voortkomen? Nic Westrik en Frank Gorter, initiatiefnemers en onze verkeersdeskundigen, zullen hier op terugkomen bij het bestuur.

Tenslotte hoopt het bestuur dat de komende tijd de omstandigheden zullen verbeteren. Dat vaccinaties en testen zullen leiden tot een normaler leven. Dat verenigingen weer hun gang kunnen gaan, dat de AC ons leuke activiteiten gaat aanbieden. En dat misschien een dorpsfeest wel weer tot de mogelijkheden zal gaan behoren. Dat zou toch heel mooi zijn!
Kijk op Folsgeare.nl voor de laatste ontwikkelingen en abonneer je op onze nieuwsbrief.
Reacties zijn welkom op: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Bestuur Dorpsbelang Folsgeare