Hallo allemaal

Naast het berichtje in het Kontakt over eventueel Bootcamp bij ons in het dorp, wil ik ook graag deze activiteiten onder jullie aandacht brengen.

Al gedurende langere tijd geef ik op maandag morgen Aerobic les in het dorpshuis van 09.00 tot 10.00 uur. Naast het sporten geef ik al diverse jaren voedingsadvies. Niet alleen voor mensen die willen afvallen, maar ook voor mensen met MS, fibromyalgie, reuma, astma en chronische ontstekingen.

Ook geef ik in Bolsward “Sportief wandelen” op donderdagmorgen. Wat houdt “Sportief Wandelen” precies in: Het begint met goede warming up en dan is het een klein uurtje wandelen dat langzaam opgebouwd wordt.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Esther Westrik. Tel.: 0515-569891 / 06-28741130

Pluktuin bij de Laurentiuskerk

De groencommissie is met het initiatief gekomen om een pluktuin aan te leggen op de begraafplaats bij de Laurentiuskerk. Na goedkeuring van het kerkbestuur is met de aanleg begonnen. De pluktuin bevindt zich achter de haag ter hoogte van de Skeender. Het staat een ieder vrij om eens een kijkje te nemen.


Een pluktuin op een begraafplaats kan een mooie manier zijn om de herinnering aan een dierbare te eren en te vieren. Nabestaanden kunnen bloemen plukken en een persoonlijk boeket samenstellen. Dit kan helpen bij het verwerken van het verlies en het biedt troost.

Daarnaast kan een pluktuin op een begraafplaats ook bijdragen aan de biodiversiteit en het behoud van de natuur. Het is een plek waar verschillende soorten bloemen en planten kunnen groeien en bloeien, wat weer goed is voor bijen en andere insecten. Voor dat laatste is het de bedoeling dat er nog een insectenhotel wordt geplaatst.”

Historie van Folsgeare

Wellicht heeft u het mooie informatiebord over ons dorp in het Jop al opgemerkt. Via een QR code kunnen belangstellenden meer lezen over Folsgeare, nu en toen. Tevens is er een kleiner bordje geplaatst op de zuil van ‘de Hoanne’ met informatie over dit monument. Op dit bordje staat ook een QR code naar de dorpscanon van Folsgeare.

Het is de bedoeling dat er in het najaar meer van deze kleine bordjes in het straatbeeld van het dorp zullen verschijnen. Dorpsbelang houdt u op de hoogte.

Verkenning Zonneweide Folsgare

Op 7 juli jl. hebben we in het dorp opnieuw van gedachten gewisseld over de mogelijkheid van een zonneweide voor Folsgare. Iedereen is zich bewust van de noodzaak om minder afhankelijk te worden van olie en gas. Niet alleen voor het milieu en klimaat maar ook voor de portemonnee. Met de hoge energieprijzen van het afgelopen jaar in het achterhoofd hebben we de mogelijkheden verkend om tegen kostprijs duurzame energie te kunnen leveren aan de inwoners van Folsgare. Dan zou energie aanzienlijk goedkoper kunnen worden voor de inwoners, hoe leuk is dat? Onze adviseur van Zonvooriedereen heeft toegelicht hoe dit in de praktijk zou kunnen werken (zie ook de presentatie). Het was een positieve avond met veel enthousiasme.

In de vergadering was men er over eens dat de mogelijke locatie B (zie ook de presentatie), liggende tegen het industrie terrein de Hemmen, het meest geschikt leek. Dit terrein is op dit moment in het bezit van de gemeente Súdwest-Fryslân. Het zou dan om een natuurlijk zonnepark moeten gaan met veel ruimte voor natuur en biodiversiteit en zoveel mogelijk onttrokken aan het oog. Er zal veel ruimte worden gecreëerd voor natuur tussen en rondom de zonnepanelen. Op deze wijze kan het zonnepark perfect ingepast worden in het landschapspark dat als buffer zou moeten dienen tussen Sneek industrie en het dorp Folsgare. Hoe fijn zou het zijn als er hier een nieuw wandelgebied zou ontstaan waar iedereen van de natuur en rust kan genieten terwijl er ook duurzame energie wordt opgewekt? Op basis van de huidige inschatting hebben we ongeveer 5.500 panelen nodig om Folsgare volledig energie neutraal te maken. Doordat inmiddels al veel inwoners zelf zonnepanelen hebben zal het park mogelijk nog iets kleiner kunnen worden. Dat moet nader bekeken worden bij de verdere uitwerking van de plannen. Het idee zal worden ingediend bij de intaketafel van de gemeente zodat het zonnepark onderdeel uit kan gaan maken van de brede gebiedsvisie. Wij hebben er als coöperatie in ieder geval zin in om voor ons mooie Folsgare nieuwe natuur, biodiversiteit en een duurzame opwekking van energie te realiseren!

Crowdfundactie nieuwe vlag

Recentelijk hebben we een prachtige nieuwe vlaggenmast gekregen. De oude vlaggenmast was helemaal aangetast en het was niet meer verantwoord om deze nog langer te gebruiken. Maar we hebben een nieuwe en deze is met een fantastische hijsactie in de kerktoren geplaatst.

Maar nu blijkt dat ook onze Nederlandse vlag helemaal “op” is. Hij is compleet gaar en versleten.

Toch wil Dorpsbelang graag blijven vlaggen op de feestdagen. Daarom richten wij ons tot u, onze dorpsgenoten. Graag zou Dorpsbelang via deze crowdfundactie, samen met u, een nieuwe vlag aanschaffen. En vanuit de gedachte van “vele kleine bijdrages maken een prachtige nieuwe vlag voor ons dorp” , zouden wij u dan ook willen vragen om gezamenlijk, via vele (kleine) bijdrages een nieuwe vlag te kunnen realiseren.

Als u zich in deze gedachte kunt vinden, dan zouden wij u willen vragen om uw bijdrage voor het aanschaffen van de nieuwe vlag over te maken op rekeningnummer NL11RABO 0359521142 ten name van Dorpsbelang Folsgare o.v.v. Nieuwe Vlag.

Dank alvast voor uw bijdrage, hoe groot en hoe klein dan ook, deze wordt zeer gewaardeerd.

Namens Dorpsbelang Folsgeare.

De nieuwe vlaggenmast met de vlag van het dorpshuis op 5 mei.

Berichten van dorpsbelang Folsgeare

Woningbouw Wallemadyk:
Op 18 en 20 april j.l. waren er twee goedbezochte avonden over de uitbreiding op de Wallemadyk. De eerste avond was primair bedoeld voor de direct omwonende van de Wallemadyk. De tweede avond was bestemd voor het gehele dorp. De afdeling wonen van de gemeente presenteerde vier mogelijke schetsen van de uitbreiding. In kleinere groepen werd hierover van gedachte gewisseld. Met de ingebrachte ideeën en opmerkingen gaat de gemeente aan de slag en na verloop van tijd volgt er weer een terugkoppeling.

Vlaggenmast kerktoren:
De nieuwe vlaggenmast is met een giga-grote hijskraan op zijn plek gehesen in de kerktoren. Het waaide knap die middag (windkracht 6), maar dat was geen beletsel. Op folsgeare.nl staat een foto impressie van deze gebeurtenis. We kijken uit naar Koningsdag als de nieuwe  vlaggenmast voor de eerste maal de driekleur zal laten wapperen. Veel dank hierbij aan enkele handige dorpsgenoten die deze klus hebben helpen klaren.

Kennismakingsavond nieuwe dorpsbewoners:
Op 11 april waren er nieuwe dorpsgenoten aanwezig in het dorpshuis om te horen wat er zoal te beleven valt in het dorp aan verenigingen en activiteiten. Van de meeste activiteiten en verenigingen was er iemand aanwezig en kon zijn of haar verhaal doen.  Met ‘de Skets van Folsgeare’ en de felbegeerde dorpsvlag van Folsgeare togen de nieuwe dorpsbewoners weer huiswaarts.

Informatie van Súdwest Fryslân:
Van tijd tot tijd stuurt de gemeente SWF informatie voor de inwoners naar de steden en dorpen. In ons dorp belandt dit meestal in het dorpshuis. Daar ligt nu de kansbrief 2023. Hierin staan regelingen voor inwoners met een laag inkomen om hen in deze moeilijke tijden verder te helpen.

Herdenking 4 mei:
Als u dit leest ligt de herdenking bij “de Hoanne” waarschijnlijk alweer achter ons. Ter voorbereiding hiervan is een flyer rondgebracht in de dorpen die deze herdenking organiseren.

Verkeerssituatie viaduct Nijland:
Al voor een langere tijd vraagt dorpsbelang aandacht voor de verkeerssituatie bij het viaduct in Nijland. Dit met het oog op onze schoolkinderen die hier langs moeten van en naar school. Voor hen is de situatie onoverzichtelijk en daardoor risicovol. Ondanks toezeggingen van de gemeente dat er snel verbeteringen aangebracht zouden worden, is dit nog steeds niet gebeurd. Hier balen we van, maar als dorpsbelang blijven we de gemeente hierop aanspreken en voeren we de druk verder op.

Vragen aan Dorpsbelang en opmerkingen betreffende zaken die het dorp aan gaan, kunt u sturen aan: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Heeft u zich al aangemeld voor onze nieuwsbrief? Kijk op folsgeare.nl 

Avondvierdaagse Ysbrechtum en omstreken:
Van 26 t/m 30 juni organiseert men vanuit Ysbrechtum dit jaar een avondvierdaagse. Op folsgeare.nl en in het Gara-nijs vindt u verdere informatie. Van harte aanbevolen!

Voetpad bushalte

Na meerdere klachten vanuit het dorp en aanhoudende meldingen vanuit dorpsbelang komt er nu eindelijk actie: het voetpad naar de bushalte langs het viaduct wordt aangepakt.

Inmiddels is het voetpad helemaal klaar.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.