VANDALISME IN FOLSGEARE

In de nacht van vrijdag op zaterdag, omstreeks 02.30 uur is het glas van het Garanijs vernield met een leeg bierflesje. Getuigen hebben gezien dat drie jonge heren van omstreeks 16- 18 jaar dat op hun geweten hebben. Per fiets snelden ze richting Oosthem/Abbega. Het bestuur van Dorpsbelang Folsgeare vraagt de daders zich te melden om e.e.a. af te handelen. Ook eventuele getuigen graag contact via een bericht op dorpsbelangfolsgeare@gmail.com of via het contactformulier van de website

Groot onderhoud/verduurzaming dorpshuis Folsgare

Het bestuur van Stichting Dorpshuis Folsgare heeft het afgelopen jaar plannen gemaakt om het dorpshuis een grote onderhoudsbeurt te geven en tegelijk daar waar reële kansen worden gezien, ook direct een verduurzamingsslag te doen. Het dorpshuis is ruim 30 jaar geleden gebouwd en bepaalde onderdelen zijn aan vervanging of een opfrisbeurt toe. Op de nominatie staan:

Dakgoten vervangen

Vloer van hal/keuken/wc’s vernieuwen

Vervanging CV ketel

Spots in grote zaal vervangen door led verlichting

Bestuurskamer opfrissen

Glas buitenom naar HR++

Plaatsen zonnepanelen

Aanschaf terrasmeubilair

Schilderwerk buiten/binnen

Omdat onze financiële reserves voor de financiering hiervan onvoldoende zijn, is een aanvraag voor een bijdrage gedaan bij de overheid en diverse fondsen. Inmiddels hebben we voldoende toezeggingen binnen, dus er zal nu zeer binnenkort worden gestart!

De gemeente en provincie hebben een bijdrage toegezegd. Daarnaast dragen de volgende fondsen bij: VSB fonds, Oranjefonds, Iepen Mienskips Fûns, Ondernemersfonds Súdwest Fryslân, Rabo Coöperatiefonds, Fonds Bolsward Dronrijp 1993. We zijn deze fondsen uiteraard zeer erkentelijk dat ze een bijdrage willen geven!

In het plan is er van uit gegaan dat, waar mogelijk, we de werkzaamheden met vrijwilligers uitvoeren. Binnenkort ontvangen de dorpsbewoners van Folsgare een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin we nader zullen uitleggen wat er staat te gebeuren en waar we denken vrijwilligers in te kunnen zetten. We hopen dat jij je dan ook aanbiedt te helpen.

Groot onderhoud/ verduurzaming Dorpshuis Folsgare wordt mede mogelijk gemaakt door:

Toelichting onkruidbestrijding Folsgeare

Help mee ons dorp onkruidvrij te houden! Hoe kunt u daarbij helpen?

Onkruid tussen straatstenen en op parkeerplaatsen is een grote ergernis, zo blijkt uit reacties in ons dorp. Er wordt gemopperd op de gemeente dat ze het maar laten versloeren. Omdat de gemeente het spuiten met gif vanuit milieuoogpunt uitgebannen heeft, zet ze de bestrijding nu in met zogenaamde borstel- en veegwagens. In de maanden mei, juni en juli zal er met een grotere regelmaat een borstel- en veegwagen in ons dorp komen. De borstelwagen ervaart veel hinder van geparkeerde auto’s langs het trottoir en op de parkeerplaatsen. Dat is jammer want zo wordt de straat niet volledig schoon.


Dorpsbelang Folsgeare gaat na overleg hierover met de gemeente meehelpen de bewoners op de hoogte te brengen van een geplande reinigingsbeurt. Elke woning ontvangt op tijd een aankondiging met de datum van reiniging.
Wat verwachten we van de autobezitters:

  • Parkeer uw auto zo mogelijk op uw eigen oprit of erf.
  • Parkeerplaatsen blijven vrij;
  • Geen auto’s langs of op het trottoir.
    Heeft u geen oprit of ruim erf, dan is er altijd wel ergens een aardige hulpvaardige buur met een ruim erf. Vraag hem of haar of het goed is om even op dat erf te parkeren. U kunt ook een plekje buiten de bebouwde kom zoeken. De borstelwagen heeft in de regel het werk snel klaar en dan kunt u weer gewoon parkeren waar u het gewend bent. Naast de trottoirgoten en de parkeerplaatsen gaat de gemeente met behulp van een heetwaterspuit de trottoirs reinigen. Binnenkort gebeurt dat voor het eerst dit jaar.
    Dorpsbelang hoopt de leefbaarheid in ons dorp hiermee te verhogen. Het resultaat zal zijn een nette straat, zonder onkruid, nette niet te gladde trottoirs en bovenal geen gemopper meer over welig tierend onkruid.
    Alvast bedankt voor uw medewerking!

Onkruid vegen / borstelen in Folsgeare

Help mee ons dorp onkruidvrij te houden! Hoe kunt u daarbij helpen?


Donderdag 18 juli a.s. komt de gemeente de randen van de weg en de parkeervakken van onkruid ontdoen. Gelieve uw auto (of andere obstakels) op het tijdstip van reiniging op uw eigen erf of elders parkeren. De parkeerplaatsen en trottoirranden moeten vrij blijven. Heeft u zelf geen ruimte, overleg dan met anderen in uw straat of u bij hem of haar kunt parkeren.
 Het reinigen met de borstel- en veegwagen duurt op zich niet erg lang. Als u thuis bent kunt u zelf uw auto zodanig verplaatsen, dat de borstelwagen zijn werk kan doen en uw auto niet in de weg staat.
 Als de trottoirs gereinigd worden, mogen daar geen auto’s of andere obstakels op staan. (Op trottoirs parkeren is sowieso verboden!)

Resultaat:
 Een nette straat, zonder onkruid.
 Geen gemopper meer!
 Geen gladde stoepen meer.
Wie wil dat nou niet!!

Dorpsbelang Folsgeare

Mieddyk gemaaid

De Mieddyk ligt er prachtig bij nadat het pad afgelopen week gemaaid is. Dit aloude wandelpad kan hierdoor weer met plezier worden gebruikt.

Wandelaars, jullie kunnen er tegenaan !!!

De lucht in…..

Erna Kaptein kreeg voor haar 50e verjaardag een ballonvlucht aangeboden van haar broer en zussen. Een prachtig cadeau natuurlijk, maar Erna wilde graag de vlucht met z’n allen maken.

Vrijdagavond 14 juni gingen ze vanaf het sportveld in Folsgeare de lucht in…..

Fiets kwijt

Ik, Jacob Breeuwsma, had afgelopen vrijdag vrachtautorijles. Dit doe ik bij Dinkla , de les vrachtauto staat altijd geparkeerd op het doodlopende weggetje aan de Monumentenwei richting de A7. Mijn fiets had ik in het hoge gras neergelegd , maar s’ middags lag hij daar niet meer. Heeft iemand mijn fiets gezien. Het is een herenfiets met zowel een ouderwets voorlicht als een voorlicht met een batterij. 

Met vriendelijke groeten Jacob Breeuwsma, It Werp 1 Folsgare.

Folsgare, verkeersafsluiting deel Folsgeasterleane, 17-06 t/m 28-06 2019

Vanaf maandag 17 juni tot en met vrijdag 28 juni 2019 is een deel van de Folsgeasterleane, ter hoogte van de kruising met de Easthimmerwei en de Skeender, in Folsgare afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Folsgeasterleane, ter hoogte van de kruising met de Easthimmerwei en de Skeender, vinden straatwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De werkzaamheden zijn weergevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Het verkeer richting de Skeender en de Monumentwei kan via het Ekers-Ein rijden. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Nota Infra BV te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Albertus de Vries van Nota Infra BV via het tel.nr. 06-51611706. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sander Meijers van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Vooraankondiging renovatie sportveld

Het sportveld van Folsgeare is aan de beurt voor een grootschalige renovatie.

Dit houdt concreet in, dat meteen na het einde van het kaatsseizoen het veld op de schop gaat.

De toplaag wordt vernieuwd en de  drainage vervangen.

Tegelijkertijd zal ook de ondergrond van de speeltuin worden aangepakt.

De werkzaamheden zullen, weerafhankelijk, ongeveer 3 weken in beslag nemen.

Maar dan zijn we er nog niet. Er wordt een nieuwe grasmat ingezaaid en die heeft tijd nodig om te groeien. We zullen er rekening mee moeten houden dat het sportveld in de herfst / winter gedurende langere tijd niet gebruikt kan worden. Helaas, er kan dan ook  niet gespeeld en gevoetbald  worden.

Heel  vervelend, maar als we er met elkaar in deze periode rekening mee houden het veld rust te gunnen, kunnen we daarna weer jaren vooruit en volop het terrein gebruiken.

Dorpsbelang Folsgeare

Illegale dumping asbestplaten in berm bij Folsgare


Foto: gemeente SWF

Folsgare- In Folsgare zijn in de berm, naast een drukke fietsroute, asbestverdachte platen neer gegooid. Helaas zonder afzender. De gemeente Súdwest-Fryslân gaat inventariseren, saneren en vrijgeven. De gemeente roept getuigen op die meer weten over deze illegale dumping. Men kan contact opnemen met Team Toezicht en Handhaving via 14 0515.

Door Henk van der Veer op 20 mei 2019 ( Groot Sneek)

Dinsdagmiddag vanaf circa 13.00 uur is begonnen met het opruimen van de asbestplaten