Feike van de Velde 90 jaar

Donderdag 28 mei vierde Feike van der Velde zijn 90ste verjaardag. Met deze respectabele leeftijd mag hij zich de oudste bewoner van Folsgeare noemen. Langs deze weg van harte gefeliciteerd en natuurlijk hopen alle Folsgeasters dat u nog lang in ons midden mag blijven.

Feike van der Velde op 17 jarige leeftijd.

Oud papier

Komende vrijdagavond 15 mei, wordt het oud papier weer opgehaald vanaf 18.00 uur.

Zet u het papier goed samengebonden of in stevige dozen verpakt tijdig aan de weg?

Súdwest-Fryslân: onderzoek onder inwoners over energietransitie

Inwoners van Súdwest-Fryslân kunnen tot en met 17 mei meedoen aan een onderzoek over de toekomst van de energievoorziening. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES). De gemeente heeft voor het onderzoek onafhankelijke specialisten ingehuurd van de TU Delft en het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO).

Nederland wil in 2030 voor de helft op duurzame energie draaien. Dit staat in het Klimaatakkoord van het kabinet. Ook Súdwest-Fryslân is verplicht een bijdrage te leveren. Daarvoor heeft de gemeente de hulp van inwoners nodig. 

De vragenlijst is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van een groep inwoners. Samen hebben deze inwoners een aantal ideeën uitgewerkt waar deelnemers punten aan kunnen toekennen. De vragenlijst is bedoeld voor inwoners van 14 jaar en ouder. Meedoen kan via de website www.sudwestfryslan.nl/toekomstvanenergie

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een advies, dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De planning is dat Súdwest-Fryslân het traject voor de zomervakantie afrondt.

Het NPBO heeft samen met de TU Delft speciaal voor de energietransitie een methode ontwikkeld om inwoners te betrekken bij de beleids- en besluitvorming. Dat Súdwest-Fryslân kiest voor deze NPBO-methode is geen toeval. “Wij hebben lering getrokken uit het recente verleden”, zegt wethouder Erik Faber.

Hij doelt op de maatschappelijke onrust rondom de realisatie van Windpark Fryslân in het IJsselmeer en de bouw van turbines bij Hiddum Houw, nabij de kop van de Afsluitdijk. Dat is provinciaal bepaald. “Met de wensen van de inwoners is toen onvoldoende rekening gehouden.” Ook de gemeente kon weinig uitrichten tegen beide windparken.

Voor de bijdrage aan de RES heeft Súdwest-Fryslân met de NPBO-methode gekozen voor een unieke koers, als eerste gemeente in Nederland. “Wij willen eerst weten hoe onze inwoners de energietransitie willen vormgeven”, zegt Faber. “Maar het moet niet alleen blijven bij de vraag hoe. De bedoeling is dat onze inwoners straks ook meehelpen de plannen voor de RES te realiseren. Ik roep dan ook alle inwoners, van jong tot oud, op om deze vragenlijst in te vullen.”

Dodenherdenking Folsgeare

Vanwege het coronavirus was de dodenherdenking dit jaar anders dan dat we gewend zijn in Folsgeare. Geen defilé bij De Hoanne, maar de slachtoffers van de oorlog thuis gedenken. Vanuit de kerktoren werd het taptoe-signaal gespeeld door Marco Rypma, waarna de twee minuten stilte volgden. De korte plechtigheid werd afgesloten met het spelen van het Wilhelmus en het Frysk volkslied. Hoe zo’n klein gebeuren toch indrukwekkend kan zijn.

Marco Rypma

Dodenherdenking

Maandag 4 mei gedenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Vanwege de corona zal dat er dit jaar anders uitzien dan in voorgaande jaren.

De vlag mag de hele dag halfstok worden gehangen, u mag bloemen neerleggen bij het monument tot 17.00 uur.

s’ Avonds om 19.58 zal Marco Rypma de last post spelen vanaf de kerktoren. Daarna is er 2 minuten stilte.

Herziening dorpsvisie Folsgeare

Folsgeare heeft een eigen dorpsvisie. De laatst opgestelde dorpsvisie van Folsgeare dateert van 2013. Hoog tijd om weer eens kritisch naar dit document te kijken en het aan te passen aan de wensen en gedachten die in de huidige tijd leven m.b.t. ons dorp.   

Heeft u belangstelling of ideeën en wilt u mee praten en meedenken over de herziening van onze dorpsvisie, dan nodigen wij u uit vóór 20 mei a.s. een mail te sturen naar dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

75 jaar vrede

Helaas kunnen alle activiteiten rondom de viering van 75 jaar vrede niet doorgaan. Woensdag 15 april, de officiële Friese bevrijdingsdag is echter niet ongemerkt voorbij gegaan.

De kerkklokken luidden van 12.00-12.15 uur en vele vlaggen werden uitgestoken, ook in Folsgare.

Een kleine foto impressie