Nijland, verkeersafsluiting deel Tramstrjitte, 12-03 2021

Op vrijdag 12 maart 2021 is een deel van de Tramstrjitte, ter hoogte van Tramstrjitte 16 tot en met 24, in Nijland afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Tramstrjitte, ter hoogte van Tramstrjitte 16 tot en met 24, vinden rioleringswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Het verkeer kan omrijden via de rijbanen Hottingawei en de Dr. P.J. Hoedemakerstrjitte.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf Nota infra BV te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk de heer Albertus de Vries van Nota infra B.V. via het telefoonnummer 06-51611706. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Alex Hofman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/weg-werkzaamheden/ en op https://melvin.ndw.nu/public

Oud papier

Komende zaterdag, 6 maart, wordt het oud papier weer opgehaald tussen 9.00-12.00 uur.

Wilt u het papier tijdig en goed verpakt in dozen en/ of samengebonden klaarzetten aan de weg ?

Vervangen AED kast Folsgeare

Afgelopen zaterdag, 20 februari, hebben Harry Lautenbach en Mario Grims een nieuwe kast voor de AED opgehangen op de vertrouwde plek aan het dorpshuis.

Harry, werkzaam als medische docent en daarnaast in de praktijk werkzaam, weet als geen ander hoe belangrijk het is dat de AED naar behoren functioneert. Uit controle was gebleken dat de AED zelf nog prima is, maar dat deze snel verslechtert als er niets aan de kast wordt gedaan. De conditie van de verwarming en de ventilatie in de kast was slecht en dit is niet goed voor een optimale werking van de AED. Nadat Harry dit gezien had, gaf hij aan dat dit zo niet kon blijven. De kast en AED zijn in het belang van een ieder in onze gemeenschap.

Harry en Geertje, medisch analist bij het MCL , kwamen op het idee om het dorp een nieuwe kast te schenken  (750 euro). Hoe prachtig is dat!!

Zaterdag is de kast op zijn plaats gehangen. Tegelijkertijd heeft Harry de elektroden en de accu van de AED vervangen. Die kan nu weer vijf jaar vooruit.

Alsof dit nog niet genoeg is, krijgt daarnaast het dorpshuis een spiksplinternieuwe EHBO kist, die op een duidelijk zichtbare plaats een plaatsje heeft gevonden.

Harry zal, als het met het oog op de corona maatregelen weer mogelijk is, ook de reanimatie training van de vrijwilligers verzorgen. Hij is aangesloten bij de Europese reanimatieraad en zal volgens de richtlijnen de training geven en certificeren. De betrokkenen hebben hierover al bericht gehad.

Het belang van een grote groep vrijwilligers in en om Folsgeare;

Elke dag krijgen gemiddeld 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. De overlevingskans en kans op leven met minimale schade is het grootst als iemand binnen deze 6 minuten wordt gereanimeerd en dat er een AED wordt aangesloten.

Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang. (bron: Hartslagnu)

Een ambulance kan er niet altijd binnen 6 minuten zijn. Als burgerhulpverlener kun jij dat wel!

Hoe werkt het oproepsysteem?

Als via 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer op. Zij krijgen een oproep op hun telefoon met de vraag om direct naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren of eerst een AED op te halen. Zij reanimeren net zo lang totdat de professionele hulpverlening het overneemt.

Wie kan burgerhulpverlener worden?

Ben jij 18 jaar of ouder en heb jij in de afgelopen jaar een erkende reanimatietraining gevolgd? Dan kun jij je als burgerhulpverlener aanmelden op www.hartslagnu.nl. Ben je professioneel hulpverlener? Ook dan is aanmelding van harte welkom! Heb je het certificaat voor reanimatie nog niet? Dan kun je een training volgen. Een vooropleiding is niet nodig.

Het is van belang om je geoefend te houden en je certificaat steeds weer te verlengen. Jaarlijks houden we (zodra het weer toegestaan is) in het dorpshuis trainingen, zowel basis als herhaling trainingen waar je aan mee kunt doen. Je hoeft dus niet ver te reizen. 😊Niemand hoopt natuurlijk dat het werkelijkheid wordt, maar als het zover is, dan is het een groot goed om voor je mede plaatsgenoot wat te betekenen.

Geef je op bij het bestuur. Samen zijn we Folsgeare.

ter info: PERSBERICHT

DELTA FIBER NEEMT VOLLEDIG BELANG IN JOINT VENTURE MET DE FRYSKE MIENSKIP OP GLAS
De behoefte aan een snel en stabiel glasvezelnetwerk in Friesland blijft onverminderd groot en daarom neemt DELTA Fiber het belang in de joint venture met De Fryske Mienskip op Glas volledig over. In goed overleg heeft de coöperatie De Fryske Mienskip op Glas besloten haar eigendom in het gezamenlijke bedrijf DFMopGlas b.v., over te dragen aan DELTA Fiber. Het telecombedrijf wordt daarmee de enige eigenaar van de glasvezelnetwerken die ze aanleggen in de provincie Friesland.

De Fryske Mienskip op Glas als burgerinitiatief blijft betrokken en zal dan ook in de organisatie blijven meedenken, om de regio zo efficiënt en zo snel als maar mogelijk aan te sluiten op het netwerk van DELTA Fiber Netwerk. Door de huidige wijzigingen binnen de joint venture komt de eigen bijdrage van €250,- aan de coöperatie te vervallen. De betrokken inwoners en klanten krijgen volgende maand een persoonlijke brief met daarin de voor hen geldende specifieke informatie met betrekking tot de nieuwe situatie.

Aan de kwaliteit en de dienstverlening van de service providers op het aan te leggen glasvezelnetwerk zal niets veranderen. Volgend jaar zal voor inwoners, klanten, gemeenten en lokale partijen zichtbaar worden dat er dankzij deze nieuwe situatie meer snelheid in besluitvorming en uitvoering zal zijn.

Beste dorpsbewoners

Aangezien het door de huidige corona maatregelen niet mogelijk is een informatiebijeenkomst te beleggen over de Hemmen 3, wil dorpsbelang u via deze flyer een update geven over de stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van het nieuwe industrieterrein.

Vorig jaar verscheen in de media het bericht dat de aanleg van Hemmen 3 vanwege bezuinigingen waarschijnlijk zou worden doorgeschoven naar 2024.

Inmiddels heeft de raad anders besloten, er is geen sprake meer van uitstel.

Afgelopen week heeft het bestuur van dorpsbelang een online overleg gehad met ambtenaren van Súdwest-Fryslân over het ontwerp bestemmingsplan Hemmen 3. De meeste punten vanuit het dorp zijn en worden gehonoreerd in de plannen. Voor een aantal zaken zal opnieuw via de inspraak op de betreffende DSO bijeenkomst aandacht worden gevraagd.

Daarnaast wordt er onder regie van dorpsbelang met een aantal mensen hard gewerkt aan een plan voor de invulling van het gebied tussen het dorp en het nieuw aan te leggen industrieterrein Hemmen 3. Wij hebben het plan de naam  “Landschapspark Folsgeare” gegeven. Alle ideeën die zijn aangeleverd tijdens de vele voorgaande bijeenkomsten o.a. met het dorp, worden verzameld in een brochure, waar deze weken de laatste hand aan wordt gelegd. Uiteraard komt deze brochure voor alle Folsgearsters ter inzage via de website van het dorp ( www.folsgeare.nl)

Deze brochure zouden we daarnaast graag via de mail bij alle bewoners willen bezorgen. Bovendien….

Het zal dit jaar opnieuw lastig worden een algemene ledenvergadering te beleggen. We willen u toch op de hoogte houden en de diverse verslagen mailen.

Dorpsbelang moet daarvoor kunnen beschikken over de mailadressen van de leden / inwoners. We vragen u om uw mailadres aan ons door te geven, alleen te gebruiken voor informatie van dorpsbelang.

Dit kunt u doen door een mail te sturen naar dorpsbelangfolsgeare@gmail.com met vermelding van naam en adres en of u wel of niet lid bent van dorpsbelang.

Nijs¬brief Súdwest-Fryslân

Bijna tien jaar lang hebben wij onze stads-, dorps- en wijkbelangen met de nieuwsbrief ‘Mei de doar yn hûs’ voorzien van gemeentelijke informatie. Daar komt nu een einde aan. Of nee, anders gezegd;  daar vindt nu een verbetering in plaats, in de vorm van de ‘Nijsbrief Súdwest-Fryslân’. Deze nieuwsbrief bekijk je op het beeldscherm van je computer, laptop, smartphone of tablet.

Met deze nieuwe versie van de nieuwsbrief willen we nog meer mensen bereiken. Daarbij willen we alle gemeentelijke informatie zoveel mogelijk  op één plek bundelen.

De ‘Nijsbrief’ vind je als abonnee maandelijks in jouw mailbox. Zie het als een extra service, want natuurlijk blijven wij ook onze andere nieuwskanalen gebruiken, zoals de website, FacebookTwitterInstagram en LinkedIn.

Nog geen abonnee van de nieuwsbrief en wil je deze wel ontvangen? Ga naar de website van de gemeente Súdwest-Fryslân gaan en in het zoekscherm Nijsbrief Súdwest-Fryslân intoetsen dan komt men direct bij de knop Aanmelden Nijsbrief.

 Heb je vragen of verbeterpunten voor de nieuwsbrief? Mail dan gerust naar redactie@sudwestfryslan.nl.

Op de foto: Erik Faber, Wethouder Bedrijfsvoering en Dienstverlening.

Oud papier

Komende zaterdag, 9 januari, wordt het oud papier weer opgehaald tussen 9.00-12.00 uur.

Wilt u het papier tijdig en goed verpakt in dozen en/ of samengebonden klaarzetten aan de weg ?

Gelezen in GrootSneek

SNEEK- Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Súdwest-Fryslân wil 250.000 euro uittrekken voor betere fietspaden bij Terzool en Nijland. In totaal hebben inwoners van de gemeente wensen voor dik vijftig fietsverbindingen. De gemeente heeft ze op een rijtje gezet en werkt er nu twee van uit.

Eerder heeft de gemeente toegezegd om geld beschikbaar te stellen voor onderhoud. Toen stond er 750.000 voor, maar na bezuinigingen is er nu 250.000 van over. Daardoor kan een vrij liggend fietspad tussen Sijbrandaburen en Spears voorlopig niet doorgaan, want dat kost een half miljoen euro.

Wat het college betreft gaat er 90.000 euro naar rode stroken en maatregelen die de snelheden moeten verminderen langs de route tussen Sijbrandaburen en Terzool. Daarnaast moet er 160.000 euro naar fietsvoorzieningen bij het viaduct onder de A7 bij Nijland.