75 jaar vrijheid

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland en ook Friesland werden bevrijd. Dorpsbelang Folsgeare zou daarom graag de dodenherdenking extra bijzonder willen maken. We zijn daarvoor op zoek naar fotomateriaal uit de oorlogsperiode 1940-1945.

Heeft u foto’s uit de oorlogstijd en / of de bevrijding die we zouden mogen gebruiken? We zouden u zeer erkentelijk zijn. Stuurt u dan een mail naar dorpsbelangfolsgeare@gmail.com met uw naam en adres. Er komt dan iemand bij u langs om één en ander te bespreken, te regelen. Natuurlijk blijven de foto’s uw eigendom en zal er goed op worden gepast.

Dorpsbelang Folsgeare

Uitnodiging informatieve inschrijfavond

Beste inwoner van Súdwest Fryslân,
Het is nu wel of nooit voor de kleine kernen in Súdwest Fryslân. De laatste mogelijkheid om te kiezen voor glasvezel komt steeds dichterbij. Eerder hebben we u laten weten dat het benodigde percentage nog niet is behaald. We kunnen alleen glasvezel
aanleggen als 35% van de bewoners binnen de bebouwde kom in Súdwest Fryslân mee doet. Uw aanmelding is dus belangrijk.


Uitnodiging informatieve inschrijfavond
Twijfelt u nog of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Bezoek dan één van onze informatieve inschrijfavonden.
Tijdens deze avonden geven we u graag nog wat extra informatie en staan de lokale verkopers en ambassadeurs klaar voor het
beantwoorden van uw vragen. Ook helpen zij u graag met het afsluiten van een abonnement


Woensdag 18 september 19.30 – 21.30 uur Locatie: Dorpshuis It Himsterhûs, De Cingel 20 in Oosthem
Woensdag 18 september 19.30 – 21.30 uur Locatie: Dorpshuis De Driuwpôlle, Lynbaen 15 in Woudsend
Woensdag 18 september 19.30 – 21:30 uur Locatie: Dorpshuis de Spylder, Buorren 23 in Warns
Donderdag 19 september 19.30 – 21.30 uur Locatie: MFC De Kaap, Voorstraat 80 in Stavoren
Maandag 23 september 19.30 – 21.30 uur Locatie: De Nije Bân, Lammert Scheltesstraat 12 in Pingjum
Dinsdag 24 september 19.30 – 21.30 uur Locatie: Doarpshûs It Nije Formidden, Doarpshûsleane 1 in Ysbrechtum
Woensdag 25 september 19.30 – 21.30 uur Locatie: Dorpshuis De Trijesprong, Buorren 30 in Raerd
Woensdag 25 september 19.30 – 21.30 uur Locatie: MFC IT Harspit, P. Walmastrjitte 8A in Oppenhuizen
Donderdag 26 september 19.30 – 21.30 uur Locatie: De Freonskip, Vitusdyk 15 in Blauwhuis


We starten de avond met een korte presentatie. Daarna is er alle ruimte voor het stellen van vragen. De koffie staat klaar!
Aanmelden tot 1 oktober
Bent u overtuigd van de voordelen van glasvezel? U kunt zich nog tot 1 oktober aanmelden door bij één van de vijf dienstaanbieders een abonnement af te sluiten. Dit kan telefonisch, online of via een lokale verkoper.


Twijfelt u nog? U kunt glasvezel ook voor één jaar proberen. Na dit jaar bent u weer vrij om te kiezen, maar dan is uw woning wel aangesloten op het netwerk van de toekomst!


Met vriendelijke groet,
Jaap Bosma en Anja Rombout, Team DFMopGlas

Glasvezel in Folsgeare???

In het buitengebied van Súdwest-Fryslân is een vraagbundeling voor glasvezel erg succesvol geweest, en zal op korte termijn gestart worden met de voorbereiding van de aanleg… dan mogen de kleine kernen zelf natuurlijk niet achterblijven! Dat vond ook De Fryske Mienskip op Glas, initiatiefnemer van een vraagbundeling om ook de kleine kernen in Súdwest-Fryslân te voorzien van glasvezel. Van 11 tot en met 26 juni organiseerde zij verschillende glasvezel informatieavonden in de regio.

Tijdens een algemene presentatie en een infomarkt lieten elke avond ruim honderd geïnteresseerde inwoners zich informeren over glasvezel. Wat is het eigenlijk? Wat zijn de voorwaarden? En waarom zou je overstappen als je nu prima internet hebt? DFMopGlas beantwoordde al deze vragen.

Mooie kans
Jaap Bosma, directeur van DFMopGlas, benadrukt vooral de mooie kans. “Glasvezel is de basis voor de toekomst. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Het kan natuurlijk niet dat de kernen straks achterblijven ten opzichte van het buitengebied qua snelheid en stabiliteit van het internet. We zijn immers één mienskip.”

Als in Folsgeare 35% van de inwoners zich vóór 1 oktober 2019 aanmeldt bij een dienstaanbieder komt er glasvezel. Dat komt neer op 42 adressen. Inwoners die in aanmerking komen voor dit aanbod hebben persoonlijk een brief ontvangen van DFMopGlas. Om er zeker van te zijn dat je in aanmerking komt, kun je de postcodecheck doen via de website. Daar vind je ook meer informatie over glasvezel, het aanmelden en de dienstaanbieders.

Zelf eigenaar worden
In tegenstelling tot wat veel inwoners denken, ben je met glasvezel gemiddeld niet duurder uit dan wat je nu betaalt. Het aanbod bestaat uit een jaarabonnement bij één van de vijf dienstaanbieders en een eenmalige bijdrage van €250.- voor de aansluiting. Daarnaast wordt u lid van de coöperatie. Dit lidmaatschap bedraagt € 10.- per jaar en deze kosten gaan zelfs pas in tijdens het tweede jaar van uw abonnement. Als lid van de coöperatie wordt u mede-eigenaar van het netwerk. Een Fries netwerk voor elkaar en met elkaar dus! En zoals Jaap eerder vertelde: ”Ook al is Ziggo bijvoorbeeld geen aanbieder, ook bij onze pakketten kun je Max Verstappen of Eredivisie Live ontvangen.”

glasvezelvoorsudwestfryslan.nl/
facebook.com/GlasvezelvoorSudwestFryslan/

Oud papier

Vrijdag 6 september wordt vanaf 18.00 uur het oud papier weer bij u opgehaald! Graag stevig verpakken a.u.b.

Oosthem, verkeersafsluiting deel De Cingel, 03-09 t/m 13-09 2019

Vanaf dinsdag 03 september tot en met vrijdag 13 september 2019 is een deel van De Cingel, vanaf kruising met De Himmen tot De Cingel 16, in Oosthem afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van De Cingel, vanaf kruising met De Himmen tot De Cingel 16, vinden wegwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door A. Faber B.V. te Bolsward. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. A. Faber van A. Faber B.V. via het tel.nr. 0515-572828.

Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Mark Schotanus van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515

Groot onderhoud/verduurzaming dorpshuis Yn ‘e Lijte

Ons dorpshuis, voor vele activiteiten te bezoeken zoals biljart, klaverjas, toneel, kaatsen etc. is 30 jaar oud. Er is dus onderhoud nodig!

We hebben van gemeente, provincie en een aantal fondsen subsidie toegezegd gekregen en kunnen nu starten met de onderhoud- en verduurzamingsactiviteiten!

Voor uitleg over de plannen en voor werving van vrijwilligers zijn jullie van harte uitgenodigd op:

Vrijdagavond 30 augustus, 20:00 uur in het dorpshuis

We zoeken met name vrijwilligers voor schilderwerk en halogeen / TL vervanging door led verlichting.

VANDALISME IN FOLSGEARE

In de nacht van vrijdag op zaterdag, omstreeks 02.30 uur is het glas van het Garanijs vernield met een leeg bierflesje. Getuigen hebben gezien dat drie jonge heren van omstreeks 16- 18 jaar dat op hun geweten hebben. Per fiets snelden ze richting Oosthem/Abbega. Het bestuur van Dorpsbelang Folsgeare vraagt de daders zich te melden om e.e.a. af te handelen. Ook eventuele getuigen graag contact via een bericht op dorpsbelangfolsgeare@gmail.com of via het contactformulier van de website

Groot onderhoud/verduurzaming dorpshuis Folsgare

Het bestuur van Stichting Dorpshuis Folsgare heeft het afgelopen jaar plannen gemaakt om het dorpshuis een grote onderhoudsbeurt te geven en tegelijk daar waar reële kansen worden gezien, ook direct een verduurzamingsslag te doen. Het dorpshuis is ruim 30 jaar geleden gebouwd en bepaalde onderdelen zijn aan vervanging of een opfrisbeurt toe. Op de nominatie staan:

Dakgoten vervangen

Vloer van hal/keuken/wc’s vernieuwen

Vervanging CV ketel

Spots in grote zaal vervangen door led verlichting

Bestuurskamer opfrissen

Glas buitenom naar HR++

Plaatsen zonnepanelen

Aanschaf terrasmeubilair

Schilderwerk buiten/binnen

Omdat onze financiële reserves voor de financiering hiervan onvoldoende zijn, is een aanvraag voor een bijdrage gedaan bij de overheid en diverse fondsen. Inmiddels hebben we voldoende toezeggingen binnen, dus er zal nu zeer binnenkort worden gestart!

De gemeente en provincie hebben een bijdrage toegezegd. Daarnaast dragen de volgende fondsen bij: VSB fonds, Oranjefonds, Iepen Mienskips Fûns, Ondernemersfonds Súdwest Fryslân, Rabo Coöperatiefonds, Fonds Bolsward Dronrijp 1993. We zijn deze fondsen uiteraard zeer erkentelijk dat ze een bijdrage willen geven!

In het plan is er van uit gegaan dat, waar mogelijk, we de werkzaamheden met vrijwilligers uitvoeren. Binnenkort ontvangen de dorpsbewoners van Folsgare een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin we nader zullen uitleggen wat er staat te gebeuren en waar we denken vrijwilligers in te kunnen zetten. We hopen dat jij je dan ook aanbiedt te helpen.

Groot onderhoud/ verduurzaming Dorpshuis Folsgare wordt mede mogelijk gemaakt door:

Toelichting onkruidbestrijding Folsgeare

Help mee ons dorp onkruidvrij te houden! Hoe kunt u daarbij helpen?

Onkruid tussen straatstenen en op parkeerplaatsen is een grote ergernis, zo blijkt uit reacties in ons dorp. Er wordt gemopperd op de gemeente dat ze het maar laten versloeren. Omdat de gemeente het spuiten met gif vanuit milieuoogpunt uitgebannen heeft, zet ze de bestrijding nu in met zogenaamde borstel- en veegwagens. In de maanden mei, juni en juli zal er met een grotere regelmaat een borstel- en veegwagen in ons dorp komen. De borstelwagen ervaart veel hinder van geparkeerde auto’s langs het trottoir en op de parkeerplaatsen. Dat is jammer want zo wordt de straat niet volledig schoon.


Dorpsbelang Folsgeare gaat na overleg hierover met de gemeente meehelpen de bewoners op de hoogte te brengen van een geplande reinigingsbeurt. Elke woning ontvangt op tijd een aankondiging met de datum van reiniging.
Wat verwachten we van de autobezitters:

  • Parkeer uw auto zo mogelijk op uw eigen oprit of erf.
  • Parkeerplaatsen blijven vrij;
  • Geen auto’s langs of op het trottoir.
    Heeft u geen oprit of ruim erf, dan is er altijd wel ergens een aardige hulpvaardige buur met een ruim erf. Vraag hem of haar of het goed is om even op dat erf te parkeren. U kunt ook een plekje buiten de bebouwde kom zoeken. De borstelwagen heeft in de regel het werk snel klaar en dan kunt u weer gewoon parkeren waar u het gewend bent. Naast de trottoirgoten en de parkeerplaatsen gaat de gemeente met behulp van een heetwaterspuit de trottoirs reinigen. Binnenkort gebeurt dat voor het eerst dit jaar.
    Dorpsbelang hoopt de leefbaarheid in ons dorp hiermee te verhogen. Het resultaat zal zijn een nette straat, zonder onkruid, nette niet te gladde trottoirs en bovenal geen gemopper meer over welig tierend onkruid.
    Alvast bedankt voor uw medewerking!