Dorpscanon

De afgelopen weken zijn er weer drie nieuwe vensters geplaatst op www.dorpscanon.nl.

Het is zeer de moeite waard om ( opnieuw) eens een kijkje te nemen op deze site. Klik op ‘dorpscanons’ en kies voor Folsgare. De teksten zijn ook in het Fries beschikbaar