Toer door fryslân

Ga naar album

1)  1951

Steenwijk. Gezellig winkelen in een autoluwe straat met grote kerk op de

achtergrond.
2) 1954 Wolvega.
Het grote kaaspakhuis van Frico
vlak aan spoor en de oude straatweg naar
Heerenveen.
3) 1954
Leeuwarden. De kanselarij gedeeltelijk in de
schaduw.
4) 1954 Lions.
Prachtige opname met zomerse
luchten van de molen in een
weids
landschap.
5) 1954 Ysbrechtum. Gezicht op het dorp vanaf het

tolhuisje. De koeien lopen nog in de wei met de trambaan nog net helemaal links

op de foto.
6)
1955 Achlum.
Gezicht op het dorp, de toegangsweg op de voorgrond met
fietsers.
7) 1955 Gaasterland.
Warns/Reaklif  Het monument, een

grote zwerfsteen, op het Rode klif herinnert aan de Slag bij Wams.
8) 1955
Workum. De
voormalige Waag met daar achter de St Gertrudis kerk met
daarnaast de markante
toren.
9) 1955
Nijland. Gezicht op Nijland
vanaf
Tjalhuizum. De nieuwbouw moest nog op gang komen en je kon nog rustig
wandelen
op de doorgaande weg. De Herberg was toen ook al wit.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.