Op weg met de herders

Donderdag 21 december 19.00 uur

Ook dit jaar organiseert De Gearrin, samen met de PKN Abbega-Folsgare-Oosthem en de Activiteitencommissie Folsgare weer een sfeervolle kerstviering.

We ontmoeten Jozef en Maria, de herbergier, de drie koningen en komen uiteindelijk bij het Kindje Jezus in de stal!

Jij komt toch ook?

Start: 19.00 uur
Plaats: Laurentiuskerk Folsgare
Duur: ongeveer 1 1/2 uur
Toegang: gratis

Na afloop chocomelk en iets lekkers

De pleats

Ga naar album

No 1 –  1949
De pastorie pleats omgeven door bomen.
No 2 –  1950
Gezicht op de boerderij met rechts op de
achtergrond de nieuwbouw woningen. Een gedeelte van het hek wat zichtbaar is loopt vanaf het kerkhof naar het Middelpad. Het land tussen het hek en de
Skeender was in die tijd bouwland.
No 3 – 1949
Het  oogsten van de “ beanen “  Rechts
is de boerderij op Skeender 2 nog te zien.
No 4 –  1950
Het is de maand Augustus,  de aardappelen staan op
het land. De vlag op de toren geeft aan dat er iets te vieren is.
No 5 – 1950
De pastorie pleats met de kerk.
No 6 – 1950
Het is October en de kuilbult staat rechts voor het hok. De melkemmers staan op de emmerbank  tegen de achtermuur. Links van de schuurdeuren hangt het tuig voor de paarden.

No 7 – 1951
De kerk met op de voorgrond het jister.
No 8 – 1951
De voorste wagen is geladen met gras en op de achterste liggen de palen voor de ruiters.
Links op de achtergrond lijkt een skûtsje te liggen. Hier zijn ook de  melkemmers en het paardentuig te zien.
No 9 –  1951
Het is September en in het hôf staat een ruiter.
No 10 – 1951
In de maand Juli. De pleats en de kerk in het zomergroen met het jongvee bij het hek. 

Toer door fryslân

Ga naar album

1)  1951

Steenwijk. Gezellig winkelen in een autoluwe straat met grote kerk op de

achtergrond.
2) 1954 Wolvega.
Het grote kaaspakhuis van Frico
vlak aan spoor en de oude straatweg naar
Heerenveen.
3) 1954
Leeuwarden. De kanselarij gedeeltelijk in de
schaduw.
4) 1954 Lions.
Prachtige opname met zomerse
luchten van de molen in een
weids
landschap.
5) 1954 Ysbrechtum. Gezicht op het dorp vanaf het

tolhuisje. De koeien lopen nog in de wei met de trambaan nog net helemaal links

op de foto.
6)
1955 Achlum.
Gezicht op het dorp, de toegangsweg op de voorgrond met
fietsers.
7) 1955 Gaasterland.
Warns/Reaklif  Het monument, een

grote zwerfsteen, op het Rode klif herinnert aan de Slag bij Wams.
8) 1955
Workum. De
voormalige Waag met daar achter de St Gertrudis kerk met
daarnaast de markante
toren.
9) 1955
Nijland. Gezicht op Nijland
vanaf
Tjalhuizum. De nieuwbouw moest nog op gang komen en je kon nog rustig
wandelen
op de doorgaande weg. De Herberg was toen ook al wit.