Gerben Abma,

Vandaag is op www.dorpscanon.nl het venster over Gerben Abma gepubliceerd.

foto Tresoar Haye Bijlstra