Vegen en Borstelen

Dinsdagmorgen komt de borstel- en veegmachine van de gemeente weer naar Folsgeare om de stoepen te borstelen en de goten te vegen. Wilt u zoveel mogelijk de stoepen vrij maken en de auto elders parkeren? De machine heeft dan vrij baan, waardoor het dorp er weer netjes uit ziet.