Corona Protocol Dorpshuis Folsgare

Van: Stichting Dorpshuis Folsgare
Voor: Gebruikers dorpshuis
Datum: september 2020

Uitleg:
Onderstaand protocol geldt m.i.v. september 2020, en is opgesteld i.v.m. de corona voorwaarden die door de overheid/RIVM zijn opgesteld. Mocht er n.a.v. nieuwe voorwaarden aanleiding toe zijn kunnen onderstaande voorwaarden worden aangepast.
Dit protocol dient door de vertegenwoordigers in het Stichtingsbestuur te worden gedeeld met de vereniging/club/commissie die zij vertegenwoordigen en door hen getekend te worden voor gezien en akkoord. De betreffende vereniging/club/commissie is mede verantwoordelijk voor de veiligheid in ons dorpshuis.
Ook zal het protocol op de website van het dorpshuis, https://folsgeare.nl/ worden geplaatst.
Mochten er vragen zijn over de richtlijnen of over hoe die te handhaven: deze kunnen gesteld aan Marijke Reen, zij is aangesteld als corona coördinator.
1
Algemene RIVM-richtlijn
Veiligheidsrisico’s

 Tussen personeel en bezoekers moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
 Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen 1,5 meter afstand te houden
 Tussen volwassenen onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 Het bestuur van Stichting Dorpshuis Folsgare meldt zich bij de GGD indien ze 1 of meer ziektegevallen (corona) hebben.
2
Fysiek contact
 Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed, tenminste 20 sec.
 Er worden geen handen geschud.
 Hoesten/niezen in de elleboog.
3
Hygiëne-maatregelen
Stichting Dorpshuis Folsgare draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.
De hygiëne maatregelen, afgebeeld op een poster, hangen in de hal.
Stichting Dorpshuis Folsgare zorgt ervoor dat bij de ingang en in de grote zaal aanwezig is:
 Desinfecterende hand-gel
Diegene die bardienst heeft wordt verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van de hygiënemaatregelen.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
 In geval van een calamiteit is er beschermde kleding en attributen aanwezig: mondkapje, bril handschoenen en jas.
 Koffie/thee koppen, drinkglazen worden zorgvuldig schoon gehouden door deze voor en na gebruik met heet water af te wassen.
 Suiker en melk worden beschikbaar gesteld in individuele verpakking.
 De deuren van hal naar grote zaal en de klapdeuren bij de ingang staan, zolang de weersomstandigheden het toelaten, open.
4
Hygiëneregeling gebruiksmiddelen
Gebruiksmaterialen dienen bij gebruik door meerdere mensen met regelmaat ontsmet te worden. Dat gebeurt door de betreffende gebruikers.
Hiertoe wordt oppervlaktespray beschikbaar gesteld.
Ook dienen ze regelmatig hun handen te wassen.
5
Schoonmaak
 Contactpunten worden ieder uur schoon gemaakt door de barvrijwilliger: denk hierbij aan de pin terminal, deurknoppen en andere contactoppervlakten.
 De gebruikte ruimtes worden regelmatig schoongemaakt door de dorpshuis schoonmaakster.
6
Logboek activiteiten
 Bij elke activiteit in het dorpshuis wordt in een logboek vermeld wie die avond aanwezig zijn, met telefoonnr. en/of email adres. De barvrijwilliger ziet er op toe dat de lijst wordt ingevuld.
 Deze lijst wordt 14 dagen bewaard, daarna vernietigd.
7
Toiletruimtes
 In het dames en heren toilet is er voor elke ruimte plek voor één persoon.
 Er is afplaktape aangebracht t.b.v. 1,5 m afstand.
8
Aantal bezoekers en barbediening
 Het maximaal aantal aanwezigen bedraagt 24 personen voor de grote zaal.
o Als het maximaal aantal is bereikt mogen niet meer mensen worden toegelaten.
o Om teleurstelling te voorkomen wordt geadviseerd aan de organisator van de activiteit de leden/genodigden zich te laten aanmelden.
 In de bestuurskamer is plek voor 5 personen.
 In de hal mogen maximaal 3 personen aanwezig zijn
 Achter de bar en in de keuken is plek voor 1 persoon. De barbediening zal dus door één persoon worden verricht, tenzij het personen betreft uit dezelfde huishouding.
9
Buitenruimtes
Voor de ingang en rondom het dorpshuis houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn.
10
Looproutes
Aangezien de hoeveelheid aanwezige personen beperkt zal zijn per activiteit verwachten we dat er weinig risico is op elkaar treffen van ingaande en uitgaande bezoekers. Daarom zijn er geen looproutes gemaakt.
Vanwege de 1.5 m afstand is er een streep voor de bar geplakt waarachter de mensen kunnen bestellen. Als de barvrijwilliger het bestelde op de bar heeft geplaatst en zich heeft teruggetrokken kunnen de drankjes van de bar worden gehaald.
11
Indeling zaal
 Door het bestuur van Stichting Dorpshuis zullen tafels en stoelen worden klaar gezet waarbij 4 personen per tafel kunnen plaats nemen met inachtneming van de 1.5 m afstand.
 Het is niet toegestaan de stoelen/tafels te verplaatsen.
12
Betaling
 Betalingen worden zoveel als mogelijk met pin gedaan.
 Ter plaatse van het pinapparaat zal een scherm worden geplaatst.
 Bij contante betalingen wordt gevraagd zoveel mogelijk gepast te betalen.
13
Wegstuurbeleid
Wanneer iemand gedurende de activiteit in het dorpshuis corona gerelateerde klachten ontwikkelt, maakt deze persoon dat terstond kenbaar. Vervolgens wordt die persoon verzocht onmiddellijk naar huis te gaan.
14
Thuisblijfregels
Stichting Dorpshuis Folsgare past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je thuisblijft bij de volgende klachten:
 Verkoudheid.
 Niezen.
 Hoesten.
 Keelpijn.
 Moeilijk ademen.
 Koorts.
Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.
Specifiek is er de volgende maatregel van kracht:
 Personeel en andere mensen met corona-gerelateerde klachten komen niet in het dorpshuis.
15
Kapstokken en jassen
 Jassen worden opgehangen aan de stoel van gebruiker.
 De kapstokken mogen niet worden gebruikt.


Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.