vooraankondiging jaarvergadering dorpsbelang

Vooraankondiging jaarvergadering dorpsbelang Folsgeare

Op vrijdag 6 april zal de jaarvergadering van dorpsbelang Folsgeare plaatsvinden in het dorpshuis  “Yn’e Lijte”, aanvang 20.00 uur.

De avond zal een feestelijk tintje hebben. Wat dat is….., dat vertellen we later….

De officiële agenda staat binnenkort op de website www.folsgeare.nl. Houdt u bovendien uw brievenbus in de gaten.

We hebben dhr.  Bauke Folkertsma uitgenodigd om iets te vertellen over het onlangs gelanceerde project “Dorpencanon”. Folsgeare doet ook mee aan dit project. Tijdens deze avond hoort u er veel meer over. Wie weet kunt u zelfs een bijdrage leveren aan het welslagen van deze nieuwe ontwikkeling.

Noteert u al vast 6 april in de agenda of op de kalender

Vriendelijke groeten,

Dorpsbelang Folsgeare.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.