jaarvergadering dorpsbelang

Agenda :

Jaarvergadering Vereniging van Dorpsbelangen te Folsgare

Vrijdag 6 april

Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis.

1          Opening.

2          Notulen jaarvergadering van 24 maart 2017 ( op tafel)

3          Mededelingen van het bestuur: bestemming school, hondenpoep, website, historie werkgroep, vlaggen van Folsgeare, 100 jaar dorpsbelangen Folsgeare

4          Jaarverslag secretaris

5          Jaarverslag penningmeester

Verslag kascommissie: Tjeerd Wiersma en Marjo Huisman

6          Bestuursverkiezing: om het bestuur weer op volledige sterkte te brengen, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe bestuurslid. Mevr. Vogelsangh heeft zich bereid verklaard in het bestuur zitting te willen gaan nemen.

Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij het bestuur.

7          Pauze

8          Nieuw project: de Dorpencanon. Presentatie door Bauke Folkertsma

9          Verslag activiteitencommissie

10        Verslag Stichting Dorpshuis

Verslag kascommissie: Minko Folkertsma en Bertus Walsma

11        Verslag bijeenkomst met de gemeente Súdwest Fryslân m.b.t. de voortgang van Hemmen III van 15 maart

12        Bijzonder……..

13        Rondvraag

14        Sluiting

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.