SCHOOL

Herbestemming school

Nog een paar weken en dan sluit de school in Folsgeare voorgoed de deuren. Na de vakantie staat het gebouw van de Gearrin leeg!!

Dorpsbelang heeft gesprekken gevoerd met de gemeente Súdwest-Fryslân over een nieuwe bestemming van het gebouw en / of de grond waar het gebouw op staat. Zoals het nu voor staat, komt het gebouw na het sluiten van de school in de verkoop en moeten we afwachten of er een belangstellende projectontwikkelaar is die iets wil / kan realiseren op deze plek. Dit alles gebeurt niet wanneer er vóór 1 augustus a.s. een richtinggevend plan ( hoeft nog niet volledig uitgewerkt te zijn) dat een meerwaarde of een plus voor het dorp heeft bij de gemeente op tafel ligt. Als een plan bij de gemeente wordt ingediend dat voor het dorp een meerwaarde heeft c.q. een plus voor het dorp, dan wordt dit plan voorgelegd aan de verantwoordelijke wethouder. Dit plan moet inhoudelijk duidelijk en transparant zijn en de financiële onderbouwing dekkend. Is dit plan akkoord dan kan er 1 op 1 handel gedaan worden. Dat wil zeggen dat de gemeente dan exclusief aan die initiatiefnemer verkoopt (geen publiekelijke verkoop).  Plannen met een meerwaarde voor het dorp kunnen door iemand uit het dorp maar ook door iemand van buiten het dorp worden ontwikkeld.

Bij deze de oproep: heeft u een goed idee voor de herbestemming van de school, laat dit dan vóór 1 augustus weten bij Dorpsbelang  Folsgeare, zodat we het tijdig kunnen indienen bij de gemeente Súdwest-Fryslân

 

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.