Agenda vergadering bestuur dorpsbelang Folsgeare

Donderdag 12 juni 2018 , 20.00 uur in het Dorpshuis.

1          Opening.

2          Vaststellen van de agenda

3          Notulen vergadering  31 mei 2018 :afsprakenlijstje

4          Ingekomen stukken: Friese milieufederatie: groenlunch vismigratierivier Afsluitdijk( 18/6) en Nieuwsbrief, Nieuwsbrief Culturele Haadstêd, Congres Súdwest Fryslân Samen Vooruit ( 19/6)  + herinnering, Lize: kanoroute, verslag 1 mei Easthimmerwei, “taludmarkering” Remswerderleane,  Overleg Hemmen nog later, Martsen Bles over de verkeerstelling Dorpswerk nieuwsbrief.

5          Hemmen III ? Carpe Diem – kinderboerderij? Nieuwe ontwikkelingen?

6          Herbestemming school, aanleg fietspad Nijland? Easthimmerwei

7          Oud papier

8          Congres Súdwest Fryslân Samen Vooruit

9          Werkgroep ‘Dorpen in het groen’

10        Mieddyk: onderhoud

11        Website: stand van zaken

12        Jubileum 100 jaar op 12 oktober

13        Punten  Kontakt? ( pas weer voor september)

14        Rondvraag:

15        Sluiting / Volgende vergadering :

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.