Oud papier

Ophaalschema oud papier 2018 Folsgare

Geachte vrijwilligers en dorpsgenoten,

Het oud papier wordt 6 keer per jaar in Folsgare opgehaald door verschillende verenigingen uit Folsgare.  Het ophalen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de betreffende vereniging. Dorpsbelangen zorgt voor de planning en het reserveren van een container, ook zullen zij de financiële administratie beheren.

In de zomertijd gebeurt dit op vrijdagavond van 18.30 tot 21.00 en in de wintertijd op zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.00. LET OP: de bewoners moeten wel de kans krijgen om op tijd het papier buiten te zetten.

Het rooster is als volgt:

Za 13 januari
Za 10 maart
Vr 18 mei
Vr 6 juli
Vr 7 september 2018
Toneelvereniging
Za 3 november 2018
Activiteiten commissie
Za 12 januari 2019 Kaatsvereniging
 


Wat te doen als je verhinderd bent
De vereniging die ingedeeld staat zorgt zelf voor zijn vrijwilligers, ook het ruilen onderling. Drie personen per keer is het minimum voor het ophalen van oud papier. Dit is precies genoeg om dit binnen redelijke tijd te kunnen doen.

Het oud papier wordt opgehaald in de volgende straten:

  • Garastrjitte
  • Easthimmerwei t/m H. Boschma
  • Folsgearsterleane
  • Ekers Ein
  • Tsjaerddyk t/m Cnossen
  • Skeender en It Werp
  • Tjalhuizum compleet rondje inclusief S. Kooistra

Kar
De vereniging zorgt zelf voor vervoer/kar.

Veiligheid
Het is niet toegestaan om kinderen onder de 12 jaar op de kar mee te nemen. Ook uw eigen kinderen niet. Indien dit wel gebeurt dan zijn de eventuele ernstige gevolgen voor rekening van de vrijwilligers die het papier ophalen. Voorkomen is beter dan genezen!

Bij voorbaat danken we ieder voor zijn medewerking!

Dorpsbelangen Folsgare

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.