Groot onderhoud/verduurzaming dorpshuis Folsgare

Het bestuur van Stichting Dorpshuis Folsgare heeft het afgelopen jaar plannen gemaakt om het dorpshuis een grote onderhoudsbeurt te geven en tegelijk daar waar reële kansen worden gezien, ook direct een verduurzamingsslag te doen. Het dorpshuis is ruim 30 jaar geleden gebouwd en bepaalde onderdelen zijn aan vervanging of een opfrisbeurt toe. Op de nominatie staan:

Dakgoten vervangen

Vloer van hal/keuken/wc’s vernieuwen

Vervanging CV ketel

Spots in grote zaal vervangen door led verlichting

Bestuurskamer opfrissen

Glas buitenom naar HR++

Plaatsen zonnepanelen

Aanschaf terrasmeubilair

Schilderwerk buiten/binnen

Omdat onze financiële reserves voor de financiering hiervan onvoldoende zijn, is een aanvraag voor een bijdrage gedaan bij de overheid en diverse fondsen. Inmiddels hebben we voldoende toezeggingen binnen, dus er zal nu zeer binnenkort worden gestart!

De gemeente en provincie hebben een bijdrage toegezegd. Daarnaast dragen de volgende fondsen bij: VSB fonds, Oranjefonds, Iepen Mienskips Fûns, Ondernemersfonds Súdwest Fryslân, Rabo Coöperatiefonds, Fonds Bolsward Dronrijp 1993. We zijn deze fondsen uiteraard zeer erkentelijk dat ze een bijdrage willen geven!

In het plan is er van uit gegaan dat, waar mogelijk, we de werkzaamheden met vrijwilligers uitvoeren. Binnenkort ontvangen de dorpsbewoners van Folsgare een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin we nader zullen uitleggen wat er staat te gebeuren en waar we denken vrijwilligers in te kunnen zetten. We hopen dat jij je dan ook aanbiedt te helpen.

Groot onderhoud/ verduurzaming Dorpshuis Folsgare wordt mede mogelijk gemaakt door:

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.