Renovatie sportveld en speeltuin

De renovatie van het sportveld en de speeltuin is in volle gang… Mijn beppe zei altijd al:”It moat op syn slimst ear’t it betteret”. We kunnen er straks weer jaren tegen….

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.