Herziening dorpsvisie Folsgeare

Folsgeare heeft een eigen dorpsvisie. De laatst opgestelde dorpsvisie van Folsgeare dateert van 2013. Hoog tijd om weer eens kritisch naar dit document te kijken en het aan te passen aan de wensen en gedachten die in de huidige tijd leven m.b.t. ons dorp.   

Heeft u belangstelling of ideeën en wilt u mee praten en meedenken over de herziening van onze dorpsvisie, dan nodigen wij u uit vóór 20 mei a.s. een mail te sturen naar dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.