Aanleg bedrijven terrein Hemmen III uitgesteld

Súdwest-Fryslân wil miljoenen bezuinigen

SNEEKSúdwest-Fryslân wil 5 miljoen euro per jaar bezuinigen. Geplande investeringen zoals het nieuwe bedrijventerrein Hemmen III worden op de lange baan geschoven.

De gemeente noteerde vorig jaar al een tekort van 9,1 miljoen euro en verbetering is nauwelijks in zicht, geeft het college van burgemeester en wethouders aan in een informatiedocument. Het college verwacht voor de begroting van volgend jaar dat ze 7,5 miljoen euro tekort komt.

De financiële problemen komen deels door de coronacrisis, schrijft het college. Hoewel er ook compensatie vanuit het Rijk is, denkt de gemeente er door de coronacrisis voor 3 miljoen euro bij in te schieten. Ook blijven de zorgkosten, zoals jeugdzorg en WMO, voor miljoenentekorten zorgen. De gemeente hoopt zowel voor corona als de zorgkosten op extra compensatie van het rijk, maar rekent daar nu niet op. Daarom moet er worden bezuinigd, waarschuwt het college. Het gemeentelijk spaarpotje dreigt door de minimumgrens van 8,9 miljoen euro te zakken.

Het voorstel om 5 miljoen euro te bezuinigingen komt bovenop de 10 miljoen euro aan bezuinigingen die al gepland staan. Het college ziet meerdere mogelijkheden om te snoeien. Zo schrijven ze dat de ontwikkeling van bedrijventerrein de Hemmen III, dat al kampte met stikstofvertraging, definitief op de lange baan wordt geschoven. De ontwikkeling van dit terrein van 25 hectare zuidelijk van de A7 zou eigenlijk volgend jaar beginnen, maar start nu in 2024.

Een ander project dat doorgeschoven wordt naar 2024 is het plan om middelbare scholen in de eigen gemeente verantwoordelijk te maken voor het onderhoud aan de gebouwen. Daar is nu de gemeente verantwoordelijk voor, maar deze decentralisatie gaat de gemeente de eerste jaren geld kosten, en dat geld is er nu niet. Ook stelt het college voor om te snoeien in de ontwikkelagenda, waar miljoenen mee gemoeid zijn. Uit de ontwikkelagenda worden vaak grote bouwprojecten, zoals de verbouwing van het stadhuis in Bolsward, gefinancierd. Ook wil Súdwest voor een half miljoen euro snijden in de eigen organisatie.

Maandag bespreekt de gemeenteraad de voorstellen in een informatiebijeenkomst. De definitieve beslissing maakt de raad bij de begroting in november.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.