Dorpscanon

Het venster over de Tweede Wereldoorlog in Folsgeare van de dorpscanon is aangevuld met een tekst over gebeurtenissen die zich in deze periode hebben afgespeeld bij boer Bouwe Speerstra in Tsjalhuzum. Hiermee is de tekst op dit moment volledig.

Mocht er nieuwe informatie beschikbaar komen, dan wordt die uiteraard toegevoegd. Aanvullingen mogen via de mail worden gestuurd naar dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.