Beste dorpsbewoners

Aangezien het door de huidige corona maatregelen niet mogelijk is een informatiebijeenkomst te beleggen over de Hemmen 3, wil dorpsbelang u via deze flyer een update geven over de stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van het nieuwe industrieterrein.

Vorig jaar verscheen in de media het bericht dat de aanleg van Hemmen 3 vanwege bezuinigingen waarschijnlijk zou worden doorgeschoven naar 2024.

Inmiddels heeft de raad anders besloten, er is geen sprake meer van uitstel.

Afgelopen week heeft het bestuur van dorpsbelang een online overleg gehad met ambtenaren van Súdwest-Fryslân over het ontwerp bestemmingsplan Hemmen 3. De meeste punten vanuit het dorp zijn en worden gehonoreerd in de plannen. Voor een aantal zaken zal opnieuw via de inspraak op de betreffende DSO bijeenkomst aandacht worden gevraagd.

Daarnaast wordt er onder regie van dorpsbelang met een aantal mensen hard gewerkt aan een plan voor de invulling van het gebied tussen het dorp en het nieuw aan te leggen industrieterrein Hemmen 3. Wij hebben het plan de naam  “Landschapspark Folsgeare” gegeven. Alle ideeën die zijn aangeleverd tijdens de vele voorgaande bijeenkomsten o.a. met het dorp, worden verzameld in een brochure, waar deze weken de laatste hand aan wordt gelegd. Uiteraard komt deze brochure voor alle Folsgearsters ter inzage via de website van het dorp ( www.folsgeare.nl)

Deze brochure zouden we daarnaast graag via de mail bij alle bewoners willen bezorgen. Bovendien….

Het zal dit jaar opnieuw lastig worden een algemene ledenvergadering te beleggen. We willen u toch op de hoogte houden en de diverse verslagen mailen.

Dorpsbelang moet daarvoor kunnen beschikken over de mailadressen van de leden / inwoners. We vragen u om uw mailadres aan ons door te geven, alleen te gebruiken voor informatie van dorpsbelang.

Dit kunt u doen door een mail te sturen naar dorpsbelangfolsgeare@gmail.com met vermelding van naam en adres en of u wel of niet lid bent van dorpsbelang.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.