Vervangen AED kast Folsgeare

Afgelopen zaterdag, 20 februari, hebben Harry Lautenbach en Mario Grims een nieuwe kast voor de AED opgehangen op de vertrouwde plek aan het dorpshuis.

Harry, werkzaam als medische docent en daarnaast in de praktijk werkzaam, weet als geen ander hoe belangrijk het is dat de AED naar behoren functioneert. Uit controle was gebleken dat de AED zelf nog prima is, maar dat deze snel verslechtert als er niets aan de kast wordt gedaan. De conditie van de verwarming en de ventilatie in de kast was slecht en dit is niet goed voor een optimale werking van de AED. Nadat Harry dit gezien had, gaf hij aan dat dit zo niet kon blijven. De kast en AED zijn in het belang van een ieder in onze gemeenschap.

Harry en Geertje, medisch analist bij het MCL , kwamen op het idee om het dorp een nieuwe kast te schenken  (750 euro). Hoe prachtig is dat!!

Zaterdag is de kast op zijn plaats gehangen. Tegelijkertijd heeft Harry de elektroden en de accu van de AED vervangen. Die kan nu weer vijf jaar vooruit.

Alsof dit nog niet genoeg is, krijgt daarnaast het dorpshuis een spiksplinternieuwe EHBO kist, die op een duidelijk zichtbare plaats een plaatsje heeft gevonden.

Harry zal, als het met het oog op de corona maatregelen weer mogelijk is, ook de reanimatie training van de vrijwilligers verzorgen. Hij is aangesloten bij de Europese reanimatieraad en zal volgens de richtlijnen de training geven en certificeren. De betrokkenen hebben hierover al bericht gehad.

Het belang van een grote groep vrijwilligers in en om Folsgeare;

Elke dag krijgen gemiddeld 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. De overlevingskans en kans op leven met minimale schade is het grootst als iemand binnen deze 6 minuten wordt gereanimeerd en dat er een AED wordt aangesloten.

Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang. (bron: Hartslagnu)

Een ambulance kan er niet altijd binnen 6 minuten zijn. Als burgerhulpverlener kun jij dat wel!

Hoe werkt het oproepsysteem?

Als via 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer op. Zij krijgen een oproep op hun telefoon met de vraag om direct naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren of eerst een AED op te halen. Zij reanimeren net zo lang totdat de professionele hulpverlening het overneemt.

Wie kan burgerhulpverlener worden?

Ben jij 18 jaar of ouder en heb jij in de afgelopen jaar een erkende reanimatietraining gevolgd? Dan kun jij je als burgerhulpverlener aanmelden op www.hartslagnu.nl. Ben je professioneel hulpverlener? Ook dan is aanmelding van harte welkom! Heb je het certificaat voor reanimatie nog niet? Dan kun je een training volgen. Een vooropleiding is niet nodig.

Het is van belang om je geoefend te houden en je certificaat steeds weer te verlengen. Jaarlijks houden we (zodra het weer toegestaan is) in het dorpshuis trainingen, zowel basis als herhaling trainingen waar je aan mee kunt doen. Je hoeft dus niet ver te reizen. šŸ˜ŠNiemand hoopt natuurlijk dat het werkelijkheid wordt, maar als het zover is, dan is het een groot goed om voor je mede plaatsgenoot wat te betekenen.

Geef je op bij het bestuur. Samen zijn we Folsgeare.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.