Nieuws uit het bestuur van dorpsbelang

Dorpsbelang Folsgeare is erg verheugd te kunnen mededelen dat Yke Schouwstra heeft besloten toe te treden tot het dagelijks bestuur. Welkom binnen onze gelederen Yke, vooral veel plezier gewenst bij het vertegenwoordigen van ons mooie dorpje!!

Na het vertrek van onze voorzitter Bonne van der Valk, heeft Hans zich bereid verklaard de functie van voorzitter op zich te nemen. De samenstelling van het bestuur ziet er nu als volgt uit:

Bestuurssamenstelling

 Mobiel nummerMailadresFunctie
Hans Nieuwenhuijsen  0622625075  hansnieuwenhuijsen@gmail.com  voorzitter
  Wim Nijman  0644163235  wimnijman@ziggo.nl  penningmeester
Martje Grafhorst  0616048222  mgrafhorst@gmail.com  notulist
  Wytske Heida  0622213064  wytskeh@gmail.com  secretaris
Yke  Schouwstra  0622682642  Yke.schouwstra@hotmail.com  algemeen lid

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.