Bericht van Dorpsbelang Folsgeare

Kijkend naar het afgelopen seizoen hebben we allemaal te maken gehad met beperkende omstandigheden en maatregelen in verband met Covid-19. Als bestuur vergaderden we aanvankelijk digitaal met elkaar. Toen er meer mocht, was de picknickbank op het Ekersein een prettige en veilige oplossing. Het is ons ook gelukt een ledenvergadering te houden. Ook dit ging via de digitale kanalen. Daarbij namen we afscheid van Bonne van der Valk als voorzitter van het bestuur. Vele jaren heeft hij de hamer vastgehouden en daar zijn we hem als dorp dankbaar voor. Verheugend is het dat Yke Schouwstra, woonachtig aan het Ekersein, ons bestuur komt versterken. Welkom Yke, we kunnen jouw kennis en vaardigheden goed gebruiken in het bestuur.

Er bereiken ons als bestuur signalen uit het dorp die minder leuk zijn. Zo horen we over nachtelijke overlast, vooral tijdens de weekenden. Begrijpelijk dat vooral de jongere inwoners van ons dorp elkaar willen ontmoeten en het gezellig willen hebben. Maar zo laat nog luid schreeuwen en onrust veroorzaken, is niet voor iedereen even prettig. Tijdens nachtelijke uren zijn deze zomer opzettelijke vernielingen aangericht aan de plantenbakken van Dorpsbelang midden in het dorp. Dat is erg spijtig, temeer ook dat na een oproep niemand daarvoor verantwoordelijkheid wilde nemen om de ontstane schade te vergoeden. Dorpsbelang heeft hierom aangifte gedaan bij de politie. Onze groencommissie heeft de bakken inmiddels weer fleurig aangevuld. Wat ook minder leuk is, dat nog jongere jeugd door de struiken van de plantsoenen struint en daar takken en besjes afrukt. Vervolgens worden passerende auto’s bekogeld. Omwonenden spreken ze daarop aan, maar dat helpt amper.
Dorpsbelang staat op het standpunt dat wanneer men overlast ervaart in het dorp, men dit zelf moet melden bij de politie of handhaving. Maar spreek zo mogelijk  in eerste instantie zelf de overlastgevers aan. Neemt niet weg dat ouders best wat actiever in gesprek kunnen gaan met de jeugd. Wat deden jullie? Met wie waren jullie? Was de sfeer OK? Hebben jullie overlast veroorzaakt? En misschien dat de ouders bij toerbeurt poolshoogte kunnen nemen, of beter nog, de jeugd ’s avonds laat uitnodigen bij hen thuis, zodat overlast tot een minimum beperkt blijft.

Vooruitkijkend naar de komende tijd, zal de ontwikkeling van het Landschapspark Folsgeare veel aandacht krijgen. Nadat we binnenkort de ontwikkelingen met de buffergroep gaan bespreken, zal er op 9 september gesproken worden met verschillende groeperingen die belang hebben bij de ontwikkeling van zowel het bedrijventerrein als het Landschapspark. Onze brochure is door verschillende partijen met enthousiasme ontvangen. We worden gezien, we worden gehoord!!
Op voordracht van Dorpsbelang en op kosten van de gemeente gaat Creabitat, een organisatie, die ervaring heeft in gebiedsontwikkelingen, als motor fungeren om alle belanghebbenden achter het plan te krijgen.

Het bestuur is benieuwd naar de uitkomsten van de enquête verkeersveiligheid in het dorp. Welke conclusies kunnen worden getrokken? Welke initiatieven en adviezen kunnen hieruit voortkomen? Nic Westrik en Frank Gorter, initiatiefnemers en onze verkeersdeskundigen, zullen hier op terugkomen bij het bestuur.

Tenslotte hoopt het bestuur dat de komende tijd de omstandigheden zullen verbeteren. Dat vaccinaties en testen zullen leiden tot een normaler leven. Dat verenigingen weer hun gang kunnen gaan, dat de AC ons leuke activiteiten gaat aanbieden. En dat misschien een dorpsfeest wel weer tot de mogelijkheden zal gaan behoren. Dat zou toch heel mooi zijn!
Kijk op Folsgeare.nl voor de laatste ontwikkelingen en abonneer je op onze nieuwsbrief.
Reacties zijn welkom op: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Bestuur Dorpsbelang Folsgeare

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.