AED training

Beste dorpsgenoten,

Binnenkort gaan we in het dorpshuis weer van start met de cursus reanimatie.

Deze cursus is voor iedereen  toegankelijk. 

Je bent van harte welkom op dinsdag 26 oktober, aanvang 19.30 uur.

Ook mensen die nog nooit de les gevolgd hebben, zijn van harte welkom.  Iedereen kan het leren.
Normaal gesproken herhalen we ieder jaar deze avond. Door de pandemie waarin we beland zijn, moesten we pas op de plaats maken.

Gelukkig kan het weer. De Europese reanimatieraad en de Nederlandse reanimatieraad hebben daarvoor weer groen licht gegeven.

Reanimatierichtlijnen weer terug naar normaal:  uitspraak reanimatieraad

Per 25 september is het advies om te reanimeren volgens normaal protocol, inclusief beademen.  De reanimatierichtlijnen van voor de coronapandemie gelden weer.

Hulp is nodig:

Het is nog steeds hard nodig dat burgers elkaar helpen in tijden van nood.

Elke dag krijgen 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. 

De overlevingskans is het grootst als iemand zo snel mogelijk ter plaatse komt en reanimeert, en een AED aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang. 

Belangrijkste is dat er zo snel mogelijk wordt gestart met de reanimatie.

Hoe werkt dit:

Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. 

Zij krijgen de opdracht om te gaan reanimeren of om een AED te halen. 

Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp terwijl de ambulance onderweg is.

Daarom: Meld je aan! 

Ook in onze gemeenschap kan het van belang zijn dat we als plaatsgenoten starten met de reanimatie voordat de ambulance er is.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.