AED training

Op dinsdagavond 10 mei is er, als vervolg op de geslaagde avond in november van het afgelopen jaar, opnieuw de mogelijkheid tot het volgen van een AED training.

Ook deze keer zal de training door Harry Lautenbach worden gegeven.

Mocht u vanwege corona de training in november niet hebben gedaan, dan is er nu de mogelijkheid om alsnog mee te doen.

Iedereen die belangstelling heeft kan zich voor de training aanmelden.

Even nog een stukje info van Harry:

In een reanimatiecursus leer je reanimeren en een AED bedienen.

Zo weet je wat je moet doen bij een hartstilstand en kun je levens redden.

Elk jaar herhalen

Volg elk jaar een herhalingscursus. Zo fris je je kennis op en oefen je opnieuw wat je moet doen.

We willen ook de jeugd in het dorp oproepen om deel te nemen aan de cursus( met instemming van de ouders).  Je kunt elkaar in tijd van nood helpen.

Het bellen naar 112 en de centralist te woord staan is al een eerste begin van helpen. Daarmee wordt in een reanimatie situatie ook de burgerhulp verlening opgeroepen waardoor er meer hulp komt.

Een goede en juiste melding met wat er aan de hand is en waar je bent, is alleen al van levensbelang!

Bron Nederlandse reanimatieraad:

“Wat is de minimum leeftijd om mee te doen aan een reanimatiecursus?

Wij hanteren zelf geen leeftijdsgrens. Dus een ieder is welkom.  

Er moet gekeken worden naar de mentale en fysieke aspecten aan reanimatie.

Mentaal kun je stellen dat het niet kunnen reanimeren in nood net zo belastend kan zijn als het wel toepassen van reanimatie.

Fysiek is de vraag of iemand motorisch gezien in staat is om de handelingen goed uit te voeren.

Wij laten dit vrij aan de cursusorganisator en/of instructeur om te beoordelen, eventueel in overleg met de ouders”

De cursus is een gemeenschappelijk belang voor ons allen in de dorpen.

Op het moment dat er wat gebeurt, kunnen we er voor elkaar zijn.

Aanmelden kan via het mailadres dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Graag onder vermelding van naam, mailadres en telefoonnummer. In geval van minderjarigen, de instemming van de ouders. Het is bovendien prettig voor Harry om te weten of u/ je wel of niet ervaring heeft/ hebt met het reanimeren met behulp van een AED apparaat.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.