Berichten van Dorpsbelang Folsgeare

Nieuwsbrief website:
De wekelijkse nieuwsbrief wordt verstuurd vanuit onze website. Omdat dit niet meer helemaal goed liep, is er een andere wijze van versturen ingesteld. Nu kan het zijn dat u de nieuwsbrief niet meer ontvangt. Dan is het verstandig om u opnieuw aan te melden op onze website. De nieuwsbrief verschijnt wekelijks, maar dan moet er wel wat te melden zijn.  

Woningbouw Wallemadyk:
Op 14 juli deelde gemeente SWF het volgende mede:
Na vijftien jaar blaast het Súdwest-Fryslân het uitbreidingsplan in Folsgare alsnog nieuw leven in. Het college stelt 84.000 euro voorbereidingskrediet beschikbaar voor de woningbouwontwikkeling in het dorp.

Van het uitbreidingsplan werd in 2007 de eerste fase uitgevoerd, maar kwam vervolgens tijdens de crisisjaren tot stilstand. Mede op verzoek van de inwoners van het dorp en de drukte op de woningmarkt is het plan nu opnieuw op de agenda gezet. Het college stelt 84.000 euro voorbereidingskrediet beschikbaar voor het project.
In het plan dat in 2007 werd opgesteld, staat dat er ruimte is voor 22 woningen. In de eerste fase zijn reeds 8 gebouwd. De invulling van de overige bouwkavels ligt nog open. De volgende stap die het college wil zetten, is het formeren van een woonprogramma.
,,Het doel is om de komende vier jaar minimaal 1.000 woningen in SWF te realiseren. Daarbij gaat wat ons betreft ook geen kern op slot”, zegt Michel Rietman, wethouder Wonen. ,,Ik ben dan ook blij dat we het plan in Folsgare nieuw leven in kunnen blazen. Daarbij kijken we uiteraard naar de actuele wensen van dorpsbewoners en behoeften in de markt.”

Ben je ook geïnteresseerd dan kun je in contact treden met Alida Breeuwsma inzake jongeren, Marjo Huisman inzake ouderen, Dominique Does inzake duurzame woningen, Reind Fokkens inzake gemeentelijke zaken en Wim Nijman inzake Dorpsbelang. Voor verdere vragen of opmerkingen kun je een mail sturen naar onderstaand mailadres van Dorpsbelang.

Ledenvergadering Dorpsbelang:
Er komt een extra ledenvergadering van onze vereniging. Deze zal worden gehouden op vrijdag 28 oktober om 20 uur. Daarmee vervalt de eerder aangekondigde ledenvergadering op 23 september. Tijdens de ledenvergadering zullen de gewijzigde statuten van onze vereniging in stemming worden gebracht. De statuten waren sterk verouderd en voldeden niet meer aan de huidige eisen. We kunnen nu weer lang vooruit.  

Bufferzonegroep:
De eerste spades voor het bedrijventerrein de Hemmen 3 zijn inmiddels de grond ingegaan. Dat betekent dat er ook snel met de inrichting van de bufferstrook wordt begonnen. Op 21 september om 16 uur komen de wethouders Dam en Rietman naar Folsgare om met het dorp te overleggen over de bufferzone/ landschapspark. Dorpsbelang verwacht dat er nu belangrijke stappen gezet gaan worden met betrekking tot onze wensen voor de bufferzone/landschapspark.

Preventieavond:
Vrijdag 7 oktober a.s
. staat Folsgeare in het teken van inbraakpreventie en cyberpreventie. Hoe inbraakgevoelig is mijn woning? Valt mijn wifi vanaf de straat te kraken? ’s Avonds wordt in het dorpshuis de balans opgemaakt hoe het met inbraak- en cyberpreventie gesteld is in Folsgeare. Nader bericht volgt nog.

Vragen  voor Dorpsbelang en opmerkingen betreffende zaken die het dorp aan gaan, kunt u sturen via dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.