Berichten van Dorpsbelang Folsgeare:

Gezocht: nieuwe bestuursleden Dorpsbelang!!
Martje Grafhorst en Wim Nijman zijn bezig aan hun laatste seizoen als bestuurslid van Dorpsbelang Folsgeare. Het bestuur is hard op zoek naar vervangers voor Wim en Martje.  
Wellicht heeft u er weleens bij stil gestaan wat u kunt betekenen voor ons mooie dorp. Bestuurslid worden zou hiervoor een zinvolle bijdrage kunnen zijn. Er zijn diverse onderwerpen en kwesties waar we ons sterk voor maken. Dit alles om de leefbaarheid van Folsgeare te verbeteren. 
Het is belangrijk voor Folsgeare dat ons bestuur op volle sterkte kan blijven functioneren!  Informeer eens bij een van de bestuursleden wat je mag verwachten als bestuurslid van Dorpsbelang. Of stuur een mail naar ons mailadres.

Woningbouw Wallemadyk:
Dinsdag 20 december 2022 was er een vervolgbijeenkomst in het dorpshuis over mogelijke woningbouw aan de Wallemadyk. Eerder  was al in mei  de aftrap genomen door de gemeente en inwoners van ons dorp. Daar is toen afgesproken dat de gemeente met inwoners van ons dorp in gesprek zou gaan om de woonwensen in ons dorp in beeld te krijgen. Kijk voor het volledige verslag op onze website onder het kopje nieuws.

Bushaltes A7:

De publicaties in de Leeuwarder Courant hebben effect gehad bij Provincie en Rijkswaterstaat. Er komen nieuwe bushokjes wat een hele verbetering zal worden. Nu nog aandacht voor de toegankelijkheid van de bushaltes. Dat laat nog te wensen over.

Himmeldei 2023/ NL-Doet:
Het lijkt ons leuk om er dit jaar een productieve maar ook gezellige dag van te maken: gezamenlijk klussen doen en gezamenlijk koffie drinken en misschien zelfs een gezamenlijke lunch met soep en broodjes.
We hebben dan wel veel vrijwilligers nodig voor de klusjes maar ook voor de koffie en lunch. Daarom willen we dit graag met het gehele dorp organiseren. Ons idee is dat iedereen vanuit zijn of haar eigen vereniging of club vrijwilligers regelt en nadenkt over de klusjes. We moeten namelijk bij opgaaf wel doorgeven wat het plan is. Als Dorpsbelang hebben we al wat ideeën. Voor het dorp kan dit een hele mooie dag worden waarbij we ons met z’n allen in kunnen zetten. Graag ideeën en aanmelding via ons mailadres. We organiseren deze dag op 18 maart a.s. Zegt het voort!!

Nieuwe statuten:
Vorige maand zijn door de voorzitter en de secretaris van Dorpsbelang de nieuwe statuten ondertekend. Binnenkort zijn ze op de website terug te vinden.

Dorpscanon Folsgeare:
De afgelopen weken zijn er een groot tal nieuwe vensters op de dorpscanon van Folsgeare gepubliceerd.
De uitbreiding betreft vensters over:
– Het gemaal aan de Tsjaerddyk,
– Minne Minnema,
– Tsjaerddyk 31,
– Tsjaerddyk 21,
– It Werp,
– Skeender 2,
– Dyckhuistera state en Scheender state,  
– Easthimmerwei 1 -Easthimmerwei 21 -Easthimmerwei 23 – – -Easthimmerwei 25 – Walma state
Een goede reden om weer eens een kijkje te nemen op www.dorpscanon.nl


Landschapspark:
In de gemeenteraadsvergadering van november was nu voor de tweede maal een motie ingediend om de gemeente te bewegen een startkapitaal voor het landschapspark toe te zeggen. De motie haalde het niet (er was alleen steun van drie  oppositiepartijen: GBTL, GroenLinks en Nieuw Sociaal), echter het college van B&W zegde wel toe om uiterlijk in januari 2023 naar het dorp te komen met hun aanbod wat er mogelijk is. Daarop zijn we nu in afwachting. Het dossier landschapspark valt nu onder wethouder de Boer.

Vragen aan Dorpsbelang en opmerkingen betreffende zaken die het dorp aan gaan, kunt u sturen aan: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Heeft u zich al aangemeld voor onze nieuwsbrief? Kijk op folsgeare.nl 

Yn ‘e kunde komme mei (kennis maken met) wethouder Michel Rietman, contactwethouder. Het is alweer even geleden dat Michel Rietman heeft kennisgemaakt met Folsgeare. Dat was op 26 oktober 2022. Tijdens het overleg met Rietman kwamen verschillende onderwerpen aan de orde, waaronder:
De plannen rondom de beoogde dorpstuin (Het plan van Bertus Walsma e.a.); De beoogde grote zonneweide naast het landschapspark; Groenvoorziening in het dorp; De Hemmen 3 / Landschapspark; Woningbouw; Verkeersoverlast.
Het is de bedoeling dat het volledige verslag van de kennismaking nog op onze website komt te staan.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.