Verkenning Zonneweide Folsgare

Op 7 juli jl. hebben we in het dorp opnieuw van gedachten gewisseld over de mogelijkheid van een zonneweide voor Folsgare. Iedereen is zich bewust van de noodzaak om minder afhankelijk te worden van olie en gas. Niet alleen voor het milieu en klimaat maar ook voor de portemonnee. Met de hoge energieprijzen van het afgelopen jaar in het achterhoofd hebben we de mogelijkheden verkend om tegen kostprijs duurzame energie te kunnen leveren aan de inwoners van Folsgare. Dan zou energie aanzienlijk goedkoper kunnen worden voor de inwoners, hoe leuk is dat? Onze adviseur van Zonvooriedereen heeft toegelicht hoe dit in de praktijk zou kunnen werken (zie ook de presentatie). Het was een positieve avond met veel enthousiasme.

In de vergadering was men er over eens dat de mogelijke locatie B (zie ook de presentatie), liggende tegen het industrie terrein de Hemmen, het meest geschikt leek. Dit terrein is op dit moment in het bezit van de gemeente Súdwest-Fryslân. Het zou dan om een natuurlijk zonnepark moeten gaan met veel ruimte voor natuur en biodiversiteit en zoveel mogelijk onttrokken aan het oog. Er zal veel ruimte worden gecreëerd voor natuur tussen en rondom de zonnepanelen. Op deze wijze kan het zonnepark perfect ingepast worden in het landschapspark dat als buffer zou moeten dienen tussen Sneek industrie en het dorp Folsgare. Hoe fijn zou het zijn als er hier een nieuw wandelgebied zou ontstaan waar iedereen van de natuur en rust kan genieten terwijl er ook duurzame energie wordt opgewekt? Op basis van de huidige inschatting hebben we ongeveer 5.500 panelen nodig om Folsgare volledig energie neutraal te maken. Doordat inmiddels al veel inwoners zelf zonnepanelen hebben zal het park mogelijk nog iets kleiner kunnen worden. Dat moet nader bekeken worden bij de verdere uitwerking van de plannen. Het idee zal worden ingediend bij de intaketafel van de gemeente zodat het zonnepark onderdeel uit kan gaan maken van de brede gebiedsvisie. Wij hebben er als coöperatie in ieder geval zin in om voor ons mooie Folsgare nieuwe natuur, biodiversiteit en een duurzame opwekking van energie te realiseren!

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.