Informatie- / inloopmiddag gemeente SWF samen met Donker Design Ontwerp m.b.t. de bufferstrook Hemmen III

Bericht voor alle inwoners van Folsgeare

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er volop wordt gewerkt aan de ontwikkeling van bedrijventerrein Hemmen III bij Sneek. Dorpsbelang Folsgeare heeft destijds met de gemeente Súdwest-Fryslân de afspraak gemaakt, dat tegelijkertijd ook begonnen zal worden met de aanleg van de bufferstrook, een groenstrook die er  voor moet zorgen dat vanuit het dorp het bedrijventerrein grotendeels aan het oog wordt onttrokken.

Vrijdag 20 oktober kregen we bericht dat de concept ontwerptekeningen van de beoogde inrichting van deze bufferstrook die in opdracht van de gemeente SWF door de firma Donker Design zijn gemaakt, gepresenteerd kunnen worden aan het dorp.

Het bestuur van dorpsbelang is blij met opnieuw een voorwaartse stap in dit langlopende proces.

Op dinsdag  7 november ligt het resultaat ter inzage in het dorpshuis “Yn’e Lijte”.

Dorpsbelang Folsgeare nodigt alle inwoners van het dorp uit om tussen 17.30 – 19.00 uur binnen te lopen om de plannen te komen  bekijken.

Naar verwachting zullen de ontwerptekeningen inzicht geven op de locatie van de beoogde wandel- en fietspaden, de locatie van de dorpstuin en overige inrichtingsplannen van het gebied.

Vanuit de gemeente SWF zullen landschapsarchitect Jessica van Tilburg, de heren Spitse, de Groot en la Roi en de project regisseur dhr. Louis Westhof aanwezig zijn om kennis mee te maken en om vragen – daar waar mogelijk – te beantwoorden..

Tevens komen vertegenwoordigers van firma  Donker Design naar Folsgeare, om toelichting op de tekeningen te geven en vragen te beantwoorden.

Graag tot ziens op 7 november. 

Bestuur  Dorpsbelang Folsgeare

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.