In maaien graspaden Landschapspark Folsgeare

Op woensdag 26e juni zijn door het hoveniersbedrijf IDVERDE  in opdracht van de gemeente Sud West Fryslân de lang verwachtte en het ZEER gewenste zogenaamde “Laarzenpaden” in het Landschapspark (de groene buffer tussen het oprukkende industrieterrein Hemmen III en het dorp Folsgeare) ingemaaid. Hierdoor is een prachtige nieuwe ecologische zone ontstaan als verbinding tussen stad en dorp!!

Om de natuur niet te verstoren is het vanzelfsprekend dat er alleen gebruik gemaakt mag worden van de route via de gemaaide graspaden en mocht u een hond bij u hebben deze aangelijnd houden !!

Het dorp Folsgeare heeft na een jarenlange “strijd” met de gemeente SWF uiteindelijk de slag gewonnen en weten te bewerkstelligen dat de gemeente SWF ten behoeve van het dorp en omgeving een aantal zaken zou gaan realiseren in de groene “buffer” tussen het dorp en het – toekomstige – industrieterrein Hemmen III.  

Dit zijn onder andere:

  • In het voorjaar zijn in het gebied een zeer groot aantal bomen en struiken gepland om het zicht voor de inwoners op de toekomstige bebouwing en daarmee gepaarde “lichtvervuiling” zoveel mogelijk weg te nemen;
  • Het realiseren van de inrichting van de groene “buffer” (nu Landschapspark genoemd) door het beplanten en graven van mooie waterpartijen /vijvers;
  • Het realiseren van voldoende ruimte voor de overgebleven natuur door het maximaliseren van de biodiversiteit. Zo is er op verzoek en met medewerking van de Vogelwacht FRL voor de weidevogels een “plas – dras” gebied gecreëerd alsmede voldoende hoog gras en zullen er aan de pachters /boeren eisen worden gesteld om op bio diverse wijze te boeren;
  • Komt er in de nabije toekomst een mooie nieuwe fietsroute en ontsluiting Folsgeare – Sneek v.v. d.m.v. een fietspad dat zal gaan aansluiten op de Oude Hemdijk;
  • En… gisteren is in het Landschapspark de door de Folsgearsters en andere wandelliefhebbers lang verwachtte nieuwe wandelroute in gemaaid. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het dorp een prachtig “blokje om” te maken door de groene longen tussen Sneek en het dorp. Vanzelfsprekend staat deze wandelroute ook open voor andere mensen uit Sneek e.o. De zogenaamde “laarzenpaden” zijn ingemaaid in het hoge gras en sluiten aan op de  vanuit het dorp bestaande Folsgeasterleane, een betonpad naar de terp waarop de – voormalige – boerderij van de fam. Abma stond en het betonpad naar de boerderij “Carpe Diem” die straks dicht tegen de Hemmen III aan komt te liggen. Dit mooie wandelrondje geeft straks ook de werknemers van de toekomstige bedrijven op Hemmen III de gelegenheid om in de pauze even een frisse neus te halen en te genieten van de landelijke rust en natuur. Omdat op de route ook vee loopt zijn verschillende klaphekjes geplaatst en zullen er – daar waar dat ruimte technisch niet mogelijk bleek – bij een aantal op de route staande hekken “overstapjes” worden gerealiseerd.
  • Naast bovengenoemde al gerealiseerde zaken zijn er vanuit het dorp Folsgeare en de vogelwacht ook nog diverse nieuwe ideeën en plannen voor de invulling van het Landschapspark. Dit zijn zoals een nog te realiseren kunstwerk welke de contouren van de verdwenen boerderij van de fam. Abma weergeeft, een dorpstuin van, voor en door het dorp met fruitbomen,  een fitnessbaan opgebouwd met natuurlijke materialen voor de sportieve dorpelingen en werknemers van de bedrijven op Hemmen III en een Zwaluwwand in 1 van de vijvers met op gepaste afstand daarbij een bankje voor het aanschouwen van het vogelspel of gewoon als rustpunt in de natuur.
  • Tenslotte is er contact met de vereniging “te voet Friesland” een club van fanatieke wandelaars die door het ontstaan van deze wandelpaden willen opnemen als “wandel knooppunt” binnen het al bestaande netwerk in Friesland.

 Kortom volop mooie nieuwe ontwikkelingen in dit gebied tussen stad en dorp en nog voldoende om samen te ontwikkelen !

De makkelijkste manier van het vinden van het begin van het Laarzenpad is om het betonpad naar ABMA”s pleats uit te lopen. Het begin van de wandelroute is daar duidelijk zichtbaar en loopt langs de toekomstige doarpstun en langs de bomen richting de Hemmen II. Daarna buigt hij af in de richting van Carpe Diem.
De route wordt naast de in gemaaide graspaden tevens aangegeven dmv korte piketpaaltjes met oranje kop.

k20240626 085932
k20240626 101456
k20240626 101438
k20240626 101347
k20240626 080301
« van 2 »

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.