Tsjaerddyk 27

Op www.dorpscanon.nl is een nieuw venster over Tsjaerddyk 27 te lezen.