Nieuw op www.dorpscanon.nl

Op de dorpscanon van Folsgeare is een venster toegevoegd over Wout en Katinka Zijlstra en The Zijlstra Gym.

foto A.P. van der Feer, Bolsward