Nieuw op www.dorpscanon.nl

Op de dorpscanon van Folsgeare is een venster toegevoegd over Wout en Katinka Zijlstra en The Zijlstra Gym.

foto A.P. van der Feer, Bolsward

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.