Uitnodiging training GOED omgaan met dementie

Het aantal mensen met dementie in Nederland neemt sterk toe. Eén op de vijf mensen krijgt dementie, dus krijgen we er allemaal mee te maken. In onze familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel, bij de (sport)vereniging of op het werk. Samen met gemeente Súdwest-Fryslân organiseert Sociaal Collectief in oktober en november trainingen GOED omgaan met dementie in Folsgare, Sneek, Woudsend, Gauw en Oudega.

In de training leert men wat dementie is, hoe je het kunt herkennen en hoe je op een goede manier om kunt gaan met iemand met dementie. Daarnaast wordt geoefend met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, wordt besproken hoe het geleerde toegepast kan worden en worden tips gegeven. De training wordt gegeven door trainers van Samen dementievriendelijk en duurt ongeveer 2,5 uur. Deelname aan de training is gratis.

Op dinsdag 17 oktober 13.30-16.00 uur is er een training in Dorpshuis Yn`e Lijte. Een overzicht met alle data en locaties is te vinden op www.sudwestfryslan.nl/dementievriendelijk.

Help iemand
met dementie
in jouw omgeving

Hoe spreek je iemand met dementie op de juiste manier aan?
Hoe handel je in bepaalde situaties? En wat kun je beter niet doen?
Hartenkreten van mensen met dementie

  • “Laat mij meedoen en genieten.”
  • “Geef mij duidelijke informatie.”
  • “Kijk naar wat ik nog wél kan.”
  • “Blijf met mij in gesprek.”
  • “Denk met mij mee.”

Aanmelden: via het aanmeldformulier op www.sudwestfryslan.nl/dementievriendelijk

of door te bellen naar Gerda Muller (06 2571 7156) van Sociaal Collectief

Bootcamp

We hebben inmiddels een groepje bij elkaar, daar ik eerst nog met vakantie ga, starten we 18 oktober om 19.00 uur. Verzamelen in het plantsoen van de Ekers-ein.

Ik werk met een 10 rittenkaart (daar mensen ook onregelmatige diensten hebben), dus heb je nog zin om mee te doen meld je aan.

 Groet Esther

estherlandman@home.nl

tel: 06 28741130

Antieke vrachtwagens

Zaterdagmiddag 16 september rijden er tussen 13.00 en 14.00 uur 50 antieke vrachtwagens door Folsgeare.

Voor meer info: Marten Elzinga

Berichten van Dorpsbelang Folsgeare

Doe een M.O.R.(melding openbare ruimte): Van tijd tot tijd krijgen bestuursleden van dorpsbelang te horen dat er ergens in het dorp door de gemeente iets niet goed wordt onderhouden of er zijn vernielingen gepleegd in de openbare ruimte. Voor dit soort zaken heeft  de gemeente SWF op haar website de mogelijkheid om hier een melding over te doen. Dus hierbij het verzoek aan inwoners van Folsgeare om zelf een melding bij de gemeente te doen. Hoe meer meldingen hoe beter. Voor jullie gemak staat er op folsgeare.nl een snelkoppeling naar de betreffende website van de gemeente SWF. 

Vlaggenmast kerktoren: Voor de zomervakantie is er een crowdfundactie gestart voor een nieuwe Nederlandse vlag voor op de kerktoren. Op onze website is dit kenbaar gemaakt. De oude vlag is versleten en moet vervangen worden. Er zijn al meerdere giften gedaan. Of dit de kosten dekt maken we in de loop van september bekend. Volg de ontwikkelingen op onze website.

Landschapspark:
Als bestuur hopen we dat er snel vanuit de gemeente een projectregisseur wordt aangesteld, zodat er vaart gemaakt kan worden met de bufferstrook, de dorpstuin, duurzaam beheer landerijen en herbestemming Carpe Diem.

Opknapbeurt Gara-Nijs:
Gara-nijs, het mededelingenbord aan de Skeender, is deze zomer fraai opgeknapt door Sicco Boonstra. Gara-nijs ziet er weer als nieuw uit en kan weer jarenlang mee. Veel dank Sicco. Dankzij Mario Grims is het bord weer stevig verankerd aan de palen.

De historie van Folsgeare in beeld: In het JOP hangt een groot informatiebord over de geschiedenis van Folsgeare. De moeite van het bekijken waard. Daarnaast is het eerste minibord opgehangen op het oorlogsmonument de Hoanne in Tjalhuizum. Het is de bedoeling dat er her en der in het dorp meerdere minibordjes komen op plekken met historische waarde.

Pluktuin op het kerkhof:
De pluktuin op het kerkhof staat momenteel in volle bloei. Dankzij de groencommissie is deze fraaie tuin gerealiseerd. Op onze website staan mooie foto’s van de pluktuin, gemaakt door Wytske Heida. Maar het is zeker de moeite waard om er zelf een kijkje te nemen.

Woningbouw Wallemadyk:
Er is een toezegging van de gemeente dat ze op korte termijn langskomen met de uitwerking van de plannen. Dit is dan bedoeld voor de diract aanwonenden van de Wallemadyk.

Beste dorpsgenoten.

Vanuit het dorp kwam kortgeleden de vraag of ik als personal trainer /bewegingscoach bij voldoende animo  training zou willen geven in de vorm van een “Boot Camp” training of iets dergelijks, maar ook andere vormen van training zoals bijvoorbeeld een Circuit Training.

Individueel of in groepsverband voedingsadvies is ook mogelijk samen met het sporten. Het lijkt me een mooie uitdaging om in eigen dorp zoiets met elkaar te gaan doen !!

Een Boot Camp of Circuit Training geef ik bij voorkeur buiten en kan eigenlijk vrijwel het hele jaar door. Een beetje afzien hoort namelijk bij zo’n uurtje trainen. In overleg kunnen we voor een avond of zaterdagochtend (na 10.30 uur) kiezen.

Mocht je zin hebben om mee te doen geef je dan op via de mail (estherlandman@home.nl. Kunnen we ergens in september beginnen. Mocht je inhoudelijk meer willen weten mag je me ook bellen op 06 – 28741130.

Met sportieve groeten.

Esther Westrik Ekers Ein 13 – Folsgare.

Hallo allemaal

Naast het berichtje in het Kontakt over eventueel Bootcamp bij ons in het dorp, wil ik ook graag deze activiteiten onder jullie aandacht brengen.

Al gedurende langere tijd geef ik op maandag morgen Aerobic les in het dorpshuis van 09.00 tot 10.00 uur. Naast het sporten geef ik al diverse jaren voedingsadvies. Niet alleen voor mensen die willen afvallen, maar ook voor mensen met MS, fibromyalgie, reuma, astma en chronische ontstekingen.

Ook geef ik in Bolsward “Sportief wandelen” op donderdagmorgen. Wat houdt “Sportief Wandelen” precies in: Het begint met goede warming up en dan is het een klein uurtje wandelen dat langzaam opgebouwd wordt.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Esther Westrik. Tel.: 0515-569891 / 06-28741130

Pluktuin bij de Laurentiuskerk

De groencommissie is met het initiatief gekomen om een pluktuin aan te leggen op de begraafplaats bij de Laurentiuskerk. Na goedkeuring van het kerkbestuur is met de aanleg begonnen. De pluktuin bevindt zich achter de haag ter hoogte van de Skeender. Het staat een ieder vrij om eens een kijkje te nemen.


Een pluktuin op een begraafplaats kan een mooie manier zijn om de herinnering aan een dierbare te eren en te vieren. Nabestaanden kunnen bloemen plukken en een persoonlijk boeket samenstellen. Dit kan helpen bij het verwerken van het verlies en het biedt troost.

Daarnaast kan een pluktuin op een begraafplaats ook bijdragen aan de biodiversiteit en het behoud van de natuur. Het is een plek waar verschillende soorten bloemen en planten kunnen groeien en bloeien, wat weer goed is voor bijen en andere insecten. Voor dat laatste is het de bedoeling dat er nog een insectenhotel wordt geplaatst.”

Historie van Folsgeare

Wellicht heeft u het mooie informatiebord over ons dorp in het Jop al opgemerkt. Via een QR code kunnen belangstellenden meer lezen over Folsgeare, nu en toen. Tevens is er een kleiner bordje geplaatst op de zuil van ‘de Hoanne’ met informatie over dit monument. Op dit bordje staat ook een QR code naar de dorpscanon van Folsgeare.

Het is de bedoeling dat er in het najaar meer van deze kleine bordjes in het straatbeeld van het dorp zullen verschijnen. Dorpsbelang houdt u op de hoogte.