Glasvezel in Folsgeare

Er zijn voldoende aanmeldingen voor glasvezel in Folsgeare. Dit betekent dat het glasvezelnet in het dorp zal worden uitgerold. Zodra er inhoudelijk meer bekend is, zal dat op de website worden vermeld.

Gratis webinar

Gratis webinar voor bewoners: Geef inbrekers geen kans!

Na weken binnen zitten, mogen we nu de deur weer uit. Niet iedereen gaat op vakantie, maar met het mooie weer gaan we een avondje naar het terras, een dagje naar het strand of een weekendje weg. Ook inbrekers gaan er graag weer op uit. Speciaal voor bewoners organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) daarom op woensdagavond 15 juli van 19.30 – 20.30 uur een gratis webinar ‘Geef inbrekers geen kans’. Doe ook mee, zodat je straks met een veilig gevoel de deur uit kunt gaan.

Geef je direct op:

www.hetccv.nl/geefinbrekersgeenkans

In 45 minuten laten we je op een interactieve manier zien wat de meest voorkomende inbraakmethoden zijn en krijg je praktische tips om de kans op een woninginbraak zoveel mogelijk te verkleinen. Natuurlijk kun je na afloop ook vragen stellen aan de deskundigen van het CCV en de politie.

Waarom meedoen?

  • Waardevolle tips van de deskundigen van het CCV en de politie.
  • Vanaf je luie (tuin)stoel te bekijken en te beluisteren.
  • Kosteloos.
  • Met je deelname maak je kans op een digitale deurbel.

Wat heb je altijd al willen weten? Stel nu al je vraag. Je krijgt antwoord in het webinar. Ook aan het einde van het webinar kun je nog vragen stellen.

Vegen

Volgende week donderdag, 9 juli, zal er weer worden geveegd. Wilt u er zo veel mogelijk voor de zorgen dat de auto niet langs de weg / stoep staat? Op deze manier kunnen de mannen van de gemeente hun werk doen en helpen we met z’n allen mee de straten in Folsgeare zoveel mogelijk onkruidvrij te houden.

Uit naam van de gemeentemannen, alvast bedankt.

De Muontsen – De Monniken

Het informatie bordje bij het standbeeld van de drie Monniken dat bij de kerk staat, is onlangs vernieuwd. Het bordje is extra bijzonder omdat door het scannen van de QR-code, belangstellenden meteen terecht komen op de website van Folsgeare of op site van de dorpscanon.

Let eens op het bijzondere detail van de QR- code.

Oud papier

Komende vrijdagavond 26 juni, wordt het oud papier weer opgehaald vanaf 18.00 uur.

Zet u het papier goed samengebonden of in stevige dozen verpakt tijdig bij de weg?

Oosthem, verkeersafsluiting deel Nessenwei, 29-06 t/m 17-07 2020

Vanaf maandag 29 juni tot en met vrijdag 17 juli 2020 is een deel van de rijbaan Nessenwei, vanaf het dorp Oosthem tot en met de kruising met de rijbaan Easthimmerwei, bij Oosthem afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de rijbaan Nessenwei, vanaf het dorp Oosthem tot en met de kruising met de rijbaan Easthimmerwei, vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weergevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk de heer Dennis Eefting van Schagen Infra BV via het telefoonnummer 06–10132624. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sjirk Fluitman of met de heer Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515

.

Gerben Abma,

Vandaag is op www.dorpscanon.nl het venster over Gerben Abma gepubliceerd.

foto Tresoar Haye Bijlstra

Feike van de Velde 90 jaar

Donderdag 28 mei vierde Feike van der Velde zijn 90ste verjaardag. Met deze respectabele leeftijd mag hij zich de oudste bewoner van Folsgeare noemen. Langs deze weg van harte gefeliciteerd en natuurlijk hopen alle Folsgeasters dat u nog lang in ons midden mag blijven.

Feike van der Velde op 17 jarige leeftijd.

Oud papier

Komende vrijdagavond 15 mei, wordt het oud papier weer opgehaald vanaf 18.00 uur.

Zet u het papier goed samengebonden of in stevige dozen verpakt tijdig aan de weg?