Reminder: de verkeersenquête

Op maandag 28 juni heeft u een papieren enquête door de brievenbus gekregen van de commissie verkeer van dorpsbelang Folsgeare. Tegelijkertijd was er ook de mogelijkheid om de enquête online in te vullen via een link op deze website.

Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld, maar was u dat wel van plan….. het kan nog steeds. Ga er even een paar minuten voor zitten. Hoe meer mensen meedoen, des te sterker is de vuist die we richting gemeente kunnen maken.

https://forms.office.com/r/P2Jik00ZA6

Dorpscanon

foto: uitgeverij van der Meulen bv Sneek

Bovenstaande foto is van Tsjaerddyk 34, gemaakt rond 1930.

Meer weten? Kijk dan op de site van de dorpscanon bij de canon van Folsgeare.

Naar een rookvrije generatie

Naar een rookvrije generatie, zo staat te lezen op twee bordjes bij de speeltuin achter het dorpshuis. In onze gemeente zijn deze borden op meerdere speeltuinen te vinden. Dorpsbelang gaat er vanuit dat niemand het in zijn hoofd haalt om in het bijzijn van spelende kinderen te gaan roken, maar vond het toch goed om twee borden in het zicht te plaatsen bij de speeltuin, als een positief signaal. Met dank aan Mario Grims en Jacob Heeringa voor het degelijk en “hufterproof” ophangen van de bordjes.

Oplettende dorpsgenoten zullen misschien gezien hebben dat het oude rookhokje bij het dorpshuis is afgebroken. Het hokje was al in slechte staat. Er lag veel rommel in. Hierdoor was het beslist geen visitekaartje voor het dorpshuis en het dorp. Speelt ook mee dat per 1 juli wettelijk geen rokersruimten meer toegestaan zijn.

Foutje enquête

In de online versie van de enquête verkeer was een leeftijdscategorie verdwenen. Dit is inmiddels hersteld. De leeftijdscategorie 55-57 kan worden aangevinkt

Enquête verkeer

Vandaag, maandag 28 juni, heeft  u een formulier met een enquête van de werkgroep verkeer van dorpsbelang Folsgeare door de brievenbus gekregen.

Waarom deze enquête?

Met regelmaat bereiken ons geluiden dat er in en rond het dorp veel te hard wordt gereden. Dit levert met regelmaat vervelende of gevaarlijke situaties op. Om het bij de gemeente Súdwest Fryslân hard te kunnen maken dat er serieuze problemen zijn m.b.t. het verkeer  en dat er hoognodig maatregelen moeten worden genomen,  is het nodig om te komen met feiten.

We hopen daarom dat veel inwoners de enquête zullen invullen. Dit kan door gebruik te maken van bovengenoemd formulier.

Het is ook mogelijk de enquête digitaal in te vullen, via de link https://forms.office.com/r/P2Jik00ZA6

werkgroep verkeer

dorpsbelang Folsgeare

Laatste keer ophalen oud papier

Vrijdag 25 juni werd voor de laatste keer het oud papier in Folsgeare opgehaald. De afgelopen jaren werd dit gedaan door vrijwilligers vanuit de verschillende verenigingen in ons dorp. De gemeente neemt voortaan deze taak over. Elk huishouden krijg binnenkort een blauwe container thuisbezorgd die met regelmaat zal worden geleegd. De exacte data zijn te vinden op de afvalkalender van de gemeentelijke website.

Hoewel de huidige oud papier prijzen omhoog gaan, maken de hoge kosten van de container en de verwerking van het papier dat het niet meer rendabel is om (zelf) als dorp het papier in te zamelen. We kunnen nu nog gebruik maken van de beëindigingsregeling van de gemeente. Na afloop van deze regeling moet er geld bij i.p.v. dat het wat oplevert. De opbrengst van de beëindigingsregeling wordt de komende jaren verdeeld onder de verenigingen.

Helaas verdwijnt een jarenlange traditie. Vele vrijwilligers hebben zich ingezet om er steeds weer voor te zorgen dat het papier werd opgehaald. Hiervoor hartelijke dank.

Dorpsbelang Folsgeare

Smederij van Folsgeare

Tot 1964 had Folsgeare een smederij. Deze bevond zich op Tsjaerddyk 40. Maakt dit nieuwsgierig? Neem dan eens een kijkje op www.dorpscanon.nl.

de smederij in 1916

Tsjaerddyk 42

Nieuw op dorpscanon.nl: een venster over Tsjaerddyk 42.

Tevens wil ik u er attent op maken dat de dorpscanon website geheel is gewijzigd. De inhoud van de vensters is nu te lezen via een PDF, naar keuze in het Nederlands of het Frysk. Ga naar https://www.dorpscanon.nl/, kies voor dorpscanons, kies voor Folsgare en dan komt u bij alle vensters die er op dit moment beschikbaar zijn.

Heeft u ideeën over een nieuw te schrijven venster, dan kunt u dat ook via dezelfde website laten weten.