Gemeente SWF van start met de campagne ‘Check je meter, 30 is beter!’

Voor u gelezen op GrootSneek, tekst Ynte Dragt

FOLSGEARE – In vrijwel alle dorpen en wijken in de gemeente Súdwest-Fryslân geven inwoners aan dat er harder gereden wordt dan de toegestane snelheid. Te hard rijden veroorzaakt gevaar en overlast. De gemeente start daarom de campagne ‘Check je meter, 30 is beter!’. De campagne is erop gericht om inwoners van dorpen en wijken te helpen om op een positieve manier bewustwording te creëren over rijgedrag.

Op donderdag 21 maart werd in Folsgeare het startsein gegeven voor de campagne. Wethouder Mobiliteit Michel Rietman overhandige daarvoor de eerste zogenaamde ‘verkeersgedragtoolbox’ aan Dorpsbelang Folsgeare. In de toolbox zitten allerlei leuke en handige hulpmiddelen. Hulpmiddelen die bedoeld zijn om het gesprek over te hard rijden aan te gaan en om de snelheidslimiet op een positieve manier zichtbaar te maken.

“Verkeersveiligheid is een terugkerend onderwerp in dorpen en wijken. De zorgen van onze inwoners over te hard rijdend verkeer nemen we altijd serieus. In samenwerking met onze inwoners is deze campagne ontstaan. Het doel van de campagne is dat inwoners met elkaar in gesprek gaan over het verkeersgedrag in hun straat of wijk. Uit ervaringen blijkt dat het vaak je eigen buurtgenoot is die te hard rijdt. Veelal onbewust. Met deze campagne geven we met elkaar gehoor aan de oproep om je aan de verkeerssnelheid te houden. Omdat we dit allemaal belangrijk vinden.”, vertelt Rietman.

Gedrag
In de praktijk blijkt dat verkeersremmende maatregelen zoals verkeersdrempels of bloembakken lang niet altijd het gewenste effect hebben. Gedrag is waar het vooral om gaat. Wijkagent Thomas de Boer: “Te hard rijden leidt tot gevaarlijke situaties. Het houden aan de snelheidslimiet vermindert het aantal ongelukken en verhoogt de veiligheid van alle weggebruikers in onze dorpen en wijken. We zijn dan ook blij dat er door deze campagne extra aandacht is voor verkeersveiligheid.”

Verkeersgedragtoolbox
Alle dorps- en wijkbelangen in Súdwest-Fryslân ontvangen een verkeersgedragstoolbox. Met de toolbox kunnen inwoners zelf concreet aan de slag met de verkeersveiligheid in hun dorp of wijk. Mooie initiatieven en ideeën worden door de gemeente op de website sudwestfryslan.nl/30isbeter gedeeld.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.