100 jaar dorpsbelang Folsgeare

Afgelopen vrijdag 12 oktober, werd in Folsgeare stilgestaan bij het feit dat Dorpsbelang Folsgeare 100 jaar geleden is opgericht. In het dorpshuis ‘Yn’e Lijte’ kwamen een kleine 100 mensen bij elkaar om dit feit met een feestje te vieren. De huidige voorzitter en de penningmeester vertelden een aantal anekdotes uit die voorbije jaren. Verhalen die ze hadden gelezen in de oude notulenboeken die eigenlijk bij toeval in het voorjaar gevonden werden op dezolder van het dorpshuis. Wethouder Erik Faber overhandigde de jubilerende vereniging namens de gemeente Súdwest- Fryslân een cheque van € 500,–  Een aantal oud bestuurders vertelden over de periode dat zij in het bestuur hebben gezeten, o.a. over de realisatie van de JOP, de huizenbouw, Hemmen III. De laatste beide onderwerpen zijn overigens nog steeds actueel, vooral de realisatie van industrieterrein Hemmen III staat volop in de belangstelling. Het bekende zangduo Nanne en Ankie brachten tussen de verhalen door twee maal een programma met een aantal vrolijke liedjes. Sommige liederen werden spontaan uit volle borst meegezongen. Het repertoire was veelzijdig,  net als de instrumenten die werden gebruikt. Na een geslaagde avond sprak een tevreden voorzitter een dankwoord en bedankte  alle aanwezigen voor hun aanwezigheid

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.