Fietsende kinderen!!!

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn alweer verstreken. De kinderen van Folsgeare zijn al (bijna) helemaal op hun nieuwe school gewend. Een groep kinderen fietst dagelijks, met of zonder begeleiding, naar Nijland.

Dorpsbelang Folsgeare heeft bij de gemeente Súdwest-Fryslân een aanvraag ingediend om langs de weg bij het viaduct een fietsstrook aan te leggen. Bij de gemeente wordt nu gekeken of er noodzaak is voor een dergelijke strook. Zo ja, of het past binnen het financiële plaatje.

Of die strook er komt of niet: wilt u als automobilist extra oplettend zijn waar het gaat om fietsende kinderen. Niet alleen bij het viaduct, ook op de Tsjaerddyk! Een ongeluk zit in een klein hoekje, een onverwacht slingerend kind kan zorgen voor gevaarlijke situaties. De gevolgen zijn onomkeerbaar en kunnen grote impact hebben voor alle betrokkenen.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.