INFORMATIEAVOND HEMMEN III

Uitnodiging

Beste dorpsgenoten,

Dorpsbelangen Folsgeare nodigt jullie uit voor een informatieavond over
het ontwerp bestemmingsplan De Hemmen III.
Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân.

Het ontwerp bestemmingsplan wordt besproken in de gemeenteraadsvergadering op 8 november. In het ontwerp bestemmingsplan heeft de gemeente nadere invulling gegeven aan het gebied tussen het toekomstig bedrijventerrein en ons dorp. Het bestuur van Dorpsbelangen Folsgeare vindt het van groot belang dat jullie als inwoners van ons dorp kennisnemen van het bestemmingsplan en de mogelijkheid hebben je mening kenbaar te maken hierover.

De informatieavond vindt plaats op:

Maandag 19 november 2018,
Aanvang 20.00 uur
Dorpshuis Folsgeare

Naast het bestuur van Dorpsbelangen Folsgeare, zijn namens de gemeente Súdwest-Fryslân de volgende personen aanwezig:

  • M. Offinga, wethouder Financiën en Economische Zaken;
  • E. Faber, contact-wethouder Folsgeare;
  • R. de Smid, projectleider De Hemmen III;
  • D. de Groot, beleidsadviseur Groen;
  • B. de Jong, beleidsmaker bestemmingsplan;
  • F. Mooi, beleidsadviseur waterhuishouding.

“Praat met ons mee over de invulling van het landschappelijk gebied!!”

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.