Agenda jaarvergadering dorpsbelang Folsgeare

Vrijdag 8 maart

Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis.

1          Opening.     

2          Vaststellen agenda

3          Mededelingen van het bestuur: Hemmen III

4          Notulen jaarvergadering van 6 april 2018 ( op tafel)

5          Jaarverslag secretaris dorpsbelang

6          Jaarverslag penningmeester

7          Verslag kascommissie: Marjo Huisman ( 2e keer) en Alida Breeuwsma Benoemen nieuwe kascommissie

8          Pauze

9          Ús Hôf is het weiland van  Bregje en Michel dat zich  ontwikkelt tot een klein paradijs vol groenten, fruitbomen, bessenstruiken en bloemen. Een vorm van landbouw die de relatie tussen producent en consument weer herstelt. Zonder bestrijdingsmiddelen,  puur natuur. Kraakvers en lekker.              Bregje Hamelinck van zelfoogsttuin ‘Us Hôf’  ( Sibrandabuorren) komt vertellen

10        Verslag activiteitencommissie

11        Verslag kascommissie: Rinske Rijpma ( 2e keer) en Yolanda Dijkstra . Benoemen nieuwe kascommissie

12        Verslag Stichting Dorpshuis

13        Verslag kascommissie: Minko Folkertsma ( 2e keer) en Marjo Huisman. Benoemen nieuwe kascommissie      

14        Rondvraag

15        Sluiting


Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.