Maak kennis met tennis

Kinderen in de basisschool leeftijd kunnen  op de tennisbaan van tv ’t Tramhuisje in Nijland een gratis clinic / les  volgen onder leiding van tennistrainer Sytse van der Heijde.

Deze clinic zal plaatsvinden op zondag 7 april.

De tijden zijn als volgt;

Kinderen uit groep 3/4/5/6 : 10.00-11.00 uur

Kinderen uit groep 7/8 : 11.00-12.00 uur

Wil uw kind graag meedoen, dan kunt u dat doorgeven aan Wytske Heida, Tsjaerddyk 36 of mailen naar wytskeheida@ziggo.nl.

Smaakt dit naar meer?

’t Tramhuisje biedt de mogelijkheid tot het volgen van 2 vervolglessen voor de sterk gereduceerde prijs van € 15 euro. Voor deelname aan deze 2 lessen kunt u een mail sturen naar bovengenoemd mailadres. Deze lessen zullen plaatsvinden op de donderdagen 11 en 18 april vanaf 17 uur.

Indien uw kind daarna lid wordt, worden de 15 euro in mindering gebracht op het lidmaatschap. Lidmaatschap is dan nog 85 euro inclusief 13 lessen.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.