Omgevingsvisie Súdwest Fryslân

Súdwest-Fryslân is een gezonde gemeente waar we met elkaar op een geweldige
manier kunnen wonen, werken en recreëren. Maar er zijn allerlei ontwikkelingen
die invloed hebben op onze mienskip en leefomgeving. Bijvoorbeeld op het gebied
van klimaat, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. Hoe zorgen we ervoor dat
we in 2040 nog steeds een gezonde en fijne gemeente zijn? Het mooie is dat
inwoners, ondernemers en gemeente hier samen voor kunnen zorgen.


Omgevingsvisie
De nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt, gaat uit van de visie en
wensen van de inwoners. De gemeente schrijft niet meer voor hoe de leefomgeving
wordt ingevuld, maar gaat in gesprek met de inwoners en ondernemers. Niet de
gemeente bepaalt hoe Súdwest-Fryslân er in 2040 uitziet, maar jij! Daarom is het
belangrijk dat je meepraat en je visie met ons deelt. De onderwerpen waar we jouw
mening over willen horen zijn onder andere:

Lucht en geluid
Natuur en recreatie
Veiligheid
Gezondheid
Mienskip


Samen met de gemeente plannen maken Inwoners, ondernemers en gemeente ontwikkelen samen een omgevingsvisie.
Zo maken we met elkaar van Súdwest-Fryslân de gemeente waar wij ons ook in 2040 helemaal thuis voelen. Praat dus mee en deel je visie, dan maken we met elkaar een mooi plan voor de toekomst van Súdwest-Fryslân. De komende weken doen we een ‘Rondje Súdwest’ en zijn we op diverse locaties aanwezig om samen jouw omgevingsvisie te bepalen

Kalender
14 mei, De Klink – Koudum
16 mei, It Heechhûs – Heech
28 mei, Dorpshuis -\ Scharnegoutum
Juni- Sneek en Bolsward

Kijk voor meer informatie op samensudwestfryslan.nl

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.