Dodenherdenking

Beste dorpsbewoners,

“De fûle striid,
tsjin fijâns wrede hân,
brocht ús in nije dei
foar folk en lân”    

Op 4 mei is de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument “De Hoanne” in Tjalhuizum. Wij nodigen u van harte uit om samen in de stoet mee te lopen en bij de herdenking aanwezig te zijn.

Muzikale medewerking wordt verleend door het korps Excelsior van Nijland.Een afgevaardigde van de gemeente is aanwezig en zal een kleine toespraak verzorgen. Ook u kunt bloemen leggen bij het Monument. De aanwezige kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen ter plaatse een bloem om bij het monument te leggen.             

Programma 4 mei 2019, om 20.00 uur bij “De Hoanne”:                                                  * 19.15 – 19.30 uur verzamelen bij het dorpshuis in Folsgare

* 19.30 uur: Vertrek, we lopen in stilte naar het monument, vooraf gegaan door een tromslager           

* 19.45 uur: Leden van de muziekvereniging Exelsior uit Nijland spelen koraalmuziek. De kinderen van gr. 5 t/m 8 stellen zich op bij het monument           

* 19.58 uur: The Last Post            

* 20.00 uur: Twee minuten stilte               

* 20.02 uur: Samenzang : Wilhelmus, 1e couplet

* Krans-/Bloemlegging:     

– Gemeentebestuur van   Súdwest Fryslân  

– Doarpsbelang Folsgeare  

– Doarpsrûnte IJsbrechtum                                                        

– Oranjevereniging Nijland

– Doarpsbelang Tirns                                                          

– Kinderen en particulieren            

* Enkele kinderen dragen een gedicht  voor       

* Samenzang : Frysk Folksliet

* Toespraak lid gemeentebestuur Súdwest Fryslân           

* Sluiting: Gezamenlijk teruglopen

Vriendelijke groet, Doarpsbelang Folsgeare

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.