Onkruid vegen / borstelen in Folsgeare

Help mee ons dorp onkruidvrij te houden! Hoe kunt u daarbij helpen?


Donderdag 18 juli a.s. komt de gemeente de randen van de weg en de parkeervakken van onkruid ontdoen. Gelieve uw auto (of andere obstakels) op het tijdstip van reiniging op uw eigen erf of elders parkeren. De parkeerplaatsen en trottoirranden moeten vrij blijven. Heeft u zelf geen ruimte, overleg dan met anderen in uw straat of u bij hem of haar kunt parkeren.
 Het reinigen met de borstel- en veegwagen duurt op zich niet erg lang. Als u thuis bent kunt u zelf uw auto zodanig verplaatsen, dat de borstelwagen zijn werk kan doen en uw auto niet in de weg staat.
 Als de trottoirs gereinigd worden, mogen daar geen auto’s of andere obstakels op staan. (Op trottoirs parkeren is sowieso verboden!)

Resultaat:
 Een nette straat, zonder onkruid.
 Geen gemopper meer!
 Geen gladde stoepen meer.
Wie wil dat nou niet!!

Dorpsbelang Folsgeare

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.