Atelier Fryslân

De invulling van de bufferzone tussen het nieuw te realiseren industrieterrein Hemmen III bij Sneek en Folsgeare is gebaseerd op de plannen in rapport Atelier Fryslân. Via onderstaande link kunt u dit rapport inkijken, ( Klik op de link en vervolgens een tweede keer klikken)

LandschapsparkFolsgarelageresolutie

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.