Verkeersveiligheid

Ik stuur u een bericht met betrekking tot de verkeersveiligheid in het dorp.

Onlangs zijn er diverse klachten binnengekomen met betrekking tot de snelheid die gehanteerd wordt in en door het dorp.

Met name in de spitsuren is de snelheid vaak te hoog.

Onlangs zijn er situaties geweest, waar het nog maar net goed ging.  Er zijn diverse redenen om rustiger door het dorp te rijden en dus verzoek ik u hier toch rekening mee te houden.

Er zullen de komende tijd controles worden uitgevoerd door mijn collega’s van verkeer.

Dus nogmaals,……  een gewaarschuwde burger telt voor twee….

Dank u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Wijkagent Magda Damstra

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.