30 km graag – bedankt!!!!

Woensdagmiddag heeft Frank Gort. samen met een aantal Folsgeaster kinderen op de straatstenen van de Tsjaerddyk en de Easthimmerwei een groot aantal verzoeken gespoten om niet sneller dan 30 km te rijden. Ondanks dat het kleine spuitmallen waren, als welkomstpakket van veilig Verkeer Nederland, zou het een start kunnen zijn om meer aandacht te vragen voor een lagere snelheid.
Laten we hopen dat het een positief effect heeft.

Het materiaal is beschikbaar gesteld door Veilig Verkeer Nederland

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.